ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ครบรอบ 40 ปี การจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก “Earth Day”


วันที่ 22 เมษายนนี้ ครบรอบ 40 ปี ที่มีการจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก “Earth Day” เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ออกไปอย่างกว้างขวาง ในเรื่องการธำรงรักษาโลกธรรมชาติ และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กำลังถูกภัยต่างๆ คุกคาม

วันที่ 22 เมษายนนี้ ครบรอบ 40 ปี ที่มีการจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลก “Earth Day” เพื่อส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ออกไปอย่างกว้างขวาง ในเรื่องการธำรงรักษาโลกธรรมชาติ และคุ้มครองสิ่งแวดล้อมที่กำลังถูกภัยต่างๆ คุกคาม

ในเวลาหลายปีก่อน ที่จะมีโครงการวันคุ้มครองโลก “Earth Day” ครั้งแรกในปี 2513 นั้น คนจำนวนมากในสหรัฐ รู้สึกและห่วงกังวลมากขึ้นในเรื่องมลภาวะของน้ำและอากาศ การตัดไม้ทำลายป่า สัตว์ที่เกรงว่าจะสูญพันธ์ ตลอดจนความเสียหายในระบบนิเวศสำคัญอื่น ๆ ทั้งในสหรัฐเองและทั่วโลก จึงมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเผยแพร่แนวความคิด ให้กำหนดวันคุ้มครองโลกขึ้นมา เพื่อกระตุ้นให้เกิดความตระหนักรู้ออกไปอย่างกว้างขวางในเรื่องนี้ และให้มีการดำเนินงานอย่างแข็งขันเพื่อคุ้มครองโลก

แนวคิดนี้ขยายตัวแพร่กระจายออกไปอย่างรวดเร็ว และมีการกำหนดวัน “Earth Day” ขึ้นมาในปีพุทธศักราช 2517 มีการจัดการชุมนุมจัดกิจกรรมทั่วประเทศ มีการแสดงดนตรี การปลูกต้นไม้ ช่วยกันทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม ทั้งแม่น้ำลำธารและอุทยานในท้องถิ่น

กิจกรรม “Earth Day” ครั้งแรกเมื่อ 40 ปีมาแล้วนั่นเอง ที่นำไปสู่การดำเนินงานทางการเมือง โดยที่รัฐสภาสหรัฐผ่านกฏหมายใหม่ออกมา เพื่อปกปักรักษาสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ที่เกรงว่าจะสูญพันธุ์ และมีการจัดตั้งองค์การพิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้นมา

ในช่วงเวลา 40 ปีที่ผ่านมา การจัดกิจกรรมวันคุ้มครองโลกประจำปี แผ่ขยายกว้างขวางออกไปกลายเป็นกิจกรรมทั่วโลก ประมาณกันว่า มีประชาชนราว 1,000 ล้านคน ใน 191 ประเทศ ร่วมในกิจกรรมต่างๆ มากมาย ซึ่งหลายกิจกรรมได้รับการประสานงาน โดยข่ายงาน “Earth Day Network” ซึ่งเป็นกลุ่มไม่แสวงกำไรมีสำนักงานอยู่ในสหรัฐ

Denis Hayes ประธานจัดงาน “Earth Day” ปีนี้ กล่าวว่า การรับมือจัดการกับปัญหาสิ่งแวดล้อมตอนนี้ นอกจากจะทำกันในระดับท้องถิ่น และระดับชาติแล้ว ยังจะต้องทำกันในระดับโลกด้วย และจำเป็นจะต้องดำเนินงานบริหารในรูปแบบใหม่ เพื่อให้สัมพันธ์กับกิจการต่างๆ ของโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ซึ่งไม่ใช่ปัญหาที่ประเทศหนึ่งประเทศใด จะสามารถรับมือจัดการได้โดยลำพัง

ศูนย์กลางกิจกรรม “Earth Day” ในสหรัฐนั้น อยู่ที่บริเวณสนามใหญ่ยาวกลางกรุงวอชิงตัน มีการตั้งเต๊นท์แสดงนิทรรศการ และมีกิจกรรมหลากหลาย ซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานของรัฐบาล รวมทั้งองค์การอวกาศสหรัฐ ตลอดจนบริษัทธุรกิจ และสถานทูตประเทศต่างๆ และมีอาสาสมัครเข้ามาช่วยงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งช่วยเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ ทำความสะอาดด้วย งานซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สุดสัปดาห์ที่แล้ว จะสิ้นสุดลงในวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายนนี้

XS
SM
MD
LG