ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหรัฐ และประเทศมหาอำนาจรายอื่นๆ เห็นด้วยกับบัญญัติสำหรับลงโทษอิหร่าน เรื่องโครงการนิวเคลียร์


สหรัฐ และประเทศมหาอำนาจรายอื่นๆ เห็นด้วยกับบัญญัติสำหรับลงโทษอิหร่าน เรื่องโครงการนิวเคลียร์
สหรัฐ และประเทศมหาอำนาจรายอื่นๆ เห็นด้วยกับบัญญัติสำหรับลงโทษอิหร่าน เรื่องโครงการนิวเคลียร์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอเมริกัน ฮิลลารี คลิ้นตันกล่าวว่า สหรัฐและประเทศมหาอำนาจรายอื่นๆ เห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับญัตติฉบับใหม่ สำหรับลงโทษอิหร่านเกี่ยวกับเรื่องโครงการนิวเคลียร์

ท่านรัฐมนตรีประกาศเรื่องนั้นให้ทราบ หลังจากอิหร่านยอมรับข้อตกลง ซึ่งบราซิลและตุรกี เป็นคนกลางคอยไกล่เกลี่ยนั้นแล้วหนึ่งวัน ข้อตกลงดังกล่าว เกี่ยวกับการที่อิหร่านจะส่งออกยูเรเนียม ที่ผ่านการเพิ่มคุณภาพแล้วบางส่วน

บรรดานักวิเคราะห์เล็งเห็นว่า การที่อิหร่านยอมรับข้อตกลงที่บราซิล และตุรกีเป็นตัวกลางคอยไกล่เกลี่ยนั้น ก็เพราะมีเจตนาจะสะกัดกั้นแรงขับดัน ซึ่งมีสหรัฐเป็นแกนนำ เพื่อให้คณะมนตรีความมั่นคง แห่งสหประชาชาติผ่านญัติลงโทษอิหร่าน

แต่เรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอเมริกัน ฮิลลารี คลิ้นตัน แถลงต่อคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ แห่งวุฒิสภานั้นทำให้เห็นชัดว่า แรงหนุนนำเพื่อให้คณะมนตรีความมั่นคง ลงโทษอิหร่านรอบที่สี่นั้นยังหาได้ชะลอตัวลงไม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอเมริกันกล่าวว่า ภาคีถาวรของคณะมนตรีความมั่นคง ซึ่งมีสิทธิยับยั้งรวมทั้งจีน และรัสเซียเห็นพ้องต้องกันเกี่ยวกับญัตติฉบับหนึ่ง ซึ่งจะมีการหมุนเวียนไปให้ภาคีเต็มองค์ คณะของคณะมนตรีความมั่นคงสิบห้าประเทศพิจารณา

ขณะที่รัฐบาลอเมริกันชุดประธานาธิบดี บารัค โอบามาหลีกเลี่ยงการตำหนิติเตียนข้อตกลง ที่มีบราซิลและตุรกีเป็นตัวกลาง คอยไกล่เกลี่ยนั้นก็ตาม แต่รัฐบาลแสดงท่าทีไว้อย่างชัดเจนว่า ยังเคลือบแคลงสงสัยอยู่ว่า ข้อตกลงจะไปขัดทัดทานแรงปรารถนาของอิหร่าน ที่จะมีอาวุธนิวเคลียร์ไหวละหรือ?

ท่านรัฐมนตรีเปิดฉากการแถลงปากคำ เกี่ยวกับเรื่องสนธิสัญญาลดอาวุธนิวเคลียร์ฉบับใหม่ ระหว่างสหรัฐและรัสเซีย ต่อคณะกรรมาธิการแห่งวุฒิสภาอเมริกันชุดนั้น โดยกล่าวว่าข้อตกลงที่อิหร่านยอมรับนั้น ยังมีคำถามที่ยังไม่ทราบคำตอบจำนวนหนึ่ง และข้อตกลงเกี่ยวกับการลงโทษนั้น เป็นคำตอบที่ทำให้มั่นใจได้พอๆกับคำตอบจากฝ่ายอิหร่าน

ท่านรัฐมนตรีกล่าวไว้ตอนนี้ว่า “ถึงแม้เรายอมรับการพยายามอย่างจริงใจ ของตุรกีและบราซิล ในการหาทางออกมาแก้ไขสภาพการณ์ ที่อิหร่านและประชาคมระหว่างประเทศ ต่างไม่ยอมอ่อนข้อให้กันในเรื่องโครงการนิวเคลียร์

แต่กลุ่มP-5Plus 1 ซึ่งมีรัสเซีย จีน สหรัฐ อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมนีและผู้แทนระดับสูง ของสหภาพยุโรปรวมอยู่ด้วย ก็กำลังดำเนินการระดมประชาคมระหว่างประเทศ ให้สนับสนุนญัตติลงโทษอิหร่านฉบับใหม่ ซึ่งตามทัศนะของสหรัฐนั้น จะเป็นการส่งสารไปให้ทราบอย่างชัดเจนว่า เราคาดหมายให้อิหร่านทำอะไร”

เมื่อวันจันทร์ อิหร่านกล่าวว่า ตนยอมรับข้อเสนอสร้างความไว้วางใจ ของประเทศมหาอำนาจที่เสนอไว้ ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ซึ่งกำหนดให้อิหร่านส่งยูเรเนียมที่มีคุณภาพต่ำ แลกกับเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูง สำหรับใช้กับเตาปฎิกรณ์เกี่ยวการวิจัยของอิหร่าน

แต่ข้อตกลงที่ประธานาธิบดีบราซิลเรียกว่า เป็นชัยชะนะทางการทูตนั้นมีผู้วจารณ์ว่า ไม่ได้รวมถึงข้อผูกพันที่อิหร่าน จะหยุดการเพิ่มคุณภาพของยูเรเนียม และว่าอิหร่านจะยังคงเก็บยูเรเนียมไว้อย่างพอเพียง สำหรับวิสัยที่อิหร่านอาจสร้างอาวุธนิวเคลียร์

ส.ว.อเมริกัน จอห์น เครี่ประธานของคณะกรรมาธิการวิเทศสัมพันธ์ แห่งวุฒิสภาอเมริกัน ซึ่งเป็นผู้กล่าวแนะนำตัวท่านรัฐมนตรี ในการมาแถลงปากคำครั้งนี้โดยกล่าวว่า เมื่อคำนึงถึงการที่อิหร่าน ยังคงเพิ่มคุณภาพของยูเรเนียมเรื่อยมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน การที่อิหร่านยอมรับข้อเสนอดังกล่าว เป็นเรื่องที่ไม่ทรงความสำคัญมากนักในขณะนี้

ส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ฮิลลารี คลิ้นตัน กล่าวต่อบรรดาส.ว.ว่าท่านพูดจากับรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัสเซีย เซอร์เก ลาฟรอฟ เกี่ยวกับญัตติฉบับนั้นแล้ว

ในบรรดาภาคีถาวรแห่งคณะมนตรีความมั่นคงนั้น จีนเป็นภาคีที่ละล้าละลังใจ ที่จะสนับสนุนญัตติลงโทษอิหร่านฉบับใหม่นั้นมากที่สุด แต่เจ้าหน้าที่อเมริกันกล่าวว่า จีนเข้าร่วมอย่างเต็มที่ในการเจรจาต่อรอง เกี่ยวกับการที่สหประชาชาติจะลงโทษอิหร่านรอบใหม่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอเมริกัน ฮิลลารี คลิ้นตันจะไปร่วมการเจรจา เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจระหว่างสหรัฐ และจีนที่กรุงปักกิ่งในสัปดาห์หน้า

XS
SM
MD
LG