ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยออสเตรเลียตรวจพบ มีการติดเชื้อไวรัสโรคเอดส์ในหมีโคอาลา


นักวิจัยกังวล หมีโคอาลาซึ่งกำลังมีจำนวนลดน้อยลงเนื่องจากที่อยู่อาศัยถูกรุกล้ำ ความแห้งแล้ง และไฟป่าอยู่แล้ว อาจใกล้สูญพันธุ์

นักวิจัยในออสเตรเลียตรวจพบว่า มีการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เป็นโรคเอดสในหมีโคอาลา เรื่องนี้กำลังก่อให้เกิดความวิตกกันยิ่งขึ้นว่า หมีโคอาลาซึ่งกำลังมีจำนวนลดน้อยลงเนื่องจากที่อยู่อาศัยถูกรุกล้ำ ความแห้งแล้ง และไฟป่าอยู่แล้ว อาจใกล้สูญพันธุ์

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณประภสสร อักขราสา

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG