ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ประธานาธิบดี บารัค โอบามา กำลังเรียกร้องให้มีการปฎิรูปนโยบาย ด้านคนเข้าเมืองของสหรัฐเสียใหม่


ประธานาธิบดี โอบามา กล่าวว่าระบบเกี่ยวกับคนเข้าเมืองของสหรัฐไม่สมบูรณ์ และน่ากลัวอันตราย อีกทั้งพรมแดนสหรัฐกว้างยาวมากเกินไป

ผู้สื่อข่าว วอยซ ออฟ อเมริกา Kent Kleinส่ง รายงานคำปราศรัยครั้งสำคัญครั้งแรกของประธานาธิบดีโอบามาที่พูดเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว นับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกันเป็นต้นมามาจากทำเนียบขาว

ประธานาธิบดี โอบามา กล่าวว่าระบบเกี่ยวกับคนเข้าเมืองของสหรัฐไม่สมบูรณ์ และน่ากลัวอันตราย อีกทั้งพรมแดนสหรัฐกว้างยาวมากเกินไป จนกระทั่งไม่อาจใช้วิธีสร้างรั้วกั้นเพิ่มขึ้นอีกมาแก้ปัญหาได้

ประธานาธิบดี โอบามา กล่าวไว้ตอนนี้ว่า “กล่าวโดยรวมแล้วระบบด้านคนเข้าเมืองไม่สมบูรณ์ และทุกคนก็ทราบเรื่องนี้ โชคช่างไม่อำนวย ทัศนคติทางการเมืองและการถกเถียงกันในบรรดากลุ่มผลประโยชน์ ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกที่แผ่ซ่าน อยู่ในกรุงวอชิงตันที่ว่าการขบแก้ประเด็นปัญหาที่เต็มไปด้วยขวากหนามและทำให้คนเกิดอารมณ์ความรู้สึกขึ้นได้ จะนำผลเสียในทางการเมืองมาให้กลายเป็นอุปสรรคขัดขวางการปฎิรูป”

ในการไปกล่าวคำปราศรัย ที่คณะวิเทศบริการของมหาวิทยาลัยอเมริกันในกรุงวอชิงตันครั้งนี้ ท่านประธานาธิบดีกล่าววิงวอน ให้มีการปฎิรูปนโยบายด้านคนเข้าเมืองของสหรัฐอย่างกว้างขวางเป็นครั้งแรก ท่านประธานาธิบดีมิได้ประกาศให้ทราบว่ามีความคิดริเริ่มใหม่ๆ เกี่ยวกับประเด็นปัญหานั้นอย่างไรบ้าง แต่กล่าวว่าการปฎิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐนั้น เป็นเรื่องจำเป็นต้องทำเมื่อคำนึงถึงในแง่ศีลธรรมจรรยา

เจ้าหน้าที่ของทำเนียบขาวกล่าวว่า ปัจจัยหลายอย่าง รวมทั้งการที่รัฐแอริโซนาตรากฎหมายที่เข้มงวดเพื่อต่อต้านการลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ออกใช้บังคับเมื่อไม่นานมานี้เป็นเครื่องโน้มน้าวให้ท่านประธานาธิบดีตัดสินใจ พูดเกี่ยวกับเรื่องการปฎิรูประบบคนเข้าเมืองของสหรัฐ

ประธานาธิบดี โอบามา กล่าวว่าการที่ระดับสหพันธ์ไม่มีการดำเนินการใดๆ ทำให้ท่านรู้สึกว่ากฎหมายที่ใช้อยู่นั้นใช้การไม่ได้แล้ว

ท่านประธานาธิบดีกล่าวไว้ตอนนี้ว่า “การฝ่าฝืนที่ว่านี้ รัฐอย่างเช่นแอริโซนา ตัดสินใจทำเช่นนั้นไปตามอำเภอใจ เมื่อดูสภาพการณ์ด้านความคับแค้นใจของคนทั่วประเทศ เรื่องนี้ก็พอจะเป็นที่เข้าใจได้ แต่เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของความคิดที่ไม่ชอบไม่ควรเช่นกันด้วย”

ในสหรัฐนั้นมีการประท้วงกฎหมายใหม่ฉบับนั้น แต่ผลของการสำรวจความคิดเห็นของชาวอเมริกันแสดงว่าชาวอเมริกันส่วนใหญ่ ที่ตอบคำถามสนับสนุนกฎหมายฉบับนั้น

ท่านประธานาธิบดีกล่าวว่า จำเป็นต้องหาวิธีการที่ครอบคลุมขอบข่ายกว้างขวาง มาขบแก้ปัญหาของสหรัฐเกี่ยวกับคนเข้าเมือง ท่านประธานาธิบดีพยายามให้ความมั่นใจ ต่อผู้ที่ต้องการให้เข้มงวดในเรื่องคนเข้าเมืองอีกครั้งหนึ่งว่าท่านไม่สนับสนุน การให้นิรโทษกรรมแก่ผู้ที่มาอยู่ในสหรัฐแบบผิดกฎหมาย

ท่านประธานาธิบดีกล่าวไว้ตอนนี้ว่า “ในท้ายที่สุด ชาติของเรา ก็เหมือนกับชาติอื่นๆ คือมีสิทธิและข้อผูกพันที่จะต้องควบคุมพรมแดน และมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องถิ่นที่อยู่และสัญชาติ ไม่ว่าผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายจำนวนสิบเอ็ดล้านคนจะเป็นคนดีมากแค่ไหน หรือมีเหตุผลอะไรก็ตาม พวกเขาควรจะต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการฝ่าฝืนกฎหมายเหล่านั้น” ท่านประธานาธิบดียังให้ความมั่นใจแก่กลุ่มที่สนับสนุนเรื่องคนเข้าเมืองด้วยว่า ท่านไม่มีความตั้งใจที่จะให้มีการพยายามกวาดจับและเนรเทศผู้ลอบเข้ามาอยู่ในสหรัฐโดยผิดกฎหมาย เพราะเป็นเรื่องที่พ้นวิสัยไม่ว่าจะมองในแง่ของการส่งกำลังบำรุง หรือในแง่ของการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายสูง อีกทั้งจะเป็นการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของสหรัฐด้วย

ถึงแม้ประธานาธิบดี โอบามา จะกล่าววิงวอนเช่นนั้นก็ตาม แต่คงไม่น่าจะเป็นไปได้ว่าบรรดาสมาชิกรัฐสภาอเมริกัน ซึ่งหลายรายกำลังพยายามให้ตน ได้รับเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤษจิกายน ปีนี้จะหยิบยกประเด็น ที่มีการทุ่มเถียงกันเกี่ยวกับการปฎิรูประบบด้านคนเข้าเมืองขึ้นมาพิจารณากันในปีนี้

XS
SM
MD
LG