ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การปล่อยให้เด็กอายุ 2 ขวบดูโทรทัศน์มากเกินไป อาจส่งผลร้ายหลายประการ


การปล่อยให้เด็กอายุ 2 ขวบดูโทรทัศน์มากเกินไป อาจส่งผลร้ายหลายประการ

รายงานผลการวิจัยชิ้นใหม่ชี้ว่า การปล่อยให้ด็กเล็กอายุประมาณ 2 ขวบดูโทรทัศน์มากเกินไป อาจส่งผลร้ายได้หลายประการทั้งในด้านของการเรียน การเข้าสังคมและสุขภาพ เมื่อเด็กเติบโตขึ้นจนถึงอายุประมาณ 10 ขวบ

รายงานผลการวิจัยชิ้นใหม่ชี้ว่า การปล่อยให้ด็กเล็กอายุประมาณ 2 ขวบดูโทรทัศน์มากเกินไป อาจส่งผลร้ายได้หลายประการทั้งในด้านของการเรียน การเข้าสังคมและสุขภาพ เมื่อเด็กเติบโตขึ้นจนถึงอายุประมาณ 10 ขวบ

รายงานการวิจัยของนักวิจัยที่ Universite de Montreal ในแคนาดา ซึ่งเผยแพร่ในวารสาร the Archives of Pediatrics & Adolescent Medicine ของสมาคมการแพทย์อเมริกันฉบับเดือนพฤษภาคม ชี้ให้เห็นถึงผลกระทบของการปล่อยให้เด็กเล็กๆ อายุประมาณ 2 ขวบดูโทรทัศน์มากเกินไป ว่าอาจมีผลร้ายได้ในระยะยาว เนื่องจากสมองและลักษณะการใช้ชีวิตของเด็กในวัยนั้นกำลังอยู่ในช่วงการพัฒนาที่สำคัญยิ่ง โดยเด็กเล็กที่ดูโทรทัศน์เป็นเวลานานหลายชั่วโมงต่อวัน เมื่ออายุได้ประมาณ 10 ขวบหรือเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีโอกาสที่จะกลายเป็นเด็กที่ใส่ใจในกิจกรรมในห้องเรียนน้อยกว่าเด็กคนอื่น หรือมีการออกกำลังกายน้อยลงในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ และอาจมีโอกาสสูงกว่าที่จะถูกหาเรื่องโดยเพื่อนร่วมห้อง

นักวิจัย Linda S. Pagani ผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ ระบุว่า การดูโทรทัศน์นั้นเป็นกิจกรรมที่ไม่มีการสื่อสารโต้ตอบทั้งทางสติปัญญาและร่างกาย และการที่เด็กเล็กดูทีวีมากๆ ในช่วงที่สมองกำลังเติบโตและกำลังมีการพัฒนาลักษณะนิสัย การใช้ชีวิตและบุคลิกภาพนั้น อาจส่งผลร้ายที่คาดไม่ถึงในอนาคต

งานวิจัยครั้งนี้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างเด็ก 1,300 คนในรัฐ Quebec แคนาดา ระหว่างปี 1997-1998 โดยสอบถามจากผู้ปกครองว่าเด็กแต่ละคน ดูโทรทัศน์มากแค่ไหนในแต่ละวันเมื่อเด็กอายุ 2 ขวบและ 4 ขวบ จากนั้นจึงติดตามผลเมื่อเด็กเติบโตขึ้นถึงวัย 10 ขวบหรือ ป.4 โดยสอบถามจากครูประจำชั้นถึงความสามารถทางคณิตศาสตร์ และการอ่านเขียน ตลอดจนการมีส่วนร่วมในห้องเรียน การเข้ากับเพื่อนๆ และความก้าวร้าวของเด็ก

รายงานพบว่ากลุ่มตัวอย่างในวัย 2 ขวบใช้เวลาเฉลี่ยในการดูโทรทัศน์ประมาณวันละ 1 ชม.15 นาที ซึ่งการดูโทรทัศน์นานกว่านั้น แต่ละชั่วโมงอาจส่งผลข้างเคียงได้เมื่อโตขึ้น กล่าวคือ อาจเพิ่มโอกาสการถูกกลั่นแกล้งโดยเพื่อนร่วมชั้นเรียนขึ้นอีก 10% หรือลดการออกกำลังกายในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ลง 13% หรืออาจเพิ่มปริมาณการดื่มน้ำอัดลม 9% และเพิ่มดัชนีมวลกายที่ใช้วัดระดับความอ้วนได้ 5%

อย่างไรก็ตาม งานวิจัยชิ้นนี้เป็นเพียงการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของการดูโทรทัศน์นานๆกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตของเด็กด้านต่างๆ ในอนาคตเท่านั้น แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นสาเหตุและผลลัพธ์โดยตรง และรายงานชิ้นนี้ยังรวบรวมขึ้น จากข้อมูลส่วนตัวที่ได้จากผู้ปกครองและคุณครูเฉพาะในแคนาดา ซึ่งอาจมีอิทธิพลต่อผลที่ได้อีกด้วย

แม้การดูโทรทัศน์จะมีประโยชน์ในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่เด็กๆ และผู้ใหญ่ แต่ในทางกลับกัน เราก็ควรคำนึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งด้านสังคม และสุขภาพของเด็กด้วย โดยสมาคมกุมารแพทย์อเมริกันแนะนำว่า เด็กเล็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบนั้น ไม่ควรดูทีวีเลย และเด็กที่อายุมากกว่า 2 ขวบควรใช้เวลาหน้าจอโทรทัศน์เพียงวันละไม่เกิน 2 ชม.เท่านั้น

XS
SM
MD
LG