ลิ้งค์เชื่อมต่อ

"ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากกิจกรรม "ตอบแทนแฟนๆ VOA" ที่ที่ Voice of America ภาคภาษาไทยร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯจัดกิจกรรมร่วมกันเมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา


"ตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัลจากกิจกรรม "ตอบแทนแฟนๆ VOA" ที่ที่ Voice of America ภาคภาษาไทยร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯจัดกิจกรรมร่วมกันเมื่อวันที่ 15 มกราคมที่ผ่านมา

กิจกรรม "ตอบแทนแฟนๆ VOA" ที่ Voice of America (VOA) ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ จัดงานจับรางวัลเพื่อตอบแทนแฟนวีโอเอ

รายชื่อผู้โชคดี จากกิจกรรม ตอนแทนแฟน ๆ วีโอเอ 15 มกราคม 2554

**ผู้โชคดีได้รับของขวัญรายการที่ 1 - 14 จะมีเจ้าหน้าที่จาก VOA และศูนย์หนังสือจุฬาฯ ติดต่อไปยังท่าน**

รางวัล

ชื่อ

นาสกุล

จังหวัด

รับฟังจากสถานีวิทยุ

iPad

ศุภชัย

ชื่นอำนวยชัย

อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ

วิทยุจุฬา 101.5

iPad

พันธุ์พงศ์

วัฒนายากร

อ.เมือง จ. ปัตตานี

วิทยุ มอ. ปัตตานี 107.25

iPad

ปกรณ์

โชควิวัฒน์

ทุ่งครุ กรุงเทพฯ

วิทยุจุฬา 101.5

Blackberry BOLD

สามารถ

เลิศปัญญาธิกุล

อ.เมือง จ.นนทบุรี

วิทยุจุฬา 101.5

Blackberry BOLD

วัชรินทร์

ศิริเดช

อ.เมือง จ.นนทบุรี

วิทยุจุฬา 101.5

Blackberry BOLD

กุลภา

สุชาติ

บางยี่ขัน กรุงเทพฯ

วิทยุจุฬา 101.5

Blackberry BOLD

ลัพธวรรณ

ลีรพงษ์กุล

ป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

วิทยุจุฬา 101.5

Blackberry CURVE

นันทาวดี

สันติบัญญัติ

อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

วิทยุจุฬา 101.5

Cyberdictionary

ด.ญ.สุลดา

นุ่มประสิทธิ์

อ.เมือง จ.นนทบุรี

วิทยุจุฬา 101.5

ชุดห้องสมุดในบ้าน

นางชาวิภา

จินดานภาพร

บางเขน กรุงเทพฯ

อสมท 100.5

ชุดความรู้เพื่อชุมชน

วิชัย

สุมะนังกุล

บางเขน กรุงเทพฯ

ชุดคำพ่อสอน

นพวรรณ

เหลียวพัฒนพงศ์

อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

อันดามันเรดิโอ 96.25

ชุดคำพ่อสอน

วันชัย

อ่อนน่วม

อ.สามพราน จ.นครปฐม

วิทยุจุฬา 101.5

ชุดคำพ่อสอน

อัญชลี

ปัตตายะโร

อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

วิทยุจุฬา 101.5

ชุดคำพ่อสอน

วุฒิชัย

ตั้งนิมิตรมงคล

บางซื่อ กรุงเทพฯ

วิทยุจุฬา 101.5

ชุดคำพ่อสอน

อัญชลี

แววภณิดา

อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

อสมท 100.5

ชุดพลังเนรมิต

ป.

ปรีดา

อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

อสมท 100.5

ชุดพลังเนรมิต

ชญานิษฐ์

รัชฎสมบัติ

ยานนาวา กรุงเทพฯ

วิทยุจุฬา 101.5

ชุดพลังเนรมิต

ด.ญ.รตนน

ประจวบพันธ์ศรี

สัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

วิทยุจุฬา 101.5

ชุดพลังเนรมิต

วรรณเพ็ญ

อินทร์แก้ว

ปทุมวัน กรุงเทพฯ

วิทยุจุฬา 101.5

ชุดพลังเนรมิต

วิภากร

นองสินไทย

บางซื่อ กรุงเทพฯ

วิทยุจุฬา 101.5

ชุดประวัติศาสตร์เอเชียตอ.ฉต

พรทิพย์

มัตติกามัย

บางแค กรุงเทพฯ

วิทยุจุฬา 101.5

ชุดประวัติศาสตร์เอเชียตอ.ฉต

ประวิตร

ชีวทัต

คลองสามวา กรุงเทพฯ

วิทยุจุฬา 101.5

ชุดประวัติศาสตร์เอเชียตอ.ฉต

กิตติพงศ์

อำนวยสวัสดิ์

ลาดกระบัง กรุงเทพฯ

PODCASTS

ชุดประวัติศาสตร์เอเชียตอ.ฉต

เกรียงศักดิ์

หรรษาเวก

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

อสมท 100.5

ชุดประวัติศาสตร์เอเชียตอ.ฉต

สุปราณี

มุขจั่น

อ.พรสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

อสมท 100.5

Box set ชุดพระอภัยมณี

สิริรัตน์

วรเศยานนท์

สวนหลวง กรุงเทพฯ

อสมท 100.5

Box set รามเกียรติ์

ด.ญ.รชยา

ชัฎอนันต์

อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

วิทยุจุฬา 101.5

100 เรื่องในหลวงและพระราชินี

นายแพทย์อุทิตย์

พิทักษ์ทอง

ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ

วิทยุจุฬา 101.5

101 เรื่องในหลวงและพระราชินี

อภิสิทธิ์

สุคนธทรัพย์

อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

วิทยุจุฬา 101.5

102 เรื่องในหลวงและพระราชินี

สมปอง

ไทยานนท์

อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

วิทยุจุฬา 101.5

103 เรื่องในหลวงและพระราชินี

ประคอง

บัวศรี

อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

วิทยุเนินหงษ์ทอง

104 เรื่องในหลวงและพระราชินี

ด.ช.ศุภภัทร

งามพันธุ์ดิศร

อ.เมือง จ.ลพบุรี

วิทยุแห่งประเทศไทย AM837

ชุดปาฐกถาธรรมปัญญานันทภิกขุ

บุญศักดิ์

หาญเทอดสิทธิ์

อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เชียงใหม่เรดิโอ 93.75

ชุดปาฐกถาธรรมปัญญานันทภิกขุ

รมย์ฤดี

เวสน์

วัฒนา กรุงเทพฯ

วิทยุจุฬา 101.5

ชุดปาฐกถาธรรมปัญญานันทภิกขุ

วรางคณา

มุสิกะสังข์

จอมทอง กรุงเทพฯ

วิทยุจุฬา 101.5

ชุดปาฐกถาธรรมปัญญานันทภิกขุ

นภวรรณ

องคะสุวรรณ

อ.เมือง จ.เชียงราย

วิทยุราชภัฎเชียงราย 104.25

ชุดปาฐกถาธรรมปัญญานันทภิกขุ

พจนา

สมบูรณ์

ลาดพร้าว กรุงเทพฯ

วิทยุจุฬา 101.5

อุปกรณ์กีฬา

ภัณฑิรา

ปึงหลั่งสิน

สวนหลวง กรุงเทพฯ

วิทยุจุฬา 101.5

อุปกรณ์กีฬา

กัญญภัสสรณ์

นิ่มพัชราวุธ

วัฒนา กรุงเทพฯ

วิทยุจุฬา 101.5

รายชื่อผู้ได้รับกระเป๋าใส่เอกสาร VOA 200 ท่าน (**เจ้าหน้าที่จาก VOA จะส่งของไปให้ท่านทางไปรษณีย์**)

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

1

Chirasak Montatupalin

กทม.

101

ภัณฑิรา ปึงหลั่งสิน

กทม.

2

Chuda Kittipornpimol

กทม.

102

ภัทร เฉลียวฉลาด

นนทบุรี

3

Jiraporn Srisuwan

กทม.

103

ภัทรวรรธ วิเชียรดิลก

กทม.

4

Mariena Ketudat - Cairns

104

ภาณุวัฒน์ ศรียานุวัตรกุล

กทม.

5

Mr. Apichai Lertapiruk

105

มณชญา เอื้อเจริญกุลพร

สงขลา

6

MR. Kitti Thienvichitr

กทม.

106

มณี รักดี

พิษณุโลก

7

Poominun Boonipat

กทม.

107

มณีชม ณไทร

นครปฐม

8

Ratree Oonchai

กทม.

108

มนัณชยา พิสพหุธาร

กทม.

9

Thai Vu

กทม.

109

มนัสชนก รัตนพันธุ์จักร์

กทม.

10

Waree Sirisoontornlert

กทม.

110

มารินา เกตุทัต

นครราชสีมา

11

กมลพรรณ สำราญจิตร์

กทม.

111

ยุวดี ทองคำวรรณ

นนทบุรี

12

กรรณภัทร ตุลพงศ์

พิษณุโลก

112

รวินันท์ งามอธิกุล

กทม.

13

กฤติน ธีรวิทยาอาจ

ราชบุรี

113

รังสรรค์ อรัญญาเกษมสุข

สุโขทัย

14

กฤศธร วงศ์ติลานนท์

กทม.

114

รัตน์ สิงหเดชากุล

กทม.

15

กฤษฎา โรจนภักดีธรรม

กทม.

115

รัตนา รอดนิยม

กทม.

16

กัญจน์รัตน์ เหลืองอ่อน

กทม.

116

ราชาวดี ตรีเนตร

กทม.

17

กัญจน์อมล กาพวยทอง

นนทบุรี

117

รุ่งเพชร ทัศนิจ

กทม.

18

กันตพล ทรงธัมจิตติ

กทม.

118

ฤทัย กฤษณประพันธ์

กทม.

19

กัลย์ กัลยาณมิตร

ลำพูล

119

ลดาวัลย์ บัวผึ้ง

ชลบุรี

20

กิตติพงศ์ วีรวัฒนเมธินทร์

กทม.

120

ลัคณา ทวิชศรี

กทม.

21

ขจร ภพลือชัย

เชียงราย

121

ลาวัณย์ ฉวีพงษ์ประทีป

ภูเก็ต

22

จันทร์ฉาย แสงทองศรี

กทม.

122

วรณัน ธรรมโชติ

สงขลา

23

จันอร มาลีเจริญ

เชียงใหม่

123

วรรณ์วิสาข์ วงษ์ไวยเวช

เชียงใหม่

24

จำรัส ประสิงห์

เชียงใหม่

124

วรวิทย์ กิตติภูมิ

25

จำเริญ เจริญจิตน์

สงขลา

125

วันชนะ โสภิตวิริยาภรณ์

กทม.

26

จำลอง ภู่ก๋ง

สมุทรปราการ

126

วันดี เลวิจันทร์

กทม.

27

จิดาภา บึงหลั่งสิน

กทม.

127

วารี โพธิสง่า

เชียงใหม่

28

จิรายุ วัฒนชโนบล

นราธิวาส

128

วาสนา ฉัตรดำรง

พิษณุโลก

29

เจอดจรรย์ ธรรมโชติ

สงขลา

129

วิกันดา ยงทิวเจริญสุข

กทม.

30

ฉันทนา ภู่ก๋ง

สมุทรปราการ

130

วิชชา อรัญญาเกษมสุข

สุโขทัย

31

ชนิดา แสงทองศรีกมล

กทม.

131

วิชิต เลิศศรัทธา

กทม.

32

ชลชัย กันจินะ

132

วิภากร นองสินไทย

กทม.

33

ชูชาติ จันทร์เยี่ยม

เชียงใหม่

133

วิภาลักษณ์ ฆ้องชัยนำสกุนต์

กทม.

34

เชษฐ์ จิตวิมลนิมิต

นนทบุรี

134

วิเรศ บุญมาสืบ

กทม.

35

ฐสรรรพร เติมทอง

กทม.

135

วิโรจน์ วรรณกลาง

กทม.

36

ฐิติมา ช่างเพชร

กทม.

136

วิไล สิริไพบูลย์พงศ์

สมุทรปราการ

37

ฐิติวัชร ลิ่วสุวรรณ

กทม.

137

วิศรุต มุ่งคำภา

เชียงราย

38

ณรงค์ ฉัตรบุปผา

ขอนแก่น

138

วิษณุ เพ้งห้อง

กทม.

39

ณัชชา จันทพัวศิริศิลป์

เชียงใหม่

139

วีระมินทร์ ลู่ประเสริฐกุล

กทม.

40

ณัฐชยา มยุรวรรณพงศ์

เชียงใหม่

140

ศรัณย์ กิจเจริญวิศาสล

สมุทรปราการ

41

ณัฐพร เมืองมา

เชียงใหม่

141

ศรีไพร จาตุรงคกุล

กทม.

42

ด.ญ กานต์ธิดา ชัยชนะ

เชียงราย

142

ศศิเพ็ญ จินดา

เชียงใหม่

43

ด.ญ ชลาษา กาลสัมฤทธิ์

สงขลา

143

ศศิวิมล เหนี่ยวพิพัฒน์

กทม.

44

ด.ญ สาธิดา สุขพงษ์

กทม.

144

ศิริรัตนา วัฒนธารา

นนทบุรี

45

ด.ญ อริน ศิริประภานุกูล

กทม.

145

ศุภภัทร งามพันธุ์ดิศร

ลพบุรี

46

ดวงพร ศรีจรัญ

สมุทรปราการ

146

สนิท โชติไพรัตน์

สมุทรปราการ

47

ดวงรัตน์ ไทยวัฒนานุกูล

นนทบุรี

147

สมใจ วงศ์สวัสดิ์

นครราชสีมา

48

ดำรงศักดิ์ วิเชียนดิลก

กทม.

148

สมชาย สมบุญ

ภูเก็ต

49

ตอริก อาแวนิ

ปัตตานี

149

สมชาย กู้ชิงชัย

กทม.

50

ทรงศักดิ์ จุมปามัญ

กทม.

150

สมโชค ไทรงาม

สมุทรปราการ

51

ทวี บุญรังษี

เชียงใหม่

151

สมบัติ ศรีวัจนะ

กทม.

52

ทวีพงษ์ อารียโสภณ

กทม.

152

สมบูรณ์ หน่อแก้ว

นนทบุรี

53

ทวีศักดิ์ พนาสดิตซ์

กทม.

153

สมพร เอกวนิชชาญ

กทม.

54

ทัศนีย์ อุทธชาติ

เชียงราย

154

สมลักษณ์ นุคล

นนทบุรี

55

ทัศนีย์ บุญญาวัฒน์

กทม.

155

สมศรี พรประชานุวัฒน์

กทม.

56

ทิพย์วัลย์ ลีรพงษ์กุล

กทม.

156

สมัชญ์ สิมะโรจน์

กทม.

57

ทีนามารี ผลาดิกานนท์

กทม.

157

สราวุธ สุภาเพ็ชร์

กทม.

58

เทวินทร์ เทศนธรรม

กทม.

158

สวัสดิ์ สังข์เวทย์

กทม.

59

ธนฑิตา กระแสทรัพย์

กทม.

159

สไว ชยนิโครธานนท์

นนทบุรี

60

ธนวิชญ์ จำเริญเลิศ

กทม.

160

สันติ เจนปกรณ์

สมุทรปราการ

61

ธนะเดช แก้วลำหัด

สงขลา

161

สันติ เอื้ออารักษ์พงศ์

กทม.

62

ธนาทิพย์ แก้วลำหัด

สงขลา

162

สานิต โพธิ์อำพล

กทม.

63

ธีรเชษฐ์ เอื้ออารักษ์พงศ์

กทม.

163

สายฝน เลิศวาสนา

กทม.

64

ธีระภัทร เอื้อกิจพงศ์ธร

กทม.

164

สำเร็จ องค์ติสานนท์

กทม.

65

นฤมล สมจิตต์

กทม.

165

สำเร็จ ค้าดี

กทม.

66

นาตรนรินทร์ กลางสูงเนิน

กทม.

166

สิทธิณัฐ ไวยสารา

กทม.

67

นิตยา เหลืองธรรมะ

นนทบุรี

167

สิริลักษณ์ กิตติเกิดกุลชัย

กทม.

68

นิธิดล โชควิวัฒน์

กทม.

168

สุกัญญา เตชะกำพุช

นนทบุรี

69

เนตรนภา ปัญญามาก

กทม.

169

สุขุมภรณ์ สุนย์วีระ

กทม.

70

บุญฤทธิ์ มัศยานันท์

กทม.

170

สุจิตรา อมรสุวรรณ

เชียงใหม่

71

บุญชู กมลสัลย์

กทม.

171

สุณีย์ ลีรพงษ์กุล

กทม.

72

ปพนภพ เลิศวาสนา

กทม.

172

สุดใจ รักดี

พิษณุโลก

73

ปภินวิช เลิศวาสนา

กทม.

173

สุนิสา เลาสวัสดิ์ชัยกุล

กทม.

74

ประดิษฐ์ บุญมาภิ

กทม.

174

สุภวรรณ มีสูงเนิน

กทม.

75

ประถม บุญทน

ศรีสะเกษ

175

สุภาพร บุญวานิช

กทม.

76

ประไพพรรณ โกศัยสุนทร

กทม.

176

สุภาวดี ปิ่นทอง

เชียงใหม่

77

ประยุทธ เอฟสมาน

กทม.

177

สุมาลิณี รักดี

พิษณุโลก

78

ประสาร อจลสุด

กทม.

178

สุเมธ พงศาวกุล

กทม.

79

ประสิทธิ์ ผดุงจิตร์

สมุทรปราการ

179

สุรพงษ์ เพื่อช่อ

กทม.

80

ปราชญ์ บัวขาว

สมุทรปราการ

180

สุริยา นิชาญ

กทม.

81

ปิยะลาภ ราชคม

ปทุมธานี

181

สุรี เรืองธีระพันธ์

กทม.

82

ปุณยาพร ธรรมโชติ

สงขลา

182

สุวดี เกษโกวิท

นนทบุรี

83

ผกามาศ สุขกูล

นนทบุรี

183

สุวรรณ ทองอรพินท์

สงขลา

84

พนธกร เลิศจรรยากุล

กทม.

184

แสงชัย วัฒนสุภิญโญ

กทม.

85

พรณิภา แสงศรี

นนทบุรี

185

หรรษา เลาหเสรีกุล

กทม.

86

พรทิพย์ มูลวงษ์

อยุธยา

186

องอาจ ศิริอาจ

สมุทรปราการ

87

พรทิพย์ อุภัยพงศ์

กทม.

187

อนุชา กำเนิดสินธุ์

เชียงใหม่

88

พฤหัส วงศ์ธเนศ

นนทบุรี

188

อนุชิต วังขวัญ

ตาก

89

พลวดี สุขมงคล

กทม.

189

อนุศาสตร์ เขียวขจี

กทม.

90

พวงทอง สืบบุก

กทม.

190

อมรวิช เลิศจรรยากุล

กทม.

91

พัชรี คุสุรังคณานนท์

สงขลา

191

อรทูล เติมคุณานนท์

กทม.

92

พัณณ์ชิตา โกมุทมณี

กทม.

192

อัญชลี ปิตตายะโส

นครราชสีมา

93

พิชญดา ศศฺวงศ์ภักดี

กทม.

193

อาภากร ธรรมสาส์น

กทม.

94

พิทักษ์ ตันพิบูลย์วงศ์

กทม.

194

อารยา ศรีพงศ์วรกุล

กทม.

95

พิริยะ ลู่ประเสริฐกุล

กทม.

195

อำพร ธนาโนวรรณ

กทม.

96

พิสมัย สมศิริพรชัย

นนทบุรี

196

อำพร เจริญสมศักดิ์

กทม.

97

พีรพล อ่อนลำยอง

กทม.

197

อำพร ละอายทุกข์

กทม.

98

เพชราภรณ์ มุสิกุล

กทม.

198

อุกฤษฎ์ สีระสานิช

กทม.

99

เพิ่มศักดิ์ กองเพิ่มพูล

นนทบุรี

199

เอกชัย ชมเชย

กทม.

100

ภัณฑ์ชัย ปึงหลั่งสิน

กทม.

200

เอราวัณ ค้านิยม

เชียงใหม่

ผู้ได้รับที่ใส่ปากกานาฬิกา VOA 300 ท่าน (**เจ้าหน้าที่จาก VOA จะส่งของไปให้ท่านทางไปรษณีย์**)

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

จังหวัด

1

Amara Naksathit

กทม.

101

ธัญพร ศรีสุชาญเจริญ

นนทบุรี

201

ลัดดา จิตรวัฒนแพทย์

นนทบุรี

2

Anawat Pedsuwan

กทม.

102

ธันยพร พรศาศวัต

กทม.

202

ลัดดา พฤกษ์ขจร

กทม.

3

Donald King

นนทบุรี

103

ธารี อังคนณิสร

กทม.

203

วรณัน ธรรมโชติ

สงขลา

4

Kanya Plpattanatikanun

กทม.

104

ธีรวรรณ บุญรอด

กทม.

204

วรรณกัญญ์ นิธิโรจน์ศุภภัค

นนทบุรี

5

Kasetsart University

กทม.

105

ธีระชัย จุลละมณฑล

กทม.

205

วรรณเพ็ญ อินทร์แก้ว

กทม.

6

Mrs Pacharee Setthasawad

กทม.

106

ธีระภัทร เอื้อกิจพงศ์ธร

กทม.

206

วราทิตย์ อินสอน

เชียงใหม่

7

Pridithep Bunnag

กทม.

107

น.ท.กฤษณะ ชนะสิทธิ์

กทม.

207

วราภรณ์ ภาคีรักษ์

นนทบุรี

8

Ratchanee Smittipong

กทม.

108

นคร เริงนิรันตร์

เชียงใหม่

208

วันชัย บุรารักษ์

กทม.

9

Suwat

กทม.

109

นงเยาว์ บัวขม

กทม.

209

วาสนา คำปินตา

นนทบุรี

10

Tawatchai Siripatrachai

กทม.

110

นงเยาว์ เปรมกมลเนตร

กทม.

210

วิชชา อรัญญาเกษมสุข

สุโขทัย

11

Thuanthong Phaobanchong

กทม.

111

นงลักขณา ขวัญสุวรรณ

เชียงใหม่

211

วิชัย เอกำลากร

กทม.

12

Vararat Sornsrivichai

กทม.

112

นถวรรณ องคะสุวรรณ

เชียงราย

212

วิชิต ดวงมูลสี

ปทุมธานี

13

Yupa Siribodhi

กทม.

113

นพ.สำเริง กาญจนเมธากุล

สงขลา

213

วิทมล อมรพัฒนาวัฑฒ์

กทม.

14

กมล ภัทราดูลย์

กทม.

114

นพธน สอนชุมเสียง

กทม.

214

วิทยา อักกาญจน์วาณิชย์

กทม.

15

กมล อรัญญาเกษมสุข

สุโขทัย

115

นภดล ประพันธ์

กทม.

215

วิภา ห่อสถิตย์ธรรม

เชียงใหม่

16

กมลเนตร กาลสัมฤทธิ์

สงขลา

116

นภมณี มิ่งทรัพย์

กทม.

216

วิมลพรรณ คำประชา

นนทบุรี

17

กฤชอร กฤศน์วัต

เชียงใหม่

117

นภวรรณ องคะสุวรรณ

เชียงราย

217

วิลดาน ดิง

ยะลา

18

กฤษฏา โรจนภักดีธรรม

กทม.

118

นิพัทธ์ ล้ำเลิศลักษณชัย

กทม.

218

วิไล สิริไพบูลย์พงศ์

สมุทรปราการ

19

กฤษดา ชูทอง

สงขลา

119

นภัสร ศรีพาเพลิน

กทม.

219

วีระ ซื่อสุวรรณ

ระยอง

20

กัลยา เอื้อศิริวรรณ

กทม.

120

นวพร บุญชนะโชติ

กทม.

220

วีระมินทร์ ลู่ประเสริฐกุล

กทม.

21

กาญจนา ช้างพงษ์

กทม.

121

นักรบ สุคนธทรัพย์

สมุทสาคร

221

วีระศักดิ์ กฤษณประพันธ์

ปทุมธานี

22

กาญจนา นภาทิวาอำนวย

นนทบุรี

122

นารา โสภิตวิริยาภรณ์

กทม.

222

ศรวุฒิ มารีย์บุตร

กทม.

23

กิติ นิมิหุต

กทม.

123

นิตยา คนซื่อ

กทม.

223

ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา

นนทบุรี

24

กิติชา บุญธรรม

เชียงใหม่

124

นิตยา ไชยทองพันธ์

กทม.

224

ศศิวิมล เหนือพิพัฒน์

กทม.

25

เกริกภพ ยอดมาลี

มหาสารคาม

125

นิภา ศรีธีระวิโรจน์

นนทบุรี

225

ศักดิ์ชัย อยู่เจริญ

นนทบุรี

26

เกรียงศักดิ์ วัฒนธีระศักดิ์กุล

กทม.

126

นิรมล ประจวบพันธ์ศรี

กทม.

226

ศิรภพ ปัญญายิ่ง

กทม.

27

เกษม คุ้มพรสิน

กทม.

127

นิรัชรา นพนิยม

นครราชสีมา

227

ศิริชัย คฤหไพศาล

กทม.

28

เกษม เต็มสงสัย

กทม.

128

บัณณทัต สกุลรุจิรา

สมุทรปราการ

228

ศิริรัตน์ วงศ์เครือวัลย์

กทม.

29

กษพร ดวงกมล

กทม.

129

บุญโรจน์ โฆสิตไพบูลย์

กทม.

229

ศิววิทย์ โภคประเสริฐ

กทม.

30

เกษร สพสัมฤทธิ์ผล

กทม.

130

บุตรดี เมืองทอง

สุรินทร์

230

ศุภวิชญ์ เขียวขจี

กทม.

31

เกียรติ อรุณคง

ศรีสะเกษ

131

บุลวัชร เสรีชัยพร

กทม.

231

สมเกียรติ ตันเรืองศรี

สมุทปราการ

32

เกื้อ ฤทธิบูรณ์

ปัตตานี

132

ประดิษฐ์ หัสสรังสี

ชลบุรี

232

สมชาย สมบุญ

ภูเก็ต

33

เข็มชัย เหมาะจันทร์

กทม.

133

ปดิวรดา รัตนบัลลังก์

กทม.

233

สมบัติ กันนิ่ม

นนทบุรี

34

คมกฤช สินเจริญรุ่ง

สงขลา

134

ปนัสย์ มั่งประยูร

นนทบุรี

234

สมประสงค์ เรืองพีระศิริ

นนทบุรี

35

คมสันต์ นาคเสน

นครปฐม

135

ประภา ศรีศักดิ์

กทม.

235

สมพงษ์ ไสยสมบัติ

สมุทรปราการ

36

จันทร์รุ่ง บรรลุพงษ์

ชลบุรี

136

ประยุทธ์ รุ่งจิระรัศมีกุล

กทม.

236

สมพร กาญจนเมธากุล

สงขลา

37

จารุณี หลักทอง

กทม.

137

ประสงค์พร เรืองพีระศิริ

นนทบุรี

237

สมพร สุทธิภาค

สระบุรี

38

จาริณี บุญวรรณ์

กทม.

138

ประสพพร ลี้อิสราพงษ์

กทม.

238

สมศรี ปรีดีวิทย์

กทม.

39

จารึก ฮาสุวรรณกิจ

สงขลา

139

ปราณี เอื้อตระกูล

สมุทรปราการ

239

สมศักดิ์ จิรัฐดิกาลกุล

กทม.

40

จำรัส บรรจงใจ

นนทบุรี

140

ปริณดา เราจนานนท์

กทม.

240

สมศักดิ์ ลือชาธรรม

กทม.

41

จิดาภา ปึงหลั่งสิน

กทม.

141

ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์

กทม.

241

สมหมาย บรรลุพงษ์

ชลบุรี

42

จิตตานันท์ เจริญวงศ์ไพศาล

นนทบุรี

142

ปริเทพ ปองทอง

เชียงใหม่

242

สราวัรรณ รัตนเกษตร

นนทบุรี

43

จิรนันท์ เกษศรัทธา

นนทบุรี

143

ปรียานุช ทิพยะวัฒน์

กทม.

243

สรินรัตน์ กฤษศิริธนานันท์

สมุทรปราการ

44

จิระพงศ์ เปรมวัฒนะ

กทม.

144

ปวิตรา ทิพยะวัฒน์

กทม.

244

สวัสดิ์ สังข์เวทย์

กทม.

45

จุฑา รองทอง

นนทบุรี

145

ปอง ยวกุล

กทม.

245

สวัสดิ์ อิงคณิสร

กทม.

46

จุฑารัตน์ เพิ่มดี

นนทบุรี

146

ปัณณวิชญ์ จำเริญเลิศ

กทม.

246

สัญญทัศน์ วรรณดี

กทม.

47

จุฑารัตน์ แพเจริญ

กทม.

147

ปัทมา ศรีศักดิ์

กทม.

247

สัมพันธ์ สสุวสุริยะโยธิน

กทม.

48

เจตวัฒน์ บุญมาสืบ

กทม.

148

ปิติวัฎค์ พัธรรพีพัฒน์

กทม.

248

สาคร ชมภูมิ่ง

เชียงใหม่

49

เจนเนตร ปันเด

กทม.

149

ปิยะ โตเต็มโชคชัยการ

กทม.

249

สาธิดา เทียมกิจวิลัย

กทม.

50

แจ่มศรี บุญมาสืบ

กทม.

150

ฝนทอง สิจิวัฒนา

อุบลราชธานี

250

สาธิต ครองสัตย์

กทม.

51

ฉวีวรรณ วิสิทธิ์

นนทบุรี

151

พ.ต.ธนะเดช แก้วลำหัด

สงขลา

251

สามารถ เรียนสร้อย

สมุทรปราการ

52

เฉิดฉาย วงศ์ธเนศ

นนทบุรี

152

พรชัย ทรัพย์จรูญ

เชียงใหม่

252

สาโรจน์ เพชรรอด

เชียงราย

53

ชญาน์สิรภค พวงเสรีกุล

กทม.

153

พรทิพย์ คำดี

เชียงใหม่

253

สิทธิวัลย์ เดชะวนิช

กทม.

54

ชญานิศ สิริไพบูลย์พงศ์

สมุทรปราการ

154

พรทิพย์ รุ่งสว่าง

กทม.

254

สิริเดช สุปัญญาพาณิชย์

กทม.

55

ชนัตถา เลชะวัฒนพงษ์

กทม.

155

พรทิพย์ อรุณธรรมคุณ

กทม.

255

สิรี เปรมวัฒนะ

กทม.

56

ชมพูนิกข์ สมหิรัญ

นนทบุรี

156

พรมลิขิต สว่างดี

นครสวรรค์

256

สุกัญญา วิเชียรดิลก

กทม.

57

ชยุต บุญบวรรัตนกุล

กทม.

157

พรสุข อิงคพร

กทม.

257

สุจิตรา สงศ์เกษมจิตต์

กทม.

58

ช่วง โพธิ์รัญ

กทม.

158

พัชรินทร์ ปัตตะพงษ์

เชียงใหม่

258

สุชัย ประทีปเมฆินทร์

กทม.

59

ชัยวัฒน์ ผลาดิกานนท์

กทม.

159

พัชรินทร์ ลาภอุดม

ปทุมธานี

259

สุชาดา วงษ์จันทเจริญ

กทม.

60

ชารียา สิขิตวัฒนกิจ

สมุทรปราการ

160

พัชรี คูสุรังคณานนท์

สงขลา

260

สุชาติ ศุภปีติพร

กทม.

61

ชุติเดช ลีรพงษ์กุล

กทม.

161

พันธุ์พงศ์ วัฒนายากร

ปัตตานี

261

สุทิน เฉลียวฉลาด

นนทบุรี

62

ไชยวัฒน์ ศรีวรกุล

อุดรธานี

162

พันธุ์ศักดิ์ พนมวัลย์

กทม.

262

สุธีรา เสาวภาคย์

ปัตตานี

63

ซูซาน เปาะจิ

นราธิวาส

163

พิพัฒน์ ภูริปัญญาคุณ

นนทบุรี

263

สุนิตา จุ้ยงาม

นนทบุรี

64

ญาณิน จิรัตนานนท์

กทม.

164

พิมพ์ณิภา วงษ์ไวยเวช

เชียงใหม่

264

สุนีย์ ตฤณขจี

กทม.

65

ฐิติวัชร ลิ่งสุวรรณ

กทม.

165

พิมพ์ภัสสร สแล็บเบิร์ต

ปทุมธานี

265

สุปิติ ขุนภักดี

นครปฐม

66

ณัฐพงศ์ รองทอง

นนทบุรี

166

พิริยะ ลู่ประเสริฐกุล

กทม.

266

สุภัศรา เจริญวงศ์ไพศาล

นนทบุรี

67

ณัฐวัสดิ์ พัชรพีพัฒร์

กทม.

167

พิศเสถียร ทับทิมเขียว

267

สุมิตา เรียนสร้อย

สมุทปราการ

68

ณิชชารีย์ นิธิโจน์ศุภภัค

นนทบุรี

168

พีรณัฐ บรรจงกิจ

นนทบุรี

268

สุเมธ เวทประเสริฐวงศ์

สมุทรปราการ

69

ด.ช สิทธิณัฐ ไวยสารา

กทม.

169

พีรดา มนัสอารีนาท

นนทบุรี

269

สุรพล รัตนวิไลวรรณ

กทม.

70

ด.ช.เกริกเกียรติ นาคเสน

นครปฐม

170

พีรพร สีหะอำไพ

สงขลา

270

สุรีย์ เอื้อประสบผล

กทม.

71

ด.ช.นภพล ประจวบพันธ์ศรี

กทม.

171

พุธ มีรักษา

นครปฐม

271

สุวรรณา เต็มโชคทวีทรัพย์

กทม.

72

ด.ช.พีระณัฐ บรรจงกิจ

นนทบุรี

172

พุทธวัฒน์ เกิดผล

กทม.

272

เสรี วัฒนพุทธิเลิศ

อยุธยา

73

ดญ.เฟื่องลดา สุขเส็ง

เชียงใหม่

173

เพชราภรณ์ มุสิกุล

กทม.

273

โสภาค ศรีสนั่น

สมุทรปราการ

74

ดรุณี เยี่ยงศุภพานนทร์

กทม.

174

เพชรี เจนจบ

กทม.

274

หฤทยา สุขวรกิจวนิช

กทม.

75

ดลพร วณิชชานัย

นนทบุรี

175

เพ็ญศรี โยธะพันธุ์

กทม.

275

หาญนรินทร์ แก้วสีสุข

กทม.

76

ดวงจันทร์ อุ่นหลวง

กทม.

176

ภัททสาร บวรรัตนเวช

กทม.

276

องค์คุณ อยู่มั่น

ปทุมธานี

77

ดวงใจ นิมมานเหมินท์

เชียงใหม่

177

ภัณฑ์ชัย ปึ่งหลั่งสิน

กทม.

277

องอาจ ศิริอาจ

สมุทรปราการ

78

ดวงพร ไกรสังข์

นนทบุรี

178

ภัทรพรรณ สุทธิ์วาณิชย์

กทม.

278

อนงค์นาฎ เจือจันอัด

79

ดวงพร ยวกุล

กทม.

179

ภัทรา เจือกิจกำจร

สงขลา

279

อนุชสรา ชิงชัย

นนทบุรี

80

ดวงอุไร เหมะรักษ์

กทม.

180

ภัทรา พงศ์ธนานันท์

นนทบุรี

280

อนุชา ตันกัลยา

กทม.

81

ดาวเรือง พ่วงพูล

กทม.

181

ภัทราพร สุขุมพันธนาสาร

กทม.

281

อภิชาต เกิดผล

กทม.

82

เดช พามเณร

กทม.

182

ภาณุวัฒน์ ศรียานุวัตรกุล

กทม.

282

อภิรักษ์ อิสเฮาะ

ปัตตานี

83

ดุลเลิศ แรงอุดมเลิศ

กทม.

183

ภาวิไล ยิ๊ดไล้

กาญจนบุรี

283

อภิสัณห์ สนธิลาวัฒน์

กทม.

84

ตันติ ปริพนธ์พจนพิสุทธิ์

กทม.

184

ภิรดี สิริเวชพันธุ

กทม.

284

อรนุช ไชยเดช

กทม.

85

ถนอม วีระผล

กทม.

185

ภูมิสันต์ บังเกิดผล

ระยอง

285

อรรถชัย ไพเราะเสถียร

นครปฐม

86

ถิรวัฒน์ เบญญาภา

เชียงใหม่

186

มรกต บัวหิรัญ

นนทบุรี

286

อรสา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา

นนทบุรี

87

ถีรติ นนทยาธร

กทม.

187

มัลลิกา วิริยะ

กทม.

287

อรุณ สนิทนวล

กทม.

88

ทด อยู่ประเสริฐ

กาญจนบุรี

188

มาริสา ปึงหลั่งสิน

กทม.

288

อังควิภา ทรัพย์รุ่งเรือง

สมุทรปราการ

89

ทวาสิน โกศัยสุนทร

กทม.

189

มาลา สาสงเคราห์

กทม.

289

อัญจิดา ศรีพงศ์วรกุล

กทม.

90

ทวี ธนุภาพรังสรรค์

เชียงใหม่

190

มุ่ยฮั้ว แซ่ตั้น

ชลบุรี

290

อารี รัตตสัมพันธ์

กทม.

91

ทวีชัย วงศ์ศักดิ์ไพโรจน์

สมุทรปราการ

191

ยศวดี กางธนทรัพย์

กทม.

291

อำพล ยวกุล

กทม.

92

ทวีศักดิ์ พนาสถิตย์

กทม.

192

รณิตา เล็บครุฑ

กทม.

292

อิลญาซ อาแวนิ

ปัตตานี

93

ทศพร ชื่นรส

กทม.

193

รตนน ประจวบพันธ์ศรี

กทม.

293

อิสริยะ เนยปฏิมานนท์

กทม.

94

ทรงศักดิ์ ศิริหวังสันติ

กทม.

194

รศนา ถนอมเกียรติ

กทม.

294

อิสรีย์ วรธรรมไพศาล

กทม.

95

แทนพงษ์ วัธนธาดา

กทม.

195

รัชนี ภูสีโสม

เชียงใหม่

295

อุดมศักดิ์ ณไทร

นครปฐม

96

ธณัฐ วัฒนวรโชติ

สงขลา

196

รัตตัญญู กุลเสวตร์

กทม.

296

อุมารินทร์ อาจปักษา

กทม.

97

ธนวัฒน์ บุญชนะโชติ

กทม.

197

รัตนา กลัดจำนงค์

พิษนุโลก

297

อุไรวรรณ โชติเกียรติ

กทม.

98

ธนิดา อารีย์การเลิศ

กทม.

198

รัตนา ชิตวิบูลย์

กทม.

298

เอกวัฒน์ โชควิวัฒน์

กทม.

99

ธนิศ โยธะพันธุ์

กทม.

199

เริงศักดิ์ นุดล

นนทบุรี

299

โอภาส หอสถิตย์ธรรม

เชียงใหม่

100

ธวัชชัย แซ่จ๋าว

เชียงราย

200

เรือนคำ วรรณใจ

สมุทรปราการ

300

ไอยฤทธิ์ ไทยพิสุทธิกุล

กทม.

เชิญชมวีดิโอเก็บตกภาพรวมกิจกรรม "ตอบแทนแฟนๆ VOA" ที่ Voice of America (VOA) ร่วมกับ ศูนย์หนังสือจุฬาฯจัดงานจับรางวัลใหญ่ขึ้น ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจัตุรัสจามจุรี ชั้น 4 จัดงานจับรางวัลใหญ่ขึ้น ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาจัตุรัสจามจุรี ชั้น 4

คลิกลิ๊งค์เพื่อชมวีดีโอ
เชิญชม วีดิโอที่นำเสนอในรายการ "ตอบแทนแฟนๆ วีโอเอ" ที่ VOA ภาคภาษาไทย ร่วมกับศูนย์หนังสือจุฬาฯ เปิดโอกาสให้ผู้ฟังรายการเข้าร่วมกิจกรรมก­ารจับรายชื่อผู้โชคดีเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554
คลิกลิ๊งค์เพื่อชมวีดีโอ

XS
SM
MD
LG