ลิ้งค์เชื่อมต่อ

แต่ละปี เยาวชนจีนเสียชีวิต เพราะอากาศในบ้านเรือนที่สกปรกเป็นพิษ ราว 2 ล้านกว่าราย


รายงานใหม่ที่ทางการจีนนำออกเผยแพร่ระบุว่า ในแต่ละปี เยาวชนจีนเสียชีวิต อันสืบเนื่องจากการที่อากาศภายในอาคารบ้านเรือนสกปรก เป็นพิษราวสองล้านกว่าราย ในจำนวนนั้นเกือบร้อยละห้าสิบ เป็นเยาวชนผู้มีอายุยังไม่ถึงห้าขวบ

อากาศสกปรกเป็นพิษ เป็นเรื่องที่จีนยุคใหม่ซึ่งเป็นประเทศอุตสาหกรรมประสพอยู่ แต่ขณะนี้พลเมืองจีน กำลังประสพภัยคุกคามต่อสภาวะแวดล้อมอย่างใหม่ ซึ่งเกิดขึ้นภายในบ้านเรือนของพวกเขา ตามโรงเรียน ที่ทำงานและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

ในวันอาทิตย์ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของจีน นำรายงานผลที่รับจากการศึกษาวิจัยฉบับใหม่ออกเผยแพร่ รายงานดังกล่าวระบุว่า การที่อากาศตามอาคารบ้านเรือนสกปรกเป็นพิษ ทำให้เยาวชนเสียชีวิตปีละสองล้านกว่าราย รายงานระบุต่อไปว่า อากาศที่สกปรกเป็นพิษนั้นอาจร้ายแรงกว่าระดับอากาศ นอกบ้านในเมืองจีน ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า สกปรกเป็นพิษเหลือหลายอยู่เป็นนิจที่วัดมาได้นั้น ราวห้าถึงสิบเท่าอยู่บ่อยๆ

สินค้าและวัสดุที่นำมาใช้กันตามบ้านเรือน โรงเรียน สำนักงานและสถานที่สำหรับแสวงหาความสำราญ ตั้งแต่ฉนวนบุหลังคาไปจนถึงเก้าอี้โซฟานั้น ได้รับการผลิตออกมา โดยใช้สารพิษอย่างเช่นแอมโมเนีย ฟอร์แมลดิไฮด์ เรดอนและเบนซิน

รายงานฉบับนั้นซึ่งสื่อมวลชนของทางการจีน นำออกเผยแพร่ในวันจันทร์บ่งชี้ว่า ในหมู่ผู้ที่เสียชีวิตก่อนถึงวัยอันสมควร เพราะสารพิษเหล่านั้น เป็นเยาวชนตามบ้านเรือน และโรงเรียน ผู้ซึ่งมีอายุยังไม่ถึงห้าขวบเสียหนึ่งล้านกว่าราย

ผลของการศึกษาวิจัยดังกล่าว ทำให้กลุ่มระหว่างประเทศที่ติดตามสอดส่องเกี่ยวกับผลกระทบอันเกิดจากมลภาวะ และสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อพลเมืองจีนนั้น พากันสะดุ้งตกใจไปตามๆ กัน รายงานระบุว่า สารฟอร์แมลดิไฮด์ซึ่งพบกันอยู่บ่อยๆ ตามวัสดุก่อสร้าง และเครื่องตกแต่งบ้านเรือนนั้น เป็นภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุด สารฟอร์แมลดิไฮด์ค่อยๆ ระเหยออกมาสู่สภาะแวดล้อมในบ้านเรือน หลังจากเวลาล่วงไปหลายปี รายงานกล่าวด้วยว่าการโดนสารดังกล่าว เป็นเวลานานๆ จะทำให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆ เช่นโรคเกี่ยวกับการหายใจ

มะเร็งและภาวะจิตเสื่อม โดยเด็กอายุยังน้อย ทารกในครรภ์และผู้สูงอายุ จะเป็นพวกที่เสี่ยงมากที่สุด

โฆษกขององค์การยูนิเซฟ เดล รัตสไตน์กล่าวว่า ตัวเลขในรายงานที่ว่า เด็กอายุไม่ถึงห้าขวบเสียชีวิตหนึ่งล้านราย เพราะอากาศสกปรกเป็นพิษตามอาคารบ้านเรือนนั้น น่าตกใจ

เขากล่าวไว้ตอนนี้ว่า “จีนดำเนินงานลดอัตราการเสียชีวิต ในหมู่เด็กอายุไม่ถึงห้าขวบ ได้ผลคืบหน้าไปไกลในระยะห้าสิบปีที่ผ่านมา การปลูกฝีฉีดยา และการดูแลสุขภาพของสตรี การทำให้การเป็นแม่คนปลอดภัย การคลอดบุตรที่ปลอดภัยเหล่านี้ ทำให้อัตราเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเด็กกลุ่มดังกล่าว ลดลงอย่างเป็นกอบเป็นกำ กล่าวโดยทั่วไป อัตราการเสียชีวิตในหมู่เด็กลดลงอย่างเป็นกอบเป็นกำ แต่กลับมามีอันตรายอย่างอื่นต่อเด็กๆ คือเรื่องสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม และสารพิษเข้ามาแทนที่”

การที่อุตสาหกรรมของจีนพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมา ทำให้จีนเป็นประเทศที่มีมลภาวะมากที่สุดรายหนึ่งในโลก คนนับล้านๆ คนเสียชีวิตในแต่ละปีเพราะเหตุที่อากาศ และน้ำสกปรกเป็นพิษ แต่ความวิตกห่วงใยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และสุขภาพยังอยู่ในระดับต่ำ ในบรรดาเรื่องที่ทรงความสำคัญอันดับแรกๆ เพราะการเติบโตของภาวะเศรษฐกิจ ยังคงเป็นเรื่องที่จีนสนใจอย่างจริงจังมากที่สุดต่อไป

XS
SM
MD
LG