ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์คุณจันทิมา โชคลอยแก้ว ทนายความ ที่ปรึกษากฏหมายประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค


สัมภาษณ์คุณจันทิมา โชคลอยแก้ว ทนายความ ที่ปรึกษากฏหมายประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค
สัมภาษณ์คุณจันทิมา โชคลอยแก้ว ทนายความ ที่ปรึกษากฏหมายประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค

คุณจันทิมา โชคลอยแก้ว เป็นทนายความ ที่ปรึกษากฏหมายประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค คุณจันทิมาถือกำเนิดที่กรุงเทพฯ แต่คุณพ่อคุณแม่พามาอยู่นครนิวยอร์คตั้งแต่อายุ 5 ขวบ เลยเติบโตและเรียนหนังสือมาในนครนิวยอร์ค และพูดภาษาอังกฤษได้คล่องกว่าภาษาไทยมาก คุณจันทิมา จบการศึกษาด้านกฏหมายจาก Albany Law School ทางตอนเหนือของนครนิวยอร์คนี้

คุณจันทิมา โชคลอยแก้ว เป็นทนายความ ที่ปรึกษากฏหมายประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ค คุณจันทิมาถือกำเนิดที่กรุงเทพฯ แต่คุณพ่อคุณแม่พามาอยู่นครนิวยอร์คตั้งแต่อายุ 5 ขวบ เลยเติบโตและเรียนหนังสือมาในนครนิวยอร์ค และพูดภาษาอังกฤษได้คล่องกว่าภาษาไทยมาก คุณจันทิมา จบการศึกษาด้านกฏหมายจาก Albany Law School ทางตอนเหนือของนครนิวยอร์คนี้

ในเรื่องของการเรียนกฏหมาย คุณจันทิมาอธิบายว่า ในสหรัฐ มีปริญญาทางกฏหมาย 2 แบบด้วยกัน คือ J.D. Juris Doctorate หรือ นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต และ LLM Master of Laws หรือ นิติศาสตร์มหาบัณฑิต ปริญญาทางกฏหมายทั้งสองแบบนี้ มีความแตกต่างกัน คือ สำหรับนักศึกษานานาชาติที่จบการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิต หรือ LLB, Bachelor in Law เมื่อมาศึกษาต่อในสหรัฐ ส่วนมากจะเรียนปริญญาโท LLM Master of Laws เป็นเวลาหนึ่งหรือสองปี เพื่อจะได้สอบเนติบัณฑิต และทำงานเป็นทนายความ เพื่อว่าความในสหรัฐได้ แต่สำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษาปริญญาตรีในสหรัฐเอง ที่ประสงค์จะเป็นทนายความ จะต้องเรียน J.D. Juris Doctorate หรือ นิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต ซึ่งใช้เวลา 3 ถึง 4 ปี เมื่อจบแล้วถึงจะสอบเนติบัณฑิต ถึงจะว่าความได้

ในอเมริกา นักศึกษาที่จบการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นในสาขาไหน ก็จะสามารถสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนกฏหมายได้ทั้งนั้น แต่ต้องสอบให้ผ่านการสอบที่เรียกว่า LSAT ซึ่งย่อมาจาก Law School Admissions Test หรือการทดสอบเข้าโรงเรียนกฏหมาย นักศึกษาจะสามารถสมัครสอบได้ออนไลน์ ที่ lsat.org คุณจันทิมาเองสมัครสอบทางออนไลน์จากญี่ปุ่น ตอนที่เป็นอาจารย์สอนภาษาอังกฤษอยู่เมือง Yokohama

การสอบ LSAT นี้ เตรียมตัวสอบได้ แต่จะใช้ท่องจำจากหนังสือมาสอบไม่ได้ เพราะเป็นการทดสอบตรรกวิทยา การอ่านเอาเรื่อง และการใช้เหตุผล

ตอนเตรียมสอบ คุณจันทิมาอ่านหนังสือชื่อ PowerScore Logic Games เลยทำให้สอบผ่านได้คะแนนดี

ส่วนคะแนนที่ได้กันนั้น มีตั้งแต่ หนึ่งร้อยยี่สิบ ถึงหนึ่งร้อยแปดสิบ ถ้าสอบได้คะแนน หนึ่งร้อยเจ็ดสิบขึ้นไป ก็จะสามารถส่งใบสมัครเข้าโรงเรียนดีๆได้ แต่ถ้าได้คะแนนต่ำกว่า หนึ่งร้อยห้าสิบ ก็อาจต้องสอบใหม่

ส่วนในด้านการกรอกใบสมัครนั้น คุณจันทิมาอธิบายว่า นอกจากแบบฟอร์มใบสมัครแล้ว ก็ต้องใช้ใบ transcript และผลคะแนนสอบ LSAT ตลอดจนต้องเขียนเรียงความอธิบายเหตุผล

โรงเรียนกฏหมายจะมีสูตรคำนวนคะแนนเฉลี่ยจากเอกสารที่ส่งแนบไปเหล่านี้ ถ้านักศึกษาคนไหนมีคุณสมบัติตรงตามสูตรที่โรงเรียนต้องการ โรงเรียนก็จะรับนอกจากนั้น ยังมี websites อีกหลายแห่งที่มีสูตรคำนวนว่า ถ้าผลการเรียนได้คะแนนเท่าไหร่ และคะแนนสอบ LSAT ได้เท่าไหร่ จะสามารถสมัครเข้าโรงเรียนระดับไหนได้บ้าง

การเรียนกฏหมายในสหรัฐ ถือว่า เป็นสาขาวิชาที่ยากมากที่สุดสาขาหนึ่ง นักศึกษากฏหมาย จะต้องมีความพร้อมในการเรียนอย่างมากเพราะต้องอ่านตำราเยอะมาก ก่อนจะเข้าชั้นเรียนทุกชั้น จะต้องอ่านสำนวนคดีให้ละเอียด เพราะอาจารย์จะเรียกชื่อเรียงตัวให้ตอบคำถามในชั้น นักศึกษายังต้องหัดเขียนบทคัดย่อสำนวนคดี ซึ่งบางครั้งต้องเขียนกันตั้งแต่ก่อนโรงเรียนจะเปิดเสียอีก นอกจากนั้นก็ต้องสรุปใจความสำนวนแต่ละคดีให้เป็นข้อๆ เพื่อช่วยจำด้วย

เวลาเรียนกฏหมายในอเมริกา มีการสอบเพียงปีละครั้งเท่านั้น ซึ่งก็หมายความว่า เกรดที่ได้รับ ขึ้นอยู่กับการสอบประจำปีนี้เพียงครั้งเดียว ทำให้เป็นเรื่องเครียดอย่างมาก

ส่วนวิชาที่เรียนนั้น คุณจันทิมาบอกว่า วิชาบังคับที่ต้องเรียน ได้แก่ กฏหมายลักษณะละเมิด หรือ Torts กฏหมายสัญญา กฎหมายลักษณะทรัพย์ ทั้งทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์ กฏหมายอาญา กฏหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฏหมายรัฐธรรมนูญ ส่วนวิชาเลือก ก็สามารถเลือกกฏหมายด้านอื่นๆ ได้ เช่น กฏหมายทรัพย์สินทางปัญญา และกฏหมายคนเข้าเมือง

พอเรียนจบโรงเรียนกฏหมายแล้ว บัณฑิตก็จะต้องสอบเนติบัณฑิตหรือที่เรียกว่า Bar Exam คุณจันทิมาอธิบายว่า การสอบ Bar Exam ในอเมริกา ต้องสอบกันสองวันเต็ม วันละหกชั่วโมง สอบสามชั่วโมงตอนเช้า และอีกสามชั่วโมงตอนบ่าย โดยวันแรกจะต้องสอบกฏหมายของมลรัฐของแต่ละคน ซึ่งรวมทั้งต้องเขียนเรียงความตอบคำถามยาวๆด้วย และวันที่สอง สอบกฏหมายเหมือนกันทั่วประเทศสหรัฐ และมีคำถามทั้งหมดสองร้อยคำถาม นอกจากนั้น ก็ต้องผ่านการสอบมาตรฐานจรรยาบรรณของวิชาชีพด้วย

ชนิดา อังคณารักษ์ บันทึกรายละเอียดมาเสนอ

XS
SM
MD
LG