ลิ้งค์เชื่อมต่อ

เกษตรกรสตรีในรัฐมิชิแกน ช่วยตรวจสอบมลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์ จนได้รางวัลสิ่งแวดล้อมโกลด์แมน


เกษตรกรสตรีในรัฐมิชิแกน ช่วยตรวจสอบมลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์ จนได้รางวัลสิ่งแวดล้อมโกลด์แมน
เกษตรกรสตรีในรัฐมิชิแกน ช่วยตรวจสอบมลภาวะจากฟาร์มปศุสัตว์ จนได้รางวัลสิ่งแวดล้อมโกลด์แมน

การทำฟาร์มขนาดใหญ่เพื่อเลี้ยงสัตว์เช่นวัว หมู และไก่ในสหรัฐ มักทำให้เกิดปัญหามลภาวะจากมูลสัตว์ ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นและทำให้น้ำในเขตใกล้เคียงเน่าเสีย

การทำฟาร์มขนาดใหญ่เพื่อเลี้ยงสัตว์เช่นวัว หมู และไก่ในสหรัฐ มักทำให้เกิดปัญหามลภาวะจากมูลสัตว์ ซึ่งส่งกลิ่นเหม็นและทำให้น้ำในเขตใกล้เคียงเน่าเสีย ตัวอย่างของเรื่องนี้เกิดขึ้น ในรัฐมิชิแกนใกล้กับที่อยู่ของนางลินน์ เฮนนิ่งและสามีซึ่งเป็นเกษตรกรรายย่อย เธอจึงเข้ามาทำหน้าที่เป็นหูเป็นตา ให้ชุมชนด้วยการช่วยเก็บตัวอย่างน้ำในพื้นที่ เพื่อตรวจและส่งให้หน่วยงานของรัฐ จนเป็นผลให้ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ขนาดใหญ่ ต้นเหตุของมลภาวะจากมูลสัตว์ต้องถูกตักเตือน และสั่งปรับหลายร้อยครั้ง

การช่วยเป็นหูเป็นตาด้านสิ่งแวดล้อม ให้กับชุมชนนี้ทำให้นางลินน์ เฮนนิ่งได้รางวัลด้านสิ่งแวดล้อมระดับรากหญ้า จากมูลนิธิโกลด์แมน และเธอได้บริจาคเงินรางวัล 150,000 ดอลล่าร์ให้กับหน่วยงาน NGO ต่างๆ เพื่อช่วยสนับสนุน ให้ผู้ที่ห่วงใยในคุณภาพสิ่งแวดล้อมคนอื่นๆ สามารถทำงานเพื่อสอดส่อง มลภาวะจากมูลสัตว์ในชุมชนของตนได้

รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณจำเริญ ตัณฑ์สมบุญ

XS
SM
MD
LG