ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Thai Trade Goals 2010


Thai Trade Director Somjin Plengkhum

Khun Somjin Plengkhum, Executive Director, Thai Trade Office, New York, Department of Export Promotions, Ministry of Commerce, discusses the goals of the Thai Trade Center. During the first 6 months of 2010, Thailand increases its export goals by almost 25%. The main exports include computers and components, electronics and electrical devices, jewelry, electrical circuits, natural rubber, jasmine rice, frozen shrimp and canned foods.

คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเป้าหมายการส่งออกของประเทศไทย มายังสหรัฐอเมริกา ว่า เป้าหมายการส่งออกของประเทศไทยมายังสหรัฐปีนี้ค่อนข้างดี ในช่วง ๖ เดือนแรก การส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นสูงมาก สินค้าหลักของไทยได้แก่ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องอิเล็คทรอนิคส์และเครื่องไฟฟ้า เครื่องประดับอัญมณี แผงวงจรไผฟฟ้า ยางธรรมชาติ และสินค้าอาหาร เช่น ข้าวหอมมะลิ กุ้งแช่แข็ง และอาหารกระป๋อง เป็นต้น ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG