ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เกาะติดสถานการณ์เศรษฐกิจ ของประเทศทางภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้


เศรษฐกิจของประเทศทางภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาจสามารถได้รับประโยชน์จากการที่จีนตัดสินใจเลิกผูกพันค่าเงินหยวนกับเงินเหรียญสหรัฐ และยอมให้ขยายวงเขตการค้าให้กว้างขวางออกไป

ภาคีของสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เคยมองว่า จีนเป็นคู่แข่งขณะที่อุตสาหกรรมต่างๆ ของจีนครองส่วนแบ่งตลาดต่างๆ ในโลกมากขึ้นเรื่อยๆ ในช่วงเวลาที่ผ่านๆ มา ภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อาจได้รับประโยชน์สองต่อ ถ้าค่าของเงินหยวนแข็งตัวขึ้นอย่างช้าๆ

เศรษฐกรอาวุโส ติเซียนา โบนาเปซ กล่าวไว้ตอนนี้ว่า “เศรษฐกิจของประเทศทางภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แข่งขันกับจีนทางด้านต้นทุน และผลิตภัณฑ์ของประเทศเหล่านั้น ได้เปรียบในด้านต้นทุนในอนาคตอันใกล้ เพราะว่าต้นทุนของผลิตภัณฑ์เหล่านั้นถูกลง เมื่อเปรียบเทียบกันดูแล้ว เพราะเหตุที่ค่าของเงินหยวนแข็งตัวขึ้น แล้วอุปสงค์ในจีนสำหรับสินค้าขาเข้า ซึ่งคาดกันว่าจะสูงขึ้นนั้นจะยังผลให้การส่งของประเทศทางภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปยังประเทศจีนเพิ่มขึ้น”

เมื่อวันอาทิตย์ จีนประกาศให้ทราบว่า ค่าของเงินหยวนจะไม่ผูกพันกับเงินเหรียญสหรัฐอีกต่อไปและขยายขอบเขตที่เงินหยวนจะแข่งกับเงินเหรียญสหรัฐ แต่ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับตลาดปริวรรตเงินตราต่างประเทศหลายต่อหลายคนแสดงความคาดหมายว่า ค่าของเงินหยวนจะแข็งตัวขึ้นอย่างช้าๆเท่านั้น เหมือนอย่างกับว่าเป็นการยืนยันความคาดหมายข้างต้น ค่าของเงินหยวนอ่อนตัวลงเล็กน้อยในสัปดาห์นี้

เมื่อปีที่แล้วสมาคมอาเซียนกระชับความสัมพันธ์กับจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยมีการทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างกัน นักวิเคราะห์กล่าวว่าการขยายการค้า จะสนับสนุนการรวมตัวทางเศรษฐกิจต่อไปอีกในภาคเอเชียตะวันออก

ประธานผู้แทนการค้าไทย เกียรติ สิทธีอมร กล่าวว่าตลาดเงินตราก็จะเหหันไปในทางที่สะท้อนให้เห็นภาวะเศรษฐกิจของประเทศในภาคนั้นได้ดียิ่งขึ้น

ประธานผู้แทนการค้าไทย เกียรติ สิทธีอมร กล่าวไว้ตอนนี้ว่า “ ระบบเงินตราคือเครื่องที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องที่เป็นรากฐานต่างๆ ของเศรษฐกิจ ด้วยวิสัยที่ว่าค่าของเงินหยวนอาจแข็งตัวขึ้น ผมอยากจะกล่าวว่าการส่งออกของประเทศไทย จะได้รับประโยชน์อย่างมากที่สุด และการส่งออกของภาคีสมาคมอาเซียนรายอื่นๆ ก็จะได้รับประโยชน์ด้วยเพราะสมาคมอาเซียน และจีนทำความตกลงการค้าเสรีกันไว้ และภาคีทั้ง 10 ของสมาคมอาเซียนก็จะได้รับประโยชน์ เพราะส่งสินค้าออกได้มากขึ้น”

ขณะนี้ ปริมาณการค้าระหว่างจีนและบรรดาภาคีของสมาคมอาเซียน มีวงเงินเกินหนึ่งแสนล้านเหรียญสหรัฐ และในช่วงสองสามปีมานี้ การค้าเพิ่มขึ้นปีละยี่สิบกว่าเปอรเซ็นต์

XS
SM
MD
LG