ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนที่กรุงปักกิ่ง ยุติลงแล้ว


การเจรจาระหว่างสหรัฐกับจีนที่กรุงปักกิ่ง ยุติลงแล้ว

การเจรจาซึ่งครอบคลุมประเด็นทางการเมือง และเศรษฐกิจอย่างกว้างขวางระหว่างสหรัฐและจีนที่กรุงปักกิ่งนั้นยุติลงแล้ว

ผู้สื่อข่าว วอยซ ออฟ อเมริกา มาร์กาเร็ต บีเชียร์ รายงานจากกรุงปักกิ่งว่าไม่มีการประกาศให้ทราบว่ามีข้อตกลงที่สำคัญๆอะไรบ้าง แต่ทั้งสองฝ่ายกล่าวว่ามีการถกปัญหาต่างๆกันอย่างจริงใจและย้ำยืนยันพันธกรณีที่จะสร้างสรรค์ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและยั่งยืน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอเมริกัน ฮิลลารี คลิ้นตันกล่าวว่า เมื่อเร็วๆนี้ ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนไม่ราบรื่น เนื่องจากมีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับเรื่องธิเบต ใต้หวันและเงินตราของจีน แต่อภิมหาอำนาจทั้งสองขจัดความไม่ลงรอยกันได้ เพราะผู้นำของทั้งสองประเทศเปิดการติดต่อผ่านทางการเจรจาด้านการเมืองและเศรษฐกิจแบบนี้

เสียง ท่านรัฐมนตรีกล่าวไว้ตอนนี้ว่า “ เมื่อต้นปีนี้ ความสัมพันธ์ของเราประสพความไม่แน่นอน และมีหลายคนที่แสดงความคลางแคลงสงสัย เกี่ยวกับทิศทางที่เรากำลังมุ่งหน้าไป ถ้าเป็นในยุคสมัยก่อนหน้านี้ เราคงจะประสพความล้มเหลวอย่างยั่งยืนในขณะนี้ แต่กลไกของการเจรจาพาทีและลักษณะนิสัยของความร่วมมือที่เรื่องดังกล่าวช่วยสร้างสรรค์ขึ้น พร้อมๆกับความไว้วางใจที่การเจรจาช่วยสร้างสรรค์ขึ้นมาช่วยให้เราหวนกลับมา สู่แนวทางที่มีลักษณะสร้างสรรค์ได้อย่างรวดเร็ว”

สมาชิกสภาแห่งรัฐ ได๋ บิ๋ง กั้วะ ก็กล่าวถึงเรื่องความไม่ลงรอยกันเช่นกันและว่าการที่ทั้งสองประเทศจะเห็นพ้องต้องกันในทุกเรื่องนั้นเป็นไปไม่ได้ แต่ก็มีความมุ่งมั่นที่จะมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น

เขากล่าวผ่านล่ามไว้ตอนนี้ว่า “ เราเชื่อมั่นว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อทั้งสองประเทศและต่อโลกโดยรวม ทั้งสองฝ่ายเชื่อมั่นว่าการปลูกฝังความสัมพันธ์และยุทธศาสตร์ของการทำให้สหรัฐและจีน มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากยิ่งขึ้นนับว่าสำคัญต่อการเจริญงอกงามด้านความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐในศตวรรษใหม่”

ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอเมริกัน ทิโมธี ไก๊ต์เน่อร์ ซึ่งเป็นผู้นำในการเจรจาด้านเศรษฐกิจระหว่างที่อยู่ที่กรุงปักกิ่งกล่าวว่า ยังมีความไม่ลงรอยกันอยู่ แต่ทั้งสองฝ่ายช่วยกันสร้างสรรค์ภาวการณ์ที่ช่วยให้บริษัทอเมริกัน ทำธุรกิจในเมืองจีนและการส่งออกไปยังเมืองจีนค่อยสะดวกขึ้นมาก

เขากล่าวไว้ตอนนี้ว่า “จีนยืนยันว่าจะปฏิบัติตามหลักการที่จะไม่ตั้งข้อกีดกัน ให้มีการแข่งขันในตลาด การคุ้มครองสิทธิเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา และยอมให้การโอนเทคโนโลยีและกระบวนการผลิตเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อตกลงระหว่างวิสาหกิจ”

ทั้งสองฝ่ายลงนามในข้อตกลงเกี่ยวกับความร่วมมือหลายฉบับ ซึ่งเพ่งไปที่เรื่องศุลกากรและการป้องกันชายแดน ทรัพยากรด้านพลังงาน ความปลอดภัยด้านนิวเคลียร์และด้านอนามัย

ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกัน ย้ำเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนว่าสำคัญพอๆกับความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลต่อรัฐบาล ในการแวะไปชมงานที่ศูนย์แห่งชาติเกี่ยวกับศิลปะการแสดงนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฮิลลารี คลิ้นตัน และ สมาชิกสภาแห่งรัฐ หลิว ยาน ดงประกาศให้ทราบว่า ทั้งสองประเทศขยายโครงแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างกัน

สหรัฐมีแผนการจะส่งนักศึกษาหนึ่งแสนคนไปเมืองจีน เพื่อศึกษาภาษาแมนดารินและวัฒนธรรมในช่วงสี่ปีข้างหน้า ส่วนจีนมีแผนการจะส่งนักศึกษาที่จบตั้งแต่ปริญญาตรีขึ้นไปมาสหรัฐ

ท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอเมริกัน ยังให้สถานีโทรทัศน์กลางของจีนสัมภาษณ์ออกโทรทัศน์เป็นเวลาสี่สิบนาทีด้วย ในห้องส่งนั้น ผู้มานั่งฟังถามท่านรัฐมนตรีเกี่ยวกับปัญหาต่างๆ ตั้งแต่เรื่องการจำกัดกีดกันทางการค้าระหว่างสองประเทศ

เรื่องวิกฤติการณ์ทางการเงินระหว่างประเทศเรื่อยไป จนถึงเรื่องที่คุณเชลซี ธิดาของท่านรัฐมนตรีกำลังจะแต่งงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอเมริกันคลิ้นตัน เดินทางออกจากกรุงปักกิ่งไปยังกรุงโซลเพื่อพบกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ลี เมียงบักเพื่อหารือเกี่ยวกับการตอบโต้ ระหว่างประเทศต่อเรื่องที่เกาหลีเหนือยิงตอร์ปิโด ทำให้เรือรบเกาหลีใต้ลำหนึ่งจมลงเมื่อเดือนมีนาคม

XS
SM
MD
LG