ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยพบว่าลิงอุรังอุตังและชิมแปนซีก็มีปัญหา mid-life crisis เหมือนกับมนุษย์


คณะนักวิจัยของมหาวิทยาลัย Edinburgh ในสก๊อตแลนด์ศึกษาเรื่องปัญหา mid-life crisis ในลิงหางสั้นหรือ ape ซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มีลักษณะคล้ายคลึงมนุษย์มากที่สุดเพื่อหาคำตอบว่าปัญหา mid-life crisis นั้นเกิดขึ้นเฉพาะกับมนุษย์เนื่องจากปัจจัยด้านสังคมหรือวัฒนธรรม หรือเป็นลักษณะทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในลิงเช่นกัน โดยการศึกษานี้ทำกับลิงอุรังอุตังและลิงชิมแปนซีกว่า 500 ตัวจากสวนสัตว์ในประเทศต่างๆ ห้าประเทศ และได้พบว่าในกลุ่มลิง ape ซึ่งมีอายุอยู่ได้ราว 50 ปีนี้ลิงชิมแปนซีมักมีปัญหา mid-life crisis ในช่วงอายุ 27 ปี ส่วนลิงอุรังอุตังจะมีปัญหาที่ราว 35 ปี นักวิจัยตั้งข้อสังเกตว่าความสุขและความพึงพอใจในชีวิตที่ลดลงเมื่อย่างเข้าช่วงวัยกลางคนนี้ อาจเป็นผลจากความเปลี่ยนแปลงในการทำงานของสมอง และเป็นเรื่องที่เป็นไปตามธรรมชาติและคงอยู่เพียงชั่วคราว

รายงานการศึกษาเรื่องนี้ตีพิมพ์ในวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences
XS
SM
MD
LG