ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุมระดับรัฐมนตรีของ APEC เริ่มการเจรจาหารือเรื่องการค้า


การประชุมระดับรัฐมนตรีของ APEC เริ่มการเจรจาหารือเรื่องการค้า

เรื่องความตกลงการค้าเสรีระหว่างหลายชาติและความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจ จะเป็นเรื่องสำคัญลำดับสูงในระเบียบวาระการประชุมเมื่อผู้นำของประเทศต่างๆ พบหารือกันในการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิคหรือ APEC ที่นครโยโกฮามาในปลายสัปดาห์นี้ ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคหรือ APEC ปีนี้ และมีแรงกดดันมากขึ้นเรื่อยๆ ให้ทางการญี่ปุ่นมีพันธกรณีที่จะให้มีความตกลงการค้าเสรี ประเทศภาคี APEC 9 ประเทศ รวมทั้งสหรัฐและออสเตรเลียหวังที่จะให้มีความตกลงการค้าโดยผ่านทางกลุ่มความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิคกลุ่มนี้ APEC เสนอให้ยกเลิกพิกัดอัตราภาษีศุลกากรกับสินค้าจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องภายในเวลา 10 ปี

ในวันพุธ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น เซอิจิ มาเอฮารา ขอให้บรรดารัฐมนตรีว่าการพานิชย์และว่าการต่างประเทศที่มาร่วมการประชุมที่นครโยโกฮามาก่อนการประชุมสุดยอด APEC มุ่งหารือกันในเรื่องการทำให้มีการค้าเสรี

นายมาเอฮารา กล่าวว่า สิ่งสำคัญในวิเทโศบายทางเศรษฐกิจคือ การส่งเสริมการค้าเสรี เขากล่าวว่า ขณะที่ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค กำลังมีบทบาทมากขึ้นในเศรษฐกิจโลกนั้น เขาต้องการที่จะทำงานกับรัฐมนตรีเหล่านั้นในการสร้างขอบข่ายงานทางเศรษฐกิจและการค้าที่เสรียิ่งขึ้น

ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดความร่วมมือทางเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิคหรือ APEC ปีนี้ และมีแรงกดดันมากขึ้นเรื่อยๆ ให้ทางการญี่ปุ่นมีพันธกรณีที่จะให้มีความตกลงการค้าเสรี ประเทศภาคี APEC 9 ประเทศ รวมทั้งสหรัฐและออสเตรเลียหวังที่จะให้มีความตกลงการค้าโดยผ่านทางกลุ่มความร่วมมือข้ามมหาสมุทรแปซิฟิคกลุ่มนี้ APEC เสนอให้ยกเลิกพิกัดอัตราภาษีศุลกากรกับสินค้าจากทุกประเทศที่เกี่ยวข้องภายในเวลา 10 ปี

ญี่ปุ่นยังไม่เคยลงนามในข้อตกลงพหุภาคี แต่ผู้เชี่ยวชาญด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่มหาวิทยาลัย วาเซดา ในกรุงโตเกียวกล่าวว่า ญี่ปุ่นจะต้องเข้ารับบทบาทนำในเรื่องนี้

อาจารย์ทากะชิ เทราดา กล่าวว่า บางประเทศต้องการให้มีการเปิดเสรียิ่งขึ้นทางด้านเกษตรกรรมในญี่ปุ่น และว่า การเจรจาควรมีความหนักหน่วงแข็งกร้าวยิ่งขึ้น เขากล่าวว่า บางฝ่ายในญี่ปุ่น โดยเฉพาะภาคเกษตรกรรมกำลังกดดันรัฐบาลหนักขึ้นไม่ให้ร่วมในเรื่องนี้

นายกรัฐมนตรีนาโอตะ คาน ของญี่ปุ่นผลักดันให้มีการเจรจาหารือกันอยู่แล้ว แต่เขาถูกคัดค้านอย่างหนักหน่วงจากเกษตรกรที่วิตกกังวลว่า การมีข้อตกลงใดๆ อาจทำให้มีการแข่งขันมากขึ้นและทำให้ราคาผลิตผลตกลง

ในการแถลงต่อรัฐสภาในสัปดาห์นี้ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นพยายามหาความสนับสนุนในเรื่องการเจรจาหารือดังกล่าว เขากล่าวว่า ญี่ปุ่นตกลงมาอยู่ล้าหลังในเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ขณะที่ประเทศอื่นๆ ผลักดันให้มีการค้าเสรี เขาเห็นว่า การค้าที่เปิดเสรี พร้อมด้วยการผลักดันภายในประเทศเพื่อฟื้นฟูภาคเกษตรกรรม มีความสำคัญยิ่งยวด เขาคาดหวังที่จะได้เจรจาหารือเรื่องความไม่สมดุลทางเศรษฐกิจทั่วโลกกับบรรดาผู้นำประเทศภาคี APEC อื่นๆ หลังการเจรจาในการประชุมสุดยอด G-20 ที่กรุงโซล

สหรัฐต้องการให้ประเทศต่างๆ ในกลุ่ม G-20 ลดความไม่สมดุลทางการค้าลงให้เหลือ 4 % ของผลผลิตมวลรวมแห่งชาติ บรรดาผู้นำรัฐบาลของประเทศภาคี APEC 21 ประเทศ รวมทั้งประธานาธิบดีบารัค โอบามา จะประชุมกันที่นครโยโกฮามาในวันเสาร์นี้

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG