ลิ้งค์เชื่อมต่อ

วิกฤติการณ์เกี่ยวกับหนี้สินในยุโรป ทำให้ภาคี 16 รายของสหภาพยุโรป หันมาพิจารณาระบบการเงินของตนอย่างใกล้ชิด


วิกฤติการณ์เกี่ยวกับหนี้สินในยุโรปซึ่งรุนแรงมากขึ้นบังคับให้ภาคี 16 รายในหมู่ภาคีของสหภาพยุโรป 27 รายที่ใช้เงินตราสกุลยูโรนั้น ต้องหันมาพิจารณาระบบการเงินของตนอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น

การประกาศใช้เงินยูโรอย่างเป็นทางการทำกันเมื่อวันที่ 1 เดือนมกราคม ปีพุทธศักราช 2542 แต่มาใช้เงินยูโรกันจริงๆ เมื่อปีพุทธศักราช 2545

เงินยูโรกลายเป็นเงินตราสกุลที่สำคัญสกุลหนึ่งของโลก และเป็นเงินตราสำรองที่สำคัญยิ่งสกุลหนึ่งภายในระยะเวลาอันสั้น แต่ในขณะนี้วิกฤติการณ์เกี่ยวกับหนี้สิน ซึ่งกำลังทำให้ภาคีสหภาพยุโรปสิบหกประเทศเดือดร้อนนั้นอาจสามารถคุกคามเงินยูโรได้ เพราะเห็นได้ชัดว่าเศรษฐกิจของประเทศภาคี คือกรีซ โปรตุเกส สเปน และอิตาลีอ่อนแอลงในทุกวันนี้

คุณ เดฟ คาร์ แห่งองค์การบูรณภาพทางการเงินแห่งโลกกล่าวไว้ตอนนี้ว่า “เงินยูโรซึ่งเสมือนกับเป็นกาวเชื่อมนั้นไม่สามารถเชื่อมยึดเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไว้ได้อีกแล้ว ยกตัวอย่างเช่นตลาดแรงงานของกรีซนั้นเสื่อมถึงที่สุดแล้ว และไม่มีทางถอนตัวออกไปเพราะไม่มีเงินตราที่จะนำมายักย้ายถ่ายเทได้ ค่าแรงในกรีซก็สูง และแข่งกับสินค้าขาออกของเยอรมนีไม่ได้

ภาคีสหภาพยุโรปที่ใช้เงินยูโรนั้น ค่าของเงินตรามั่นคง และได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำ แต่นโยบายที่ใช้เงินตราสกุลเดียวกัน ประกอบกับนโยบายการเงินที่แตกต่างกัน 16 นโยบายก่อปัญหาเมื่อภาคีบางรายอย่างเช่นกรีซ ใช้จ่ายเงินเกินฐานะทำให้เงินตราสกุลยูโรประสพวิกฤติการณ์อย่างในขณะนี้

คุณโดเมนิโก ลอมบาร์ดี แห่งสถาบันบรุ๊คกิ้งส์ กล่าวไว้ตอนนี้ว่า “เรื่องที่จำเป็นต้องทำมากที่สุด ก็คือ ภาคีสหภาพยุโรปจะต้องนำระบบสวัสดิการ และการผลิตมาเชื่อมโยงกันให้ใกล้ชิดกว่าเดิม เราไม่สามารถมีระบบบำนาญและระบบสวัสดิการแบบใจกว้าง ซึ่งเป็นตัวที่ทำให้ผลิตภาพของคนที่จะได้รับประโยชน์จากระบบเหล่านั้นลดต่ำลง

บรรดานักเศรษฐศาสตร์มีความเห็นว่า การที่ไม่มีหน่วยกลางที่ดูแลด้านการเงิน การที่ฝ่ายแรงงานไม่ยินยอมผ่อนปรน และการที่ภาคีที่ใช้เงินยูโรขาดระเบียบวินัยด้านการเงิน ทำให้เงินสกุลยูโรตกอยู่ในฐานะลำบากอย่างยิ่ง

บรรดาผู้นำของสหภาพยุโรปจัดทำโครงการกอบกู้ฐานะชุดหนึ่ง เพื่อช่วยบรรดาประเทศที่มีหนี้สินรุงรัง แต่บรรดานักวิเคราะห์กล่าวว่า สิ่งที่จำเป็นต้องทำในขณะนี้ ได้แก่การที่บรรดาผู้นำของสหภาพยุโรปแสดงความผูกพันด้านการเงิน ให้แน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิม

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG