ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ปธน.ฝรั่งเศสพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญ ห้ามการใช้ผ้าคลุมหน้าแบบปกปิดมิดชิด


ในฝรั่งเศส ประธานาธิบดี นิโคลา ซาร์โคซี และคณะรัฐมนตรีกำลังพิจารณาร่างรัฐบัญญัติที่จะให้ห้ามการใช้ผ้าคลุมหน้าแบบปกปิดมิดชิด ตามธรรมเนียมอิสลามในประเทศนี้ ถ้าหากร่างรัฐบัญญัตินี้ออกมาเป็นกฏหมายบังคับใช้ ผู้หญิงที่สวมผ้าคลุมศีร์ษะคลุมหน้ามิดชิดในที่สาธารณะ จะถูกปรับ 150 ยูโร หรือราว 6,000 บาท

อย่างไรก็ตาม คณะตุลาการเตือนว่า การห้ามเช่นนั้น อาจไม่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ

ผู้สื่อข่าว Voice of America, มาเรียมา ดิอาลโย รายงานว่า ผู้เชี่ยวชาญบางคนเห็นว่า ปัญหาขัดแย้งเรื่องนี้เป็นสิ่งบ่งชี้ถึงความตึงเครียดที่กว้างขวางออกไประหว่างยุโรปกับชาวมุสลิมที่อาศัยอยู่ในยุโรป

การสวมผ้าคลุมศีร์ษะคลุมหน้ามิดชิดของสตรีมุสลิม เกิดเป็นเรื่องที่เห็นขัดแย้งกันขึ้นมาในฝรั่งเศสราว 1 ปีมาแล้ว และหลังจากการถกอภิปรายกันมาหลายเดือน ประธานาธิบดีนิโคลา ซาร์โคซี กับรัฐบาลได้เริ่มดำเนินงานเพื่อห้ามการคลุมหน้ามิดชิดเช่นนั้น และจะมีการเสนอร่างรัฐบัญญัติเรื่องนี้ต่อรัฐสภาในเดือนกรกฎาคม หากร่างรัฐบัญญัตินี้ผ่านออกมาเป็นกฏหมาย ผู้ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงิน 150 ยูโร หรือ ราว 6,000 บาท และอาจต้องเข้าชั้นอบรมหน้าที่พลเมือง

ขณะที่ผู้ที่ไม่ใช่ชาวมุสลิม มักเห็นว่า การสวมผ้าคลุมหน้า เป็นสิ่งแสดงถึงการกดขี่ปิดกั้นผู้หญิงนั้น ผู้หญิงมุสลิมจำนวนมากเชื่อว่า พวกเธอทำตามความต้องการของพระผู้เป็นเจ้า และคัดค้านข้อกล่าวชี้ที่ว่า การคลุมศีร์ษะคลุมหน้า แสดงถึงการที่พวกเธอถูกกดขี่ไม่มีความเป็นตัวของตัวเอง สตรีมุสลิมจำนวนมากถือว่า ผ้าคลุมศีร์ษะเป็นสิ่งแสดงถึงความภาคภูมิใจในความเชื่อถือศรัทธาทางศาสนา และสตรีมุสลิมในฝรั่งเศสหลายคนเห็นว่า การห้ามใช้ผ้าคลุมศีร์ษะคลุมหน้าในฝรั่งเศสนั้น ขัดแย้งกับสิ่งที่ฝรั่งเศสเชื่อถือในเรื่อง เสรีภาพ ความเสมอภาค และภราดรภาพ

ผู้นำสุเหร่าในกรุงปารีส ดาลิล บูบาร์เกอร์ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน และไม่มีความจำเป็นหรือเหตุผลสำคัญใดๆ ที่จะต้องตั้งข้อจำกัดหรือการห้ามเช่นนี้ และว่าเรื่องนี้จะถูกทักท้วงทัดทาน

อย่างไรก็ตาม ผู้เห็นขัดแย้ง กล่าวว่า การแต่งกายคลุมศีร์ษะคลุมหน้ามิดชิดนั้น เป็นการสบประมาทความเสมอภาคทางเพศ และบ่อนทำลายพื้นฐานทางสังคมปุถุชนของฝรั่งเศส โดยการนำความเชื่อถือศรัทธาทางศาสนา ออกมาแสดงตามท้องถนนตามสถานที่สารณะทั่วไป

ในปีที่แล้ว ประธานาธิบดีนิโคลา ซาร์โคซี กล่าวในการปราศรัยต่อรัฐสภาว่า ผ้าคลุมหน้าไม่ใช่สัญญลักขณ์ทางศาสนา แต่เป็นสัญญลักขณ์ของการกดขี่ปิดกั้นสตรี และไม่เป็นที่ต้อนรับในฝรั่งเศส รัฐมนตรีว่าการคนเข้าเมืองและบูรณภาพ Eric Besson ก็กลายเป็นข่าวใหญ่เมื่อเขากล่าวว่า การสวมผ้าคลุมหน้ามิดชิดเช่นนั้น เป็นการขัดต่อเอกลักษณ์ของชาติ ส่วนเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ เห็นว่า เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องมีการติดต่อพูดจา ทำความเข้าใจกันอย่างเปิดเผยต่อสาธารณะชน การห้ามใช้ผ้าคลุมหน้าในที่สาธารณะ อาจเป็นเรื่องขัดแย้งที่จะต้องขึ้นถึงศาลรัฐธรรมนูญของฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ เป็นชาวคริสต์โรมันคาธอริค มีชาวมุสลิมอาศัยอยู่ราว 5 ล้านคน นับเป็นชุมชนมุสลิมใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก

หากร่างรัฐบัญญัติห้ามการใช้ผ้าคลุมหน้ามิดชิด ผ่านรัฐสภาออกมาเป็นกฏหมาย ฝรั่งเศสจะเป็นประเทศที่สองในยุโรปตะวันตก ต่อจากเบลเยี่ยมที่ดำเนินการต่อต้านการใช้ผ้าคลุมหน้าเช่นนั้น

XS
SM
MD
LG