ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้พิพากษาระงับการบังคับใช้บทบัญญัติ ที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งกันในกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองของรัฐอริโซนา


ผู้พิพากษาระงับการบังคับใช้บทบัญญัติ ที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งกันในกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองของรัฐอริโซนา
ผู้พิพากษาระงับการบังคับใช้บทบัญญัติ ที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งกันในกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองของรัฐอริโซนา

ผู้พิพากษาศาลสหพันธ์วินิจฉัยให้ระงับการนำบทบัญญัติ ที่ก่อให้เกิดการขัดแย้งทุ่มเถียงกันในกฎหมายของรัฐอริโซนาที่มุ่งควบคุมด้านคนเข้าเมืองไปใช้บังคับก่อนที่กฎหมายฉบับนั้น จะมีผลใช้บังคับหนึ่งวัน ฝ่ายที่คัดค้านเรื่องนั้นแสดงความยินต้อนรับคำวินิจฉัยของศาลสหพันธ์แต่ผู้ว่ารัฐการของรัฐอริโซนา แจน บรูเวอร์ กล่าวว่าจะปรึกษากับทนายเพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อไป

ผู้พิพากษาศาลสหพันธ์ ซูซาน โบลตัน วินิจฉัยให้ระงับการนำบทบัญญัติบางส่วน ของกฎหมายซึ่งกำหนดให้ตำรวจตรวจเช็คสถานะการเข้าเมืองของบุคคลที่ตำรวจสงสัยว่าจะลอบเข้ามาในสหรัฐโดยผิดกฎหมายเมื่อคนเหล่านั้นโดนจับกุม หรือถูกตำรวจสั่งให้หยุดในขณะที่บังคับใช้กฎหมายอื่นนั้นมาใช้บังคับเป็นการชั่วคราว ผู้พิพากษา ซูซาน โบลตัน ยังวินิจฉัยให้ประวิงการนำบทบัญญัติที่กำหนดให้คนเข้าเมืองต้องพกเอกสารสำคัญติดตัวตลอดเวลา และบทบัญญัติที่จะป้องกันมิให้ผู้ลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายมาหางานทำตามที่สาธารณะนั้นมาใช้บังคับด้วย ผู้พิพากษา ซูซาน โบลตันกล่าวว่าการระงับการนำบทบัญญัติเหล่านั้นไว้พลางก่อนจะทำให้การวินิจฉัยชี้ขาด เกี่ยวกับประเด็นที่ขัดแย้งกันเหล่านั้นกระทำกันในศาล

ผู้ว่ารัฐการรัฐอริโซนา แจน บรูเวอร์ กล่าวว่าจะปรึกษากับบรรดาทนายความ เพื่อดูวิสัยที่จะยื่นอุทธรณ์คำวินิจฉัยดังกล่าว ผู้ว่ารัฐการ แจน บรูเวอร์ ลงนามในร่างกฎหมายฉบับนั้นเมื่อเดือนเมษายนโดยกล่าวว่ากฎหมายฉบับนั้นเป็นการตอบโต้เรื่องที่เจ้าหน้าที่สหพันธ์ ไม่บังคับใช้กฎหมายสหรัฐเกี่ยวกับคนเข้าเมือง และว่าการเพิกเฉยของรัฐบาลอเมริกัน ทำให้เกิดอาชญากรรมมากขึ้น และรัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นสำหรับการคุมขังอาชญากร ค่าบริบาลสุขภาพและการศึกษา

ประธานาธิบดี บารัค โอบามา กล่าวว่ากฎหมายของรัฐอริโซนานำไปในทางที่ผิด ส่วนผู้ที่คัดค้านกฎหมายฉบับนั้นรายอื่นๆกล่าวว่ากฎหมาย จะทำให้ตำรวจแบ่งแยกกีดกันผิวและเชื้อชาติได้

ผู้พิพากษาของศาลสหพันธ์ ซูซาน โบลตันยอมให้บทบัญญัติที่ห้ามการจ้างคนลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเข้าทำงานและที่อนุญาตให้รัฐอริโซนา สะกัดกั้นมิให้เมืองต่างๆ กลายเป็นที่ซ่องสุมหลบภัย ซึ่งเป็นการท้าทายกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมืองของรัฐบาลสหพันธ์นั้น มีผลใช้บังคับได้ คำวินิจฉัยของผู้พิพากษา ซูซาน โบลตัน เป็นการสนองตอบการที่กระทรวงยุติธรรมอเมริกัน นำมาร้องเรียนต่อศาล กระทรวงยุติธรรมอเมริกันอ้างว่าเรื่องเกี่ยวกับคนเข้าเมืองนั้นเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอเมริกันและว่ากฎหมายของรัฐอริโซนากลายเป็นประเด็นปัญหาที่กระทบกระเทือนต่อความสัมพันธ์ ระหว่างสหรัฐและประเทศต่างๆ อย่างเช่นเม็กซิโก

กลุ่มเอกชนก็ฟ้องร้องเพื่อให้ศาลระงับการนำกฎหมายฉบับนั้นออกใช้บังคับ ในบรรดากลุ่มเอกชนเหล่านั้นมีสหภาพเสรีภาพของพลเมืองแห่งอเมริการวมอยู่ด้วย กลุ่มเอกชนเหล่านั้นกล่าวว่าการตั้งข้อรังเกียจกีดกันพลเมืองผู้มีบรรพบุรุษที่พูดภาษารสเปนนั้นไม่ยุติธรรม

ผู้พิพากษา ซูซาน โบลตันมิได้วินินิจฉัยเกี่ยวกับประเด็นที่ว่านั้น แต่กล่าวว่าการกำหนดให้ตำรวจตรวจเช็คสถานะคนเข้าเมืองของทุกคนที่ถูกตำรวจจับกุม เป็นการทำให้ผู้ที่เข้าเมืองโดยถูกกฎหมายแบกภาระหนักโดยไม่เป็นธรรม

กลุ่มต่อสู้เพื่อสิทธิของคนเข้าเมืองคือ กลุ่มข่ายงานกิจการพรมแดนแสดงความยินดีที่ศาลวินิจฉัยให้ระงับการนำบทบัญญัติที่มีลักษณะเป็นการตั้งข้อรังเกียจกีดกัน และแบ่งแยกเชื้อชาติมากที่สุดในกฎหมายฉบับนั้นมาใช้บังคับ

XS
SM
MD
LG