ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ดร. ดาราดิเรก เอกชัย รองศาสตราจารย์ภาควิชาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย Marquette ตอนที่ 2


สัมภาษณ์ดร. ดาราดิเรก เอกชัย รองศาสตราจารย์ภาควิชาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย Marquette ตอนที่ 2
สัมภาษณ์ดร. ดาราดิเรก เอกชัย รองศาสตราจารย์ภาควิชาประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย Marquette ตอนที่ 2

รองศาสตราจารย์ดร.ดาราดิเรก เอกชัย สอนด้านการประชาสัมพันธ์ ที่ มหาวิทยาลัย Marquette เมือง Milwaukee มลรัฐ Wisconsin โดยเป็นอาจารย์เพียงไม่กี่คนที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้าน การสอนและการวิจัยมาแล้วหลายครั้ง นอกจากนั้น ยังได้ร่วมแต่งหนังสือเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ตลอดจนได้ตีพิมพ์บทความทางวิชาการมามากมาย

รองศาสตราจารย์ดร.ดาราดิเรกเปรียบเทียบบรรยากาศการทำ ประชาสัมพันธ์และสื่อมวลชนในเมืองไทยกับในอเมริกา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในด้านบทบาทของการสื่อสารแบบใหม่ๆว่า บรรยากาศการทำประชาสัมพันธ์และหนังสือพิมพ์เมืองไทยกับในอเมริกาต่างกันมาก เมืองไทยเน้นสื่อมวลชน เป็นการสื่อสารทางเดียว แต่ที่อเมริกา มีวิทยาการด้านเทคโนโลยี สร้างความเข้าใจในประชาชน องค์กรสามารถเข้าถึงประชาชนได้โดยตรงโดยไม่ต้องผ่านสื่อมวลชน แต่ใช้สื่อสังคม หรือ social media โดยตรงแทน

ส่วนทางด้านการสอนนั้น การสื่อสารแบบใหม่ๆ ก็มีบทบาทเพิ่มขึ้นมาก เช่นเดียวกัน ดังที่ชนิดา อังคณารักษ์ รายงาน

XS
SM
MD
LG