ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ชุมชนในสหรัฐกำลังประสพปัญหาเรื่องหาที่สำหรับฝังศพได้ยากขึ้น


ชุมชนในสหรัฐกำลังประสพปัญหาเรื่องหาที่สำหรับฝังศพได้ยากขึ้น

ชุมชนในสหรัฐกำลังประสพปัญหาเรื่องหาที่สำหรับฝังศพได้ยากขึ้น ซึ่งทำให้ค่าใช้สำหรับการฝังศพตามธรรมเนียมประเพณีของชาวอเมริกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตนาครนั้นสูงลิบลิ่ว ชาวเอมริกันที่หันไปพึ่งวิธีเผาศพแทนนั้นกำลังมีจำนวนมากยิ่งขึ้น ตอนนี้ มีบริษัทใหม่ที่จัดสถานที่พิเศษเฉพาะสำหรับฝังอัฐิของชาวอเมริกันผู้จากไปอย่างไม่มีวันกลับไว้ให้

สาวชาวอเมริกันสองคนคือ แมรี่ แอนน์ ฮีลี่ย์ และ แมเรียน อีเบอร์ฮาร์ด เดินไปตามทางในป่าซึ่งไม่แคบเลยและสองข้างทางเป็นป่าทึบ ถึงแม้บริเวณดังกล่าวดูคล้ายๆกับป่าสงวน แต่ความจริงแล้วไม่ใช่ สาวชาวอเมริกันทั้งคู่กำลังมองหาต้นไม้ต้นหนึ่งที่อยู่ตรงปลายทางเดินในป่าดังกล่าว ซึ่งทั้งคู่จองเอาไว้เป็นที่สำหรับฝังอัฐิของพวกเธอ และทั้งคู่ก็พบต้นไม้ต้นนั้นสมใจ

คุณ แจ็ค โลว์ ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทที่กำกับดูแลไพรพนานิเวศน์นิรันดร (EcoEternity Forest) ซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวนสี่แห่งในสหรัฐ และเป็นป่าสำหรับฝังอัฐิแห่งแรกของบริษัทที่เปิดทำการในรัฐเวอร์จิเนียนั้นกล่าวว่า ที่ไพรพนานิเวศน์นิรันดรสี่แห่งนี้เป็นที่ฝังอัฐิของผู้วายชนม์ห้าสิบสามราย และมีผู้จองที่ฝังศพตามไพรพนานิเวศน์นิรันดรอีกราวๆสองร้อยเจ็ดสิบถึงสองร้อยแปดสิบราย

ความคิดเรื่องการนำอัฐิมาฝังในป่าดูเหมือนเริ่มขึ้นที่สวิตเซอร์แลนด์ก่อน คุณแจ็ค โลว์ กล่าวว่า สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนหันมานิยมใช้วิธีฝังอัฐิกันก็คือ ค่าใช้จ่ายสำหรับการประกอบพิธีศพตามธรรมเนียมประเพณีของชาว อเมริกันตกราวๆหนึ่งหมื่นเหรียญสหรัฐและบ่อยครั้งทีเดียวมักจะสูงกว่านั้น แต่การเผาศพและนำอัฐิมาฝังตามป่าจะเสียค่าใช้จ่ายรวมเบ็ดเสร็จราวสองพันแปดร้อยเหรียญสหรัฐ ในสหรัฐ การเผาศพเป็นที่นิยมกันอย่างรวดเร็ว

สมาคมฌาปนกิจพยากรณ์ว่าภายในปีพุทธศักราช 2563 การเผาศพและนำอัฐิไปฝังจะเป็นที่นิยมทำกันมากกว่าวิธีอื่นๆ คุณ แจ็ค โลว์ ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแห่งนั้นกล่าวว่า บริษัทของเขาทำธุรกิจกับคนที่มีอัฐิเก็บไว้ที่บ้านเสียกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ในบริเวณไพรพนานิเวศน์นิรันดรนั้น เขานำอัฐิของผู้วายชนม์ ซึ่งบรรจุอยู่ในโกศที่ทำด้วยแป้งข้าวโพดที่จะผุเปื่อยไปเองตามธรรมชาตินั้นไปฝังตรงบริเวณรากของต้นไม้ มีการนำแผ่นทองสัมฤทธิ์อันเล็กๆที่จารึกเกี่ยวกับผู้เป็นที่รักซึ่งจากไปไม่มีวันกลับมาแล้วนั้นไปติดไว้ที่ด้านหลังของต้นไม้เพื่อไม่ให้ให้ดูประเจิดประเจ้อขณะที่คุณเดินไปตามทางเดินในป่า

สภาพที่เป็นธรรมชาติที่ว่านี้คือเรื่องหนึ่งที่ถูกใจสองสาวคือ แมรี่ แอนน์ ฮีลี่ย์ และ แมเรียน อีเบอร์ฮาร์ด ส่วนสาธุคุณ ริค ดอว์สัน นักบวชผู้เผยแพร่ศาสนาคริสต์นิกาย Methodist กล่าวว่า แผ่นพับของบริษัทแห่งนั้นระบุว่า ต้นไม้จะซึมซับสารอาหารจากอัฐิ ซึ่งเป็นวิธีอำลาโลกไปที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อม สาธุคุณ ริค ดอว์สัน กล่าวว่าเมื่อเราเริ่มพิจารณาวิธีฝังศพผู้วายชนม์ ซึ่งมีการเอาสารเคมีอาบศพ ตลอดจนที่สำหรับฝัง เราจะเห็นได้ว่าวิธิดังกล่าวไม่เหมาะกับสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเรากำลังรับใช้ชุมชน แต่เราก็กำลังรับใช้พระผู้เป็นเจ้าและการที่พระองค์ทรงสร้างโลกขึ้นนั้นโดยการจัดให้มีสถานที่แบบนี้ขึ้น คุณ แจ็ค โลว์ ผู้จัดการใหญ่ของบริษัทแห่งนั้นกล่าวว่า การเก็บค่าบริการสี่พันห้าร้อยเหรียญสหรัฐสำหรับรายที่ต้องการให้ฝังที่รากต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่ง หรือเก้าร้อยเหรียญสหรัฐสำหรับรายที่ให้ฝังในหมู่แมกไม้นั้นช่วยในการบำรุงป่า ตามสัญญาเช่านั้น มีหลักประกันว่าจะมีการอนุรักษ์ป่าเป็นเวลา 99 ปี แต่สาธุคุณ ริค ดอว์สัน กล่าวว่า ทางโบสถ์นิกาย Methodist ถือว่า ป่านี้เป็นป่าศักดิ์สิทธิ์และจะอยู่ตรงนี้ตลอดไปชั่วนิรันดร

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG