ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้นำกลุ่มแรงงานในอินโดนีเซีย ต้องการให้รัฐบาลยกเลิกข้อตกลงการค้าเสรีกับจีน


ผู้นำกลุ่มแรงงานในอินโดนีเซีย ต้องการให้รัฐบาลยกเลิกข้อตกลงการค้าเสรีกับจีน
ผู้นำกลุ่มแรงงานในอินโดนีเซีย ต้องการให้รัฐบาลยกเลิกข้อตกลงการค้าเสรีกับจีน

กลุ่มแรงงานบางกลุ่มของอินโดนีเซีย แสดงความไม่เห็นด้วย กับข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างจีนกับสมาคมอาเซียน เพราะทำให้คนงานจำนวนมากตกงาน

ข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างจีนกับสมาคมอาเซียน เริ่มมีผลตั้งแต่ต้นปี 2553 เป็นต้นมา และขณะนี้กลุ่มแรงงานบางกลุ่มของอินโดนีเซีย แสดงความไม่เห็นด้วยเพราะทำให้คนงานจำนวนมากโดยเฉพาะคนงานสิ่งทอต้องตกงาน และโรงงานหลายแห่งต้องปิดตัวลง

ผู้นำสหภาพแรงงานคนหนึ่งของอินโดนีเซียกล่าวว่า ถึงแม้คนงานอินโดนีเซียกับคนงานจีนจะได้ค่าแรงขั้นต่ำพอๆ กัน คือราววันละ 110 บาทไทย แต่คนงานอินโดนีเซียขาดการฝึกอบรม ไม่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย และไม่ได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นจากรัฐบาล ทำให้ไม่สามารถแข่งขันกับสินค้านำเข้าจากประเทศจีนได้ จึงควรได้รับการช่วยเหลือคุ้มครองจากรัฐบาล แต่ผู้อำนวยการสมาคมผู้ผลิตรองเท้าของอินโดนีเซียบอกว่า ยอดส่งออกของรองเท้าที่ทำในประเทศเพิ่มขึ้นราว 10 % ในช่วงสามเดือนแรกของปีนี้ โดยเฉพาะในตลาดประเทศจีน และมีบางบริษัทที่เริ่มย้ายฐานการผลิตรองเท้าจากจีน และเวียดนามเข้าไปอยู่ในอินโดนีเซียแทน

ผู้นำด้านแรงงานคนนี้ให้ความเห็นว่ารัฐบาลอาจช่วยได้ ในรูปของการกำหนดให้กองทัพและหน่วยงานราชการต้องซื้อสินค้าที่ทำในประเทศ แต่การเข้ามาช่วยเหลือโอบอุ้มหรือให้ความสนับสนุนมากไปจากรัฐบาลจะไม่เป็นผลดี เพราะจะทำให้อุตสาหกรรมเหล่านี้ขาดประสิทธิภาพด้านราคา และจะไม่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

XS
SM
MD
LG