ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของไทย ที่การประชุมเรื่องการคุมครองเสือ ที่กรุงวอชิงตัน


สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของไทย ที่การประชุมเรื่องการคุมครองเสือ ที่กรุงวอชิงตัน

ในช่วงสัปดาห์กิจกรรมครบรอบ 40 ปี วันคุ้มครองโลก [Earth Day] เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารโลกได้จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่บริหารงาน จาก 13 ประเทศที่มีพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเสือ และองค์การหน่วยงานพิทักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม 34 หน่วยงานที่กรุงวอชิงตัน

ในช่วงสัปดาห์กิจกรรมครบรอบ 40 ปี วันคุ้มครองโลก [Earth Day] เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ธนาคารโลกได้จัดการประชุมระดับเจ้าหน้าที่บริหารงาน จาก 13 ประเทศที่มีพื้นที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของเสือ และองค์การหน่วยงานพิทักษ์สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม 34 หน่วยงานที่กรุงวอชิงตัน

การประชุมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในโครงการคุ้มครองเสือทั่วโลก ที่นายรอเบิร์ต เซลลิค ผู้อำนวยการใหญ่ธนาคารโลก ริเริ่มจัดตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะเพิ่มประชากรเสือทั่วโลกที่มีเหลืออยู่เพียง ราว 3,200 ตัวให้ได้เท่าตัวภายในปี 2565 หรือในปีขาลหน้า

ประภัสสร อักขราสา ของ Voice of America ภาคภาษาไทย ได้สนทนากับเจ้าหน้าที่จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทยที่มาร่วมการประชุม คือ คุณบุษบง กาญจนสาขา นักวิทยาศาสตร์ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า และคุณรณสิทธิ์ มณีใส แห่งสำนักงานอนุสัญญาว่าด้วยการค้าสัตว์ป่า และพืชที่ใกล้สูญพันธุ์ระหว่างประเทศ [Convention on International Trade in Endangered Spies of Wild Fauna and Flora -- CITES] เกี่ยวกับสภาพการณ์ของเสือในประเทศไทย และการร่วมงานกันของหน่วยงานต่างๆ เพื่อคุ้มครองเสือ

รับฟังบันทึกการสัมภาษณ์จากคุณประภัสสร อักขราสา

XS
SM
MD
LG