ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คนอเมริกันส่วนใหญ่สนับสนุนนโยบายควบคุม 'หุ่นยนต์' และ 'ปัญญาประดิษฐ์'


A 'Pepper' humanoid robot, manufactured by SoftBank Group Corp

รายงานวิจัยของ Pew Research Center ชี้ว่าคนอเมริกันมีความกังวลมากขึ้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยเฉพาะเทคโนโลยีแบบควบคุมตัวเองและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เชื่อว่าอาจสร้างผลเสียต่อมนุษย์ในอนาคต

รายงานวิจัยของ Pew Research Center สำรวจทัศนคติของคนอเมริกันที่มีต่อเทคโนโลยีในอนาคตใน 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ เทคโนโลยีอัตโนมัติในที่ทำงาน – รถยนต์ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง – หุ่นยนต์ช่วยงานบ้านและดูแลผู้สูงอายุ – และระบบประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ที่ใช้คัดกรองใบสมัครงานต่างๆ

รายงานการศึกษาพบว่า เกือบ 75% ของคนอเมริกันมีความกังวลว่า คอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์อาจเข้ามาแย่งงานมนุษย์ในอนาคต และราว 65% ที่กังวลว่า ระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่ใช้คัดกรองใบสมัครงานต่างๆ อาจทำงานผิดพลาดได้หากไม่มีมนุษย์คอยป้อนข้อมูล

แอรอน สมิธ ผู้ช่วย ผอ.ด้านการวิจัยของ Pew Research Center กล่าวว่า ผลการสำรวจครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่า ผู้คนส่วนใหญ่ยังคงกังวลกับการที่หุ่นยนต์เข้ามาแทนที่มนุษย์ในงานต่างๆ รวมทั้งในด้านการประมวลความคิดและตัดสินใจ

นอกจากนี้ยังมีความกังวลว่า แม้แต่เทคโนโลยีที่มีความทันสมัยที่สุดก็ยังไม่อาจเลียนแบบความสามารถด้านการสร้างสรรค์และการใช้ดุลยพินิจของมนุษย์ได้

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ยังสนับสนุนให้มีนโยบายจำกัดขอบเขตของเทคโนโลยีเหล่านี้ เพื่อให้มีพื้นที่ที่มนุษย์สามารถควบคุมจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองบ้าง โดยที่ไม่มีหุ่นยนต์เข้ามาเกี่ยวข้อง

สำนักวิจัย Pew วิเคราะห์ข้อมูลจากงานวิจัยครั้งนี้ และสรุปว่า ในทางทฤษฎีนั้น คนอเมริกันมอง “ข้อดี – ข้อเสีย” จากการมีรถยนต์แบบไร้คนขับ และหุ่นยนต์ช่วยงานบ้านและดูแลผู้สูงอายุ ในสัดส่วนที่พอๆ กัน

แต่เมื่อพิจารณาในด้านการนำมาใช้จริง ปรากฏว่ามีคนอเมริกัน 56% ที่บอกว่าตนไม่ต้องการเป็นเจ้าของรถยนต์แบบไร้คนขับ และ 59% บอกว่าไม่ต้องการให้มีหุ่นยนต์ช่วยงานบ้านและดูแลผู้สูงอายุ อยู่ภายในบ้านเดียวกับตนเอง

สำหรับในประเด็นด้านนโยบาย ดูเหมือนคนอเมริกันส่วนใหญ่ยังต้องการให้มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดในการควบคุมเทคโนโลยีหุ่นยนต์ต่างๆ โดย 87% ระบุว่ารถยนต์แบบขับเคลื่อนด้วยตัวเองนั้นควรมีมนุษย์นั่งไปด้วยในกรณีฉุกเฉิน ขณะที่ 85% บอกว่า ควรจำกัดให้หุ่นยนต์ทำหน้าที่เฉพาะงานที่เป็นอันตรายและเสี่ยงต่อสุขภาพของมนุษย์เท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในประเด็นที่เกี่ยวกับความมั่นคงในอาชีพ พบว่ามีคนอเมริกันเพียง 30% ที่กลัวว่าจะถูกหุ่นยนต์แย่งงาน และมีเพียง 6% ที่รู้สึกว่าคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์อาจทำให้อัตราค่าแรงหรือเงินเดือนของตนลดลง

รายงานวิจัยของ Pew ยังพบด้วยว่า มากกว่า 75% ของกลุ่มตัวอย่าง เชื่อว่าการนำหุ่นยนต์และเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้มากขึ้นนั้น กำลังทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมยิ่งขึ้น และมีเพียง 25% ที่เชื่อว่า การนำหุ่นยนต์มาทำงานบางอย่างแทนมนุษย์นั้น จะทำให้เกิดตำแหน่งงานที่เงินเดือนสูงขึ้นสำหรับมนุษย์เรา

(ผู้สื่อข่าว Matt Hilburn รายงาน / ทรงพจน์ สุภาผล เรียบเรียง)

XS
SM
MD
LG