ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การสำรวจสถานภาพของมารดา ผู้หญิง และเด็กขององค์การ Save the Children จัดให้ Norway อยู่ในอันดับที่หนึ่ง ส่วน Afghanistan รั้งท้าย


การสำรวจสถานภาพของมารดา ผู้หญิง และเด็กขององค์การ Save the Children จัดให้ Norway อยู่ในอันดับที่หนึ่ง ส่วน Afghanistan รั้งท้าย

รายงานประจำปีขององค์การ Save the Children มีชื่อเรียกว่า World Mothers Index หรือดัชนีมารดาโลก สำรวจสถานภาพของมารดา ผู้หญิง และเด็กออกมาใน 164 ประเทศทั่วโลก และระบุว่า ผู้เป็นมารดาในประเทศ Norway มีสถานภาพดีที่สุด อัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กต่ำ ช่วงชีวิต หรือ Life Expectancy ของแม่สูง รวมทั้งยังเป็นแม่ที่มีการศึกษา สามารถลางานไปคลอดลูกได้ โดยเฉลี่ยแล้วนานถึง 1 ปี ที่ติดอันดับสุดท้าย คือ ผู้หญิง และแม่ใน Afghanistan

รายงานประจำปีขององค์การ Save the Children มีชื่อเรียกว่า World Mothers Index หรือดัชนีมารดาโลก และเผยแพร่ออกมาให้ทันกับวันแม่สากล ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคมนี้

รายงานฉบับนี้เป็นฉบับประจำปีที่ 12 เป็นผลการสำรวจสถานภาพของมารดา ผู้หญิง และเด็กออกมาใน 164 ประเทศทั่วโลก โดยแบ่งประเทศเหล่านี้ออกเป็นสามกลุ่มใหญ่ คือประเทศพัฒนา ประเทศที่พัฒนาน้อยกว่า และประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด

ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว ผู้เป็นมารดาในประเทศ Norway ถือว่ามีสถานภาพดีที่สุด อัตราการเสียชีวิตของแม่และเด็กต่ำ ช่วงชีวิต หรือ Life Expectancy ของแม่สูง รวมทั้งยังเป็นแม่ที่มีการศึกษา สามารถลางานไปคลอดลูกได้ โดยเฉลี่ยแล้วนานถึง 1 ปี

สองประเทศที่ได้คะแนนเท่ากันในอันดับที่ 2 คือ Australia และ Iceland ส่วนสหรัฐนั้น ติดอันดับที่ 31 ในขณะที่ประเทศที่ติดอันดับรั้งท้ายของทั้งหมด คือ Afghanistan

ใน Afghanistan ช่วงชีวิตของผู้หญิง คือ 45 ปี ซึ่งนับว่าต่ำที่สุดในโลก ผู้หญิง 1 คนในทุกๆ 11 คนเสียชีวิตในการคลอดลูก และเด็กชาว Afghanistan 1 ใน 5 คน มีชีวิตได้ไม่ถึง 5 ขวบ เปรียบเทียบกับผู้หญิงใน Norway ที่มีอายุยืนถึง 83 ปี และเด็กชาว Norway ที่เสียชีวิตก่อนจะมีอายุถึง 5 ปี มีอัตราต่ำอยู่ที่ 1 คนในเด็กทุกๆ 175 คน

นอกจากนี้ จะมีผดุงครรภ์ให้การดูแลแม่ใน Norway ทุกคนเวลาคลอดลูก ในขณะที่มีเพียง 14% ใน Afghanistan และ 82% ของผู้หญิงใน Norway ใช้ยาหรือการคุมกำเนิด ส่วนผู้หญิงชาว Afghanistan ไม่ถึง 16% สามารถคุมกำเนิดได้

รายงานของ Save the Children กล่าวว่า รัฐบาลและองค์การระหว่างประเทศ สามารถช่วยผู้หญิงและเด็กหญิงในประเทศกำลังพัฒนาได้ โดยการปรับปรุงการศึกษา การสาธารณสุข และโอกาสในทางเศรษฐกิจ

World Mothers Index ของปี 2011 ตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่า สหรัฐติดอยู่ในอันดับที่ 31 ของกลุ่มประเทศพัฒนา เพราะอัตราการเสียชีวิตของแม่ ซึ่งอยู่ที่ 1 คนในทุกๆ 2100 คนนั้น สูงมาก นอกจากนี้ อัตราการเสียชีวิตของเด็กที่มีอายุ 5 ขวบหรือต่ำกว่าในอัตรา 8 คนในทุกๆ 1000 คนก็นับว่าสูงสำหรับประเทศพัฒนาแล้วด้วย

สำหรับประเทศไทย ซึ่งถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มที่สอง ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยกว่านั้น ติดอยู่ในอันดับที่ 20 ในกลุ่มประเทศพัฒนาน้อยกว่า ซึ่งมีทั้งหมด 38 ประเทศ Cuba ติดอันดับที่ 1 และ Qatar รั้งท้ายในอันดับที่ 38

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG