ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณลัดดาวัลย์ ประวัติโยธิน ในงาน Siamese Connection


สัมภาษณ์คุณลัดดาวัลย์ ประวัติโยธิน ในงาน Siamese Connection

ในงานเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมไทย ชื่องาน Siamese Connection ของกลุ่มศิลปินไทยในนิวยอร์ค Thai Artists Alliance ที่ ศูนย์ศิลปะ Dumbo ใน Brooklyn นิวยอร์ค คุณลัดดาวัลย์ ประวัติโยธิน ได้นำผลงานรูปกระเป๋าเดินทาง 3 ใบชื่อ Immigrant Designer ซึ่งแปลว่า ดีไซน์เน่อร์ต่างด้าว มาร่วมแสดง เพื่อสื่อสารความหมายที่กระเป๋าเดินทาง มักเป็นสัญลักษณ์บ่งถึงการตั้งต้นเดินทางมุ่งหน้าไปในทางสายใหม่ของชีวิต

รับฟังบันทึกสัมภาษณ์จากคุณชนิดา อังคณารักษ์

XS
SM
MD
LG