ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Thai Trade Jewelry 2010


jewelry store
jewelry store

Khun Somjin Plengkhum, Executive Director, Thai Trade Office, New York discusses jewelry exports this year. Jewelry exports rank 4th from Thailand, with $325 million in volume. The Thai Trade Center, New York, has 2 main missions. The first one is to persuade American importers to attend the Jewelry Fairs in Bangkok every year. The second is to regularly visit importers in Manhattan’s Diamond District. The Thai Trade Director also discusses 2 issues in jewelry exports, i.e. blood diamonds from Africa and blood jewelry from Myanmar.

คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ชี้แจงด้านการส่งออกสินค้าอัญมณีของไทยว่า อัญมณีถือเป็นสินค้าออกอันดับ 4 ของไทย ในปีนี้ มีการส่งออกอัญมณีเพิ่มขึ้นถึง ร้อยละ 70 คิดเป็นมูลค่า 325 ล้านดอลล่าร์ สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค มีภารกิจสำคัญในด้านนี้ 2 ประการ คือ พยายามชักชวนให้ผู้นำเข้าอัญมณีชาวอเมริกันไปร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีที่เมืองไทย และพยายามไปเยี่ยมเยียนผู้นำเข้าชาวอเมริกันในเขตอัญมณีใหญ่ในแมนฮัตตั้นอย่างสม่ำเสมอ

สำหรับประเด็นปัญหาด้านการส่งออกอัญมณีนั้น ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค กล่าวว่ามีเช่นปัญหาเพชรเลือดในแอฟริกา และปัญหาหยกและอัญมณีจากพม่า เป็นต้น

ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG