ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เชิญชมวีดิโอเก็บตกบรรยากาศกิจกรรม "ตอบแทนแฟนๆ VOA" ที่ Voice of America (VOA) ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯจัดงานจับรางวัลใหญ่ขึ้น ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจัตุรัสจามจุรี ชั้น 4 จัดงานจับรางวัลใหญ่ขึ้น ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจัตุรัสจามจุรี ชั้น 4


เชิญชมวีดิโอเก็บตกบรรยากาศกิจกรรม "ตอบแทนแฟนๆ VOA" ที่ Voice of America (VOA) ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯจัดงานจับรางวัลใหญ่ขึ้น ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจัตุรัสจามจุรี ชั้น 4 จัดงานจับรางวัลใหญ่ขึ้น ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจัตุรัสจามจุรี ชั้น 4
เชิญชมวีดิโอเก็บตกบรรยากาศกิจกรรม "ตอบแทนแฟนๆ VOA" ที่ Voice of America (VOA) ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯจัดงานจับรางวัลใหญ่ขึ้น ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจัตุรัสจามจุรี ชั้น 4 จัดงานจับรางวัลใหญ่ขึ้น ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจัตุรัสจามจุรี ชั้น 4

เชิญชมวีดิโอเก็บตกบรรยากาศกิจกรรม "ตอบแทนแฟนๆ VOA" ที่ Voice of America (VOA) ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯจัดงานจับรางวัลใหญ่ขึ้น ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจัตุรัสจามจุรี ชั้น 4 จัดงานจับรางวัลใหญ่ขึ้น ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจัตุรัสจามจุรี ชั้น 4

คลิกลิ๊งค์เพื่อชมวีดีโอ

http://www.youtube.com/watch?v=9z5SrI2yrEU

เชิญชม วีดิโอที่นำเสนอในรายการ "ตอบแทนแฟนๆ วีโอเอ" ที่ VOA ภาคภาษาไทย ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาฯ เปิดโอกาสให้ผู้ฟังรายการเข้าร่วมกิจกรรมก­ารจับรายชื่อผู้โชคดีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554

คลิกลิ๊งค์เพื่อชมวีดีโอ

http://www.youtube.com/watch?v=59cyG8IoOwk

XS
SM
MD
LG