ลิ้งค์เชื่อมต่อ

2 นักเศรษฐศาสตร์อเมริกันคว้าโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ประจำปีนี้


A combination picture shows William D. Nordhaus (L) and Paul Romer, who have won the 2018 Nobel Economics Prize, posing in undated photos provided to Reuters by Yale University and NYU Stern School of Business on Oct. 8, 2018.
A combination picture shows William D. Nordhaus (L) and Paul Romer, who have won the 2018 Nobel Economics Prize, posing in undated photos provided to Reuters by Yale University and NYU Stern School of Business on Oct. 8, 2018.

สถาบัน Royal Swedish Academy of Sciences ประกาศมอบรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ ประจำปี ค.ศ. 2018 ให้กับนักเศรษฐศาสตร์ชาวอเมริกันสองคน ผู้คิดค้นแนวทางการผนวกผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลก ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคในระยะยาว

ศาสตราจารย์ วิลเลียม นอร์เฮาส์ (William Nordhaus) แห่งมหาวิทยาลัยเยล (Yale University) และศาสตราจารย์ พอล โรเมอร์ (Paul Romer) แห่งมหาวิทยาลัยนิวยอร์ก (New York University) คือผู้ได้รับรางวัลดังกล่าว

คณะกรรมการตัดสินรางวัลโนเบล ระบุว่า "นักเศรษฐศาสตร์ทั้งสองคนได้คิดค้นวิธีจัดการกับคำถามที่ง่ายที่สุดและกดดันที่สุดในยุคนี้ นั่นคือจะพัฒนาการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาวได้อย่างไร?"

ในช่วงคริสต์ทศวรรษที่ 1990 ศาสตราจารย์นอร์เฮาส์ ได้สร้างโมเดลที่สามารถอธิบายได้ว่า เศรษฐกิจโลกและสภาพอากาศโลกส่งผลกระทบซึ่งกันและกันได้อย่างไร

ขณะที่ศาสตราจารย์โรเมอร์ ได้รับการยกย่องเรื่องการผนวกนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้าไว้ในการวิเคราะห์เศรษฐกิจมหภาคในระยะยาว ถือเป็นงานวิจัยชิ้นแรกที่สร้างโมเดลของสภาพทางการตลาดกับการตัดสินใจทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อการคิดค้นเทคโนโลยีใหม่ๆ

รางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ถือเป็นสาขาสุดท้ายที่จะมีการประกาศในปีนี้ โดยผู้ได้รับรางวัลทั้งสองคนจะแบ่งเงินรา​งวัลมูลค่า 1,010,000 ล้านดอลลาร์


XS
SM
MD
LG