ลิ้งค์เชื่อมต่อ

มติของสหประชาชาติ ที่ประนามประเทศที่เกณฑ์เด็กไปเป็นทหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


มติของสหประชาชาติ ที่ประนามประเทศที่เกณฑ์เด็กไปเป็นทหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มติของสหประชาชาติ ที่ประนามประเทศที่เกณฑ์เด็กไปเป็นทหาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

สหประชาชติมีมติให้ระบุชื่อและประนามประเทศ และบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับภาครัฐที่เกณฑ์เด็กไปเป็นทหาร กระทำรุนแรงทางเพศต่อเด็กๆ และทำให้เด็กๆ พิการ

ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ เกี่ยวกับเด็กและการสู้รบกันด้วยอาวุธกล่าวว่ามติของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ ซึ่งระบุชื่อและประนามบรรดาประเทศที่ละเมิดสิทธิของบรรดาเด็กที่พลอยติดร่างแหไปด้วย ในสงครามนั้นกำลังพิสูจน์ให้เห็นว่ามีประสิทธิภาพ

เมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชติมีมติที่ขอให้เลขาธิการสหประชาชาติระบุชื่อและประนามประเทศ และบุคคลที่ไม่เกี่ยวกับภาครัฐที่เกณฑ์เด็กไปเป็นทหาร กระทำรุนแรงทางเพศต่อเด็กๆ และทำให้เด็กๆ พิการ ซึ่งเป็นเรื่องที่ขัดต่อกฎหมายระหว่างประเทศ

ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการสหประชาชาติ ราดิกา คูมาราสสวามี กล่าวว่าการกระตุ้นฝ่ายต่างๆ ให้เสนอแผนปฎิบัติงานต่อสหประชาชาติในปีที่แล้วประสบความก้าวหน้า

เธอกล่าวไว้ตอนนี้ว่า “ เมื่อเราเอาชื่อประเทศหรือผู้ที่ละเมิดสิทธิต่างๆ ของเด็กอย่างร้ายแรงใส่ไว้ในบัญชีรายชื่อที่ว่านี้แล้ว วิธีที่ประเทศหรือบุคคลจะทำให้มีการถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อนั้นได้ก็คือการเสนอแผนปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องที่เกี่ยวกับการเกณฑ์เด็กไปทำสงครามและปล่อยเด็กไปท่ามกลางสงคราม การยินยอมให้สหประชาชาติตรวจพิสูจน์เรื่องการปล่อยตัวเด็กๆ และแผนการที่จะทำให้เด็กๆ กลับเข้าร่วมในสังคมนั้นต่อสหประชาชาติ

คุณราดิกา คูมาราสสวามีกล่าวด้วยว่า พวกนิยมลัทธิเหม๋าเจ๋อตุงในเนปาล พวกกบฎในฟิลิปปินส์และกองทัพปลดแอกของประชาชน แห่งซูดานทำแผนปฏิบัติการดังกล่าวกับสหประชาชาติและว่าพม่า แชด สาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโก ซูดานและโซมาลีก็อยู่ในบัญชีรายชื่อดังกล่าว แต่อูกานดาและไอวอรี โคสท์ได้รับการถอนชื่อออกจากบัญชีเนื่องจากยอมตกลงปฏิบัติตามแผนปฏิบัติงานของสหประชาชาติ

สหประชาชาติกะประมาณว่าเด็กๆ ผู้โดนเกณฑ์ไปเป็นทหารมีจำนวนราวๆสองแสนห้าหมื่นคนและว่าการละเมิดสิทธิเด็กอย่างร้ายแรงเกิดขึ้นในประเทศต่างๆ ซึ่งมีอัฟกานิสถาน สาธารณรัฐแอฟริกากลาง โคลอมเบีย เฮติ อิรัก ศรีลังกาและเยเมนรวมอยู่ด้วย คุณ ราดิกา คูมาราสสวามี กล่าวว่า รัฐบาลของยี่สิบสอง

ประเทศเกณฑ์เด็กมาเป็นทหาร แต่พวกที่ละเมิดสิทธิของเด็กอยู่เสมอนั้น ส่วนมากเป็นพวกกบฎอย่างเช่นขบวนการทาเล็บบันและฟาร์ค เธอกล่าวว่าลักษณะของการขัดแย้งที่ผิดแผกไปจากเดิมเป็นเรื่องน่าวิตกกังวลมากเพราะเรื่องนั้นกำลังสร้างสถานการณ์ใหม่ๆ ที่เป็นอันตรายต่อเด็ก อย่างเช่นขณะนี้มีการใช้เด็กเป็นมือระเบิดพลีชีพ ซึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเจ็ดครั้งในอาฟกานิสถานเมื่อปีที่แล้วและเรื่องที่พวกกบฎใช้กลยุทธ์ ปล่อยให้เด็กตกเป็นเหยื่อของการทิ้งระเบิดโดยเครื่องบินและเครื่องบินแบบที่ไม่มีนักบินบังคับเป็นต้นซึ่งเป็นปัญหาท้าทายใหม่ๆ ที่จะต้องแก้ไข เธอกล่าวด้วยว่าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ กำลังพิจารณาเรื่องการลงโทษผู้ที่ละเมิดสิทธิของเด็ก ซึ่งรวมถึงการอายัดสินทรัพย์ของปัจเจกชน การห้ามการเดินทางและการห้ามส่งอาวุธด้วย

XS
SM
MD
LG