ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การศึกษาวิจัยครั้งใหญ่ เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือ


การศึกษาวิจัยครั้งใหญ่ เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือ
การศึกษาวิจัยครั้งใหญ่ เกี่ยวกับผลกระทบจากการใช้โทรศัพท์มือถือ

การศึกษาวิจัยครั้งใหญ่ที่สุดเท่าที่ทำกันมา เกี่ยวกับผลกระทบของการใช้โทรศัพท์มือถือ ที่อาจมีต่อสุขภาพ ลงความเห็นว่า การใช้อุปกรณ์นี้ ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งในสมอง ในบรรดาผู้ใช้ทั่วไป แต่เพิ่มความเสี่ยงเล็กน้อยในบรรดาผู้ที่ใช้มาก

โครงการวิจัยระหว่างประเทศโครงการใหญ่ ของกลุ่มศึกษาการใช้โทรศัพท์มือถือขององค์การอนามัยโลก สำรวจผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ มากกว่า 1 หมื่น 3 พันคนใน 13 ประเทศ ในเวลาสิบปีที่ผ่านมา

สมาชิกคณะผู้ศึกษาวิจัยเรื่องนี้ลงความเห็นว่า โดยทั่วไปแล้ว พลังงานคลื่นวิทยุที่ออกจากโทรศัพท์มือถือนั้น ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นเนื้องอกในสมอง สองแบบหลักคือ เนื้องอกเยื่อโครงประสาท หรือเนื้องอกเยื่อหุ้มสมองแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษากลุ่มที่ใช้โทรศัพท์มือถืออย่างมาก ซึ่งมีอยู่ราวสิบเปอร์เซนต์ในจำนวนมากกว่า 1 หมื่น 3 พันคนนั้นแล้ว นักวิจัยพบว่าคนเหล่านี้ มีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งเยื่อโครงประสาท มากกว่าผู้ใช้โดยทั่วไปราว 40 เปอร์เซนต์

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภัสสร อักขราสา

XS
SM
MD
LG