ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ผู้นำกลุ่ม APEC สนับสนุนการสร้างเขตการค้าเสรีและเพิ่มการรวมตัวทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น


ผู้นำกลุ่ม APEC สนับสนุนการสร้างเขตการค้าเสรีและเพิ่มการรวมตัวทางเศรษฐกิจให้มากขึ้น

การประชุมสุดยอดของผู้นำระบบเศรษฐกิจที่เป็นสมาชิกกลุ่ม APEC ที่นครโยโกฮาม่าของญี่ปุ่นเสร็จสิ้นลงเมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน โดยมีการออกคำแถลงร่วมที่เรียกว่า Yokohama Vision แสดงความมุ่งมั่นที่จะผลักดันให้เกิดเขตการค้าเสรีทั่วภูมิภาคเอเซียแปซิฟิค ซึ่งจะครอบคลุม 40 % ของประชากรโลกและกว่าครึ่งของผลผลิตทางเศรษฐกิจของโลก

ถึงแม้ว่าคำแถลงนี้จะไม่ได้กำหนดเงื่อนเวลาของการสร้างเขตการค้าเสรีนี้ก็ตาม คำแถลงปิดท้ายการประชุมดังกล่าวยังย้ำเรื่องการช่วยให้เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคขยายตัว มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและได้ดุลย์ และเกิดการรวมตัวทางเศรษฐกิจที่แน่นแฟ้นมากขึ้นด้วย สมาชิกกลุ่ม APEC ยังแสดงความมุ่งมั่นที่จะหลีกเลี่ยงการปกป้องผลประโยขน์ด้านการค้าเฉพาะตน และละเว้นการสร้างอุปสรรคกีดกันทางการค้าในช่วง 3 ปีต่อจากนี้ รวมทั้งให้ความมั่นว่าจะช่วยผลักดันการเจรจาการค้ารอบโดฮาให้ประผลสำเร็จด้วย อย่างไรก็ตามเรื่องซึ่งไม่ได้มีการตกลงกันคือนโยบายการกำหนดค่าเงินตรา และความขัดแย้งเกี่ยวกับสิทธิครอบครองเหนือหมู่เกาะบางแห่ง ซึ่งเป็นกรณีพิพาทระหว่างญี่ปุ่นกับรัสเซีย และระหว่างญี่ปุ่นกับจีนในขณะนี้

ในปีหน้าสหรัฐฯ จะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสุดยอดผุ้นำกลุ่ม APEC ที่รัฐฮาวาย

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG