ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักรัฐศาสตร์ชี้ข้อดีข้อเสียของรัฐบาลผสม


อังกฤษเพิ่งจะมีรัฐบาลผสมชุดแรก ในรอบเกือบ 70 ปี จากความร่วมมือระหว่างพรรค Conservative กับพรรค Liberal Democrat และนักรัฐศาสตร์บางคนชี้ว่า เรื่องนี้ค่อนข้างเป็นกรณีใหม่สำหรับอังกฤษ ที่มักจะมีรัฐบาลจากพรรคเสียงข้างมากพรรคเดียว เมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในยุโรปที่มีรัฐบาลผสมเป็นส่วนใหญ่

นักวิชาการกล่าวว่ารัฐบาลผสม เป็นวิธีที่สำคัญในการผนึกรวมเสียงจากกลุ่มต่างๆ ในประเทศ และเป็นกลไก ในการประนีประนอมผลประโยชน์ของกลุ่มเหล่านี้ เช่นพรรคกรีนของเยอรมันนี หรือพรรคคอมมิวนิตส์ของฝรั่งเศส ที่เข้าร่วมรัฐบาผสมในช่วงทศวรรษที่ 1980 เป็นต้น

อย่างไรก็ตามนักวิชาการอีกฝ่ายหนึ่งมองว่า รัฐบาลผสมนั้น มักจะขาดประสิทธิภาพในการทำงาน เพราะมุ่งคำนึงถึงความอยู่รอดและชัยชนะ รวมทั้ง มีอายุได้ไม่นาน ดังเช่นรัฐบาลผสมกว่า 60 ชุดของอิตาลีในช่วง 68 ปีที่ผ่านมา และวาระที่สำคัญๆ ของชาติมักไม่ได้รับการปฎิบัติ ดังตัวอย่างเช่นรัฐบาลผสมของอิสราเอล ซึ่งไม่สามารถแก้ปัญหาสำคัญของชาติสองเรื่อง คือเศรษฐกิจและรื่องปาเลสไตน์ เป็นต้น

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณำเริญ ตณฑ์สมบุญ

XS
SM
MD
LG