ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนิวยอร์ค (ตอนที่ 1)

  • ชนิดา อังคณารักษ์

สัมภาษณ์คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนครนิวยอร์ค (ตอนที่ 1)

คุณศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานนิวยอร์ค ชี้แจงถึงกลุ่มเป้าหมายทางการตลาดของททท. นิวยอร์คว่า ในปีนี้ จะมุ่งเน้น กลุ่มผู้สูงอายุ และกลุ่มคู่สมรสที่เดินทางไปดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์

คุณชนิดดา อังคณารักษ์ บันทึกมาเสนอ

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG