ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์ครูวีรวัฒน์ เสนจันทร์ไชย ครูอาสาสมัครสอนดนตรีไทยแก่เยาวชนไทยใน นครนิวยอร์ค


สัมภาษณ์ครูวีรวัฒน์ เสนจันทร์ไชย ครูอาสาสมัครสอนดนตรีไทยแก่เยาวชนไทยใน นครนิวยอร์ค
สัมภาษณ์ครูวีรวัฒน์ เสนจันทร์ไชย ครูอาสาสมัครสอนดนตรีไทยแก่เยาวชนไทยใน นครนิวยอร์ค

คุณครูวีรวัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย เป็นครูอาสาสมัครจากเมืองไทย สอนดนตรีเครื่องสาย ให้แก่เยาวชนไทยในนครนิวยอร์ค

คุณชนิดา อังคณารักษ์ มีโอกาสพบและสัมภาษณ์ครูวีรวัฒน์ เกี่ยวกับการสอนดนไทยตรีไทยให้แก่เยาวชนไทย และบันทึกมาเสนอ

รับฟังบันทึกสัมภาษณ์จากคุณชนิดา อังคณารักษ์


XS
SM
MD
LG