ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผลสำรวจชี้ผู้ที่ใส่ Apple Watch 80% ใช้ Apple Pay ด้วย


A gold plated Apple Watch is seen at an Apple Store.
A gold plated Apple Watch is seen at an Apple Store.

Apple Pay คือระบบจ่ายเงินออนไลน์ ที่คุณบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีเงินฝากไว้กับ Apple เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการจ่ายเงินค่าสินค้าบริการ

รายงานสำรวจของบริษัท Wristly ระบุถึงความเชื่อมโยงระหว่างผลิตภัณฑ์ใหม่ของ Apple คือ Apple Watch กับบริการจ่ายเงินออนไลน์ของ Apple คือ Apple Pay

ผลการสำรวจซึ่งใช้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ Apple Watch ราว 1,000 คน ชี้ว่าลูกค้าที่คาดนาฬิกา Apple Watch ส่วนใหญ่มักจับจ่ายซื้อสินค้าตามร้านค้าที่รับบริการ Apple Pay ด้วย

รายงานพบว่ากลุ่มตัวอย่าง 80% เคยใช้บริการ Apple Pay โดยมีถึง 78% ที่ใช้ประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในขณะที่ 19% ได้ลองใช้ Apple Pay เป็นครั้งแรกทาง Apple Watch ที่สวมใส่อยู่

ในส่วนของผู้ที่ยังไม่เคยลองใช้ Apple Pay มีอยู่ราว 20% ที่บอกว่าไม่ได้ลองใช้เพราะ Apple Pay ยังไม่รองรับธนาคารที่ตนมีบัญชีเงินฝากอยู่ และมีเพียง 5% เท่านั้นที่บอกว่า ยังไม่คิดใช้ Apple Pay ในการชำระเงิน

Apple Pay คือระบบจ่ายเงินออนไลน์ ที่คุณบันทึกข้อมูลบัตรเครดิตหรือบัญชีเงินฝากไว้กับ Apple เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการจ่ายเงินค่าสินค้าบริการ แบบเดียวกับ Google Wallet หรือ Paypal

XS
SM
MD
LG