ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วน และความหิวโหยในหมู่เด็กของรัฐบาลอเมริกัน


การจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาโรคอ้วน และความหิวโหยในหมู่เด็กของรัฐบาลอเมริกัน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอเมริกัน ขอให้รัฐสภาจัดสรรงบประมาณหลายพันล้านดอลล่าร์ สำหรับโครงการแก้ปัญหาโรคอ้วน และความอดอยากหิวโหยในหมู่เด็กๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงแห่งชาติ

การที่เด็กราวๆ 17 ล้านคนอาศัยอยู่ตามครัวเรือน ซึ่งบางครั้งไม่มีอาหารบางมื้อให้รับประทาน และการที่เด็กอเมริกันจำนวนหนึ่งในสามเป็นโรคอ้วน หรือไม่ก็จะเป็นโรคดังกล่าว

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรอเมริกันเรียกร้องให้สมาชิกรัฐสภา จัดสรรงบประมาณให้โครงการต่างๆ อีกปีละหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ โครงการเหล่านั้นมีจุดมุ่งหมายจะทำให้วิกฤติการณ์ทั้งสองด้านยุติลง

ในงบประมาณปีพุทธศักราช 2554 ปธน.บารัค โอบาม่า เสนอให้กันเงินปีละหนึ่งพันล้านเหรียญสหรัฐ ให้กับกฏหมายว่าด้วยเรื่องโภชนาการของเด็ก เป็นเวลาสิบปี รัฐสภาอเมริกันจะอนุมัติงบประมาณบับนั้นต่อไปอีกในปีนี้

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณเจษฎา สีวาลี

XS
SM
MD
LG