ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ อธิบายเกี่ยวกับจุดแข็งในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือ medical tourism ของประเทศไทย


คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ อธิบายเกี่ยวกับจุดแข็งในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือ medical tourism ของประเทศไทย
คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ อธิบายเกี่ยวกับจุดแข็งในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือ medical tourism ของประเทศไทย

ประเทศไทย ได้รับการยอมรับว่า เป็นประเทศที่ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์ แก่ผู้ป่วยจากทั่วโลก เป็นอย่างดียิ่ง

คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ค อธิบายเกี่ยวกับจุดแข็งในด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์หรือ medical tourism ของประเทศไทย และโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวในด้านนี้ ของสำนักงานนิวยอร์ค ในตลาดอเมริกา ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

XS
SM
MD
LG