ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ ดร. กุลธิดา ดันนากิ้น ผู้อำนวยการหอสมุดและศูนย์ข้อมูล ศูนย์การศึกษา Greenville หรือ The University Center of Greenville มลรัฐ South Carolina (ตอนที่ 2)


สัมภาษณ์ ดร. กุลธิดา ดันนากิ้น ผู้อำนวยการหอสมุดและศูนย์ข้อมูล ศูนย์การศึกษา Greenville หรือ The University Center of Greenville มลรัฐ South Carolina (ตอนที่ 2)

ปัจจุบัน นักศึกษาส่วนใหญ่ในอเมริกา นอกจากจะต้องค้นคว้าวิจัยหาข้อมูลจากตำราเรียนแล้ว ยังจะต้องขวนขวายอ่านบทความทางวิชาการอีกเป็นจำนวนมากๆ มา

ประกอบคำสอนของอาจารย์และเขียนรายงานด้วย แต่นักศึกษาบางคน ใช้วิธีเรียนลัด ด้วยการหาข้อมูลทางคอมพิวเต้อร์ โดยใช้ค้นจาก google หรือ Wikipedia เพียงอย่างเดียว เนื่องจากสะดวกและรวดเร็ว แถมยังไม่ต้องลุกเดินออกไปจากโต๊ะเขียนหนังสือด้วยซ้ำไป

ดร. กุลธิดา ดันนากิ้น (Dunagin) ผู้อำนวยการหอสมุดและศูนย์ข้อมูล ศูนย์การศึกษา Greenville หรือ The University Center of Greenville ในเมือง Greenville มลรัฐ South Carolina อธิบายว่า ปัจจุบัน อาจารย์ผู้สอนส่วนมากในอเมริกา มักห้ามนักศึกษา ไม่ให้พึ่ง google หรือ Wikipedia เป็นแหล่งค้นหาความรู้เพียงแหล่งเดียว โดยไม่ออกแรงไปค้นคว้าวิจัย หาข้อมูลจากฐานข้อมูลบทความทางวิชาการ ในสาขาต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลัยบริการจัดหาให้ที่หอสมุด นอกจากนั้น ดร.กุลธิดายังอธิบายถึงสาเหตุที่นักศึกษา ไม่ควรพึ่ง google หรือ Wikipedia เพียงอย่างเดียวด้วย

หอสมุดและศูนย์ข้อมูล ศูนย์การศึกษา Greenville ให้บริการฐานข้อมูลต่างๆแก่นักศึกษาในหลายสาขาวิชาด้วยกัน โดยเฉพาะในด้านธุรกิจ การศึกษา และการพยาบาล นักศึกษา จะสามารถค้นหาบทความทางวิชาการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ดร. กุลธิดาเอง เป็นอาจารย์สอนให้นักศึกษา สามารถหาข้อมูลมาประกอบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เชิญติดตามรับฟังรายละเอียดได้จากชนิดา อังคณารักษ์

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG