ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Chicago พบวิธีลดความกังวลของนักเรียนก่อนสอบ


นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Chicago พบวิธีลดความกังวลของนักเรียนก่อนสอบ
นักจิตวิทยาของมหาวิทยาลัย Chicago พบวิธีลดความกังวลของนักเรียนก่อนสอบ

อาจารย์ Sian Beilock ผู้สอนวิชาจิตวิทยาของ University of Chicago กับคณะ พบวิธีช่วยให้นักเรียนซึ่งมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการสอบแก้ความกังวลดังกล่าว ด้วยการให้นักเรียนเหล่านี้ใช้เวลา 10 นาทีก่อนสอบ ระบุและเขียนความกังวลของตนลงบนกระดาษ คิดเกี่ยวกับสถานการณ์เลวร้ายที่สุดซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ และพิจารณาทบทวนสถานการณ์เหล่านี้เสียใหม่ ซึ่งมักทำให้ได้พบว่าเรื่องต่างๆ นั้น อาจไม่เลวร้ายอย่างที่คิดไว้แต่แรก

อาจารย์ Sian Beilock อธิบายว่าเมื่อนักเรียนมีความกังวล ความคิดดังกล่าวจะเบี่ยงเบนสมาธิและเหนี่ยวรั้งทรัพยากรด้านความจำ ทำให้ไม่สามารถทำสอบได้ดีพอ คณะนักวิจัยชุดนี้พบด้วยว่านักเรียนที่ใช้เวลาก่อนสอบเพียงแค่ 10 นาทีเขียนและคิดทบทวนเรื่องความกลัวกับความวิตกกังวลของตน จะทำคะแนนสอบได้ดีกว่ากลุ่มซึ่งไม่ใช้เทคนิคนี้ราว 17 % หรือทำคะแนนเฉลี่ยได้ที่ระดับ B+ เมื่อเทียบกับคะแนน B- ในกลุ่มซึ่งไม่ใช้วิธีเผชิญหน้าและคิดทบทวนเรื่องความกังวลของตนเอง

XS
SM
MD
LG