ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เจ้าหน้าที่รัฐบาล 22 ประเทศ ร่วมประชุมที่กรุงดักการ์ เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กหญิง


เจ้าหน้าที่รัฐบาล 22 ประเทศ ร่วมประชุมที่กรุงดักการ์ เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กหญิง

ในสัปดาห์นี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ พนักงานฝ่ายการให้ความช่วยเหลือ และเจ้าหน้าที่ของรัฐบาล จากยี่สิบสองประเทศ มาร่วมการประชุมระดับโลก ที่โครงการความคิดริเริ่ม เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กหญิง แห่งสหประชาชาติจัดขึ้นที่กรุงดักการ์

จุดมุ่งหมายของการประชุมที่ว่านี้ ได้แก่การหาวิธีการใหม่ๆ เพื่อให้บรรดาเด็กได้เข้าโรงเรียนและเพื่อช่วยให้พวกเธอเรียนหนังสือ ไปจนจบการศึกษาในโรงเรียน

กองทุนเด็กแห่งสหประชาชาติ กะประมาณว่าเมื่อปีพุทธศักราช 2550 เด็กๆที่อยู่ในวัยที่ต้องเข้าโรงเรียนประถมศึกษา เกือบเจ็ดสิบสองล้านคนไม่ได้เข้าโรงเรียน ในบรรดาเด็กผู้ที่ไม่ได้เข้าโรงเรียนเหล่านั้น เป็นเด็กหญิงเสียเกินกว่าครึ่งหนึ่ง และในบรรดาเด็กเหล่านั้น เป็นเด็กทางย่านซับ-สะฮาราทางแอฟริกา เอเชียใต้ และเอเชียตะวันตกเสียมากกว่าสองในสาม

ในช่วงทศวรรษที่แล้ว เด็กที่เข้าโรงเรียนมีจำนวนเพิ่มขึ้น และเด็กชายและเด็กหญิง ที่เข้าโรงเรียนมีจำนวนไล่เลี่ยกันในหลายภูมิภาค

คุณแอนโธนี เล๊ค กรรมการบริหารของยูนิเซฟ ซึ่งเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ทรงคุณวุฒิ พนักงานของสมาคม ที่มิใช่ภาครัฐและหุ้นส่วน ในการพัฒนาจำนวนสองร้อยคน ที่มาร่วมการประชุมระดับโลก ซึ่งมีจุดมุ่งหมายจะทำให้เด็กทั้งสองเพศ ตามโรงเรียนมีจำนวนทัดเทียมกัน และให้เด็กทั่วสากลได้เข้าโรงเรียนประถมศึกษา ให้ได้ภายในปีพุทธศักราช 2558 ซึ่งโครงการความคิดริเริ่ม เกี่ยวกับการศึกษาของเด็กหญิงแห่งสหประชาชาติ จัดขึ้นที่กรุงดักการ์นั้นกล่าวไว้ตอนนี้ว่า “ ถ้าทุกฝ่ายไม่ดำเนินการให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น ภายในปีพุทธศักราช 2558 อาจจะยังมีเด็กเป็นจำนวนห้าสิบหกล้านคน ที่ยังไม่ได้เข้าโรงเรียน ทำให้ชีวิตเด็กห้าสิบหกล้านคนอับเฉา และและเป็นการสูญเสียโอกาส สำหรับการพัฒนาเด็กห้าสิบหกล้านคน

งานด้านการพัฒนาของเราทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอยู่รอดของเด็ก สุขภาพของมารดาและเด็ก และการคุ้มครองเด็ก ซึ่งส่วนมากทำตามชุมชนด้อยโอกาสมากที่สุดนั้น ขึ้นอยู่กับการให้การศึกษาแก่เด็กทั้งหญิงและชาย เพราะนั่นเป็นวิธีเดียว ที่จะทำให้เกิดความก้าวหน้า และการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่จะก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆ “คุณ แอนโธนี เล๊คกล่าวด้วยว่า แม้แต่ในประเทศเซเนกาล ซึ่งมีโรงเรียนรัฐบาลเพิ่มขึ้นสองเท่า ในช่วงทศวรรษที่แล้ว แต่นักเรียนหญิงในโรงเรียนแห่งหนึ่ง ในกรุงดักการ์บ่นให้ฟังว่าในโรงเรียนขาดห้องน้ำ นักเรียนชายรังแกนักเรียนหญิง และการแคลนหนังสือตำหรับตำรา

ในการประชุมระดับโลกเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์นี้ ผู้เข้าประชุมจะเพ่งความสนใจ ไปที่เรื่องเหตุการณ์รุนแรง ความยากจนและการให้การศึกษาที่ด้อยคุณภาพ ซึ่งล้วนแต่เป็นอุปสรรคที่สำคัญ ต่อการให้เด็กเข้าโรงเรียนและเรียนต่อไปจนจบการศึกษา

ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ถึงแม้เด็กที่เข้าโรงเรียนมีจำนวนมากขึ้น ในระยะไม่กี่ปีมานี้ การเพิ่มโอกาสให้เข้าถึงการศึกษา และการปรับปรุงการศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ต้องทำควบคู่กันไป

ส่วนผู้อำนวยการด้านการศึกษา ของกองการภูมิภาคของยูนิเซฟในแอฟริกา แอนน์-เธรีซ เอ็นดอง-จัตตา คิดว่าจำเป็นต้องแก้หลักสูตรการศึกษา ที่ล้าสมัยและปรับปรุงวิธีการสอนนักเรียน อย่างเช่นการสอนนักเรียนทางแอฟริกา โดยใช้ภาษาพื้นเมืองของประเทศ หาใช่เอาแต่สอนเป็นภาษาอังกฤษหรือฝรั่งเศสไม่ เธอกล่าวด้วยว่า จะต้องทำให้เด็กเกิดความมั่นใจว่า ตนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนหนังสือ และจะมีงานทำเมื่อเรียนจบแล้ว เธอกล่าวด้วยว่าการศึกษาจะต้องมีประโยชน์ ถึงจะจูงใจให้เด็กๆตั้งหน้าตั้งตาเรียนจนจบและประสพความสำเร็จ

ทางยูนิเซฟกล่าวว่า เด็กหญิงผู้มีการศึกษาจะเป็นประโยชน์ ไม่ใช่แต่เฉพาะต่อครอบครัว และชุมชนของพวกเธอเท่านั้น แต่ยังจะช่วยลดความเสี่ยงจากการใช้กำลังรุนแรง การกระทำอันมิชอบ การแสวงประโยชน์ และโรคภัยไข้เจ็บอย่างเช่นเชื้อไวรัส เอชไอวีและโรคเอดส์ รายงานของกลุ่มติดตามสอดส่องด้านการศึกษา สำหรับทั่วโลกระบุว่าการจะทำให้เด็กทั่วสากล มีโอกาสได้รับการศึกษาขั้นประถมศึกษาได้สำเร็จ ภายในปีพุทธศักราช 2558 นั้นจำเป็นจะต้องเพิ่มเงินทุนสนับสนุนประจำปี อีกหนึ่งหมื่นหกพันล้านเหรียญสหรัฐ

XS
SM
MD
LG