ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Khun Somjin Plengkhum, Executive Director, Thai Trade Office, New York, Department of Export Promotions, Ministry of Commerce, discusses the goals of the Thai Trade Center. During the first 6 months of 2010, Thailand increases its export goals by almost 25%. The main exports include computers and components, electronics and electrical devices, jewelry, electrical circuits, natural rubber, jasmine rice, frozen shrimp and canned foods.

คุณสมจินต์ เปล่งขำ ผู้อำนวยการอาวุโส สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ค ได้ชี้แจงเกี่ยวกับเป้าหมายการส่งออกของประเทศไทย มายังสหรัฐอเมริกา ว่า เป้าหมายการส่งออกของประเทศไทยมายังสหรัฐปีนี้ค่อนข้างดี ในช่วง ๖ เดือนแรก การส่งออกของไทยเพิ่มขึ้นสูงมาก สินค้าหลักของไทยได้แก่ คอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ เครื่องอิเล็คทรอนิคส์และเครื่องไฟฟ้า เครื่องประดับอัญมณี แผงวงจรไผฟฟ้า ยางธรรมชาติ และสินค้าอาหาร เช่น ข้าวหอมมะลิ กุ้งแช่แข็ง และอาหารกระป๋อง เป็นต้น ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG