ลิ้งค์เชื่อมต่อ

คนอเมริกันให้ความสำคัญกับ "วันคริสต์มาส" ในฐานะวันสำคัญทางศาสนาน้อยลง


U.S. President Donald Trump points to a "Merry Christmas" placard on the stage as he arrives to deliver remarks on tax reform in St. Louis, Missouri, U.S. November 29, 2017.
U.S. President Donald Trump points to a "Merry Christmas" placard on the stage as he arrives to deliver remarks on tax reform in St. Louis, Missouri, U.S. November 29, 2017.

ผลวิจัยของ Pew Research Center ชี้ว่า ปัจจุบัน ชาวอเมริกันให้ความสำคัญกับเทศกาลคริสต์มาสในส่วนที่เป็นความสนุกสนานรื่นเริงมากขึ้น แต่ให้ความสำคัญหรือระลึกถึงนัยยะทางศาสนาของคริสต์มาส ซึ่งเป็นวันประสูติของพระเยซูคริสต์ น้อยลง

การสำรวจของ Pew Research Center ซึ่งสำรวจความเห็นคนอเมริกันกว่า 1,500 คน พบว่า 46% ของพลเมืองอเมริกันวัยผู้ใหญ่มองวันคริสต์มาสในมุมของวันสำคัญทางศาสนา มากกว่าเป็นวันหยุดยาวที่ผู้คนต่างมอบของขวัญให้กันและกัน ซึ่งลดลงจากระดับ 51% ในการสำรวจเมื่อ 4 ปีที่แล้ว

ส่วนในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่อายุระหว่าง 20 – 30 ปี มีเพียง 32% ที่มองวันคริสต์มาสในมุมของวันสำคัญทางศาสนา

และหากแยกย่อยลงไปในเรื่องราวของวันประสูติของพระเยซูคริสต์ตามที่ปรากฏในคัมภีร์ไบเบิล พบว่า แม้ชาวอเมริกันส่วนใหญ่ยังเชื่อในเรื่องราวสำคัญ 4 อย่างเกี่ยวกับการประสูติของพระเยซู แต่สัดส่วนของคนที่เชื่อเรื่องนี้ก็ลดลงเช่นกัน

A detail of the baby Jesus is seen in a Nativity Scene in the East Room during a media preview of the 2017 holiday decorations at the White House in Washington, Monday, Nov. 27, 2017.
A detail of the baby Jesus is seen in a Nativity Scene in the East Room during a media preview of the 2017 holiday decorations at the White House in Washington, Monday, Nov. 27, 2017.

กล่าวคือ 66% เชื่อว่า พระเยซูทรงประสูติกับหญิงพรหมจรรย์ คือพระแม่มารี, 75% เชื่อว่า พระเยซูทรงประสูติในรางหญ้าของโรงนาแห่งหนึ่งในเมือง Bethlehem, 68% เชื่อว่าโหราจารย์ได้มอบของขวัญให้กับพระเยซูในวันประสูติ และ 67% เชื่อว่า ทูตสวรรค์ได้เป็นผู้ประกาศเรื่องการประสูติของพระเยซูให้บรรดาคนเลี้ยงแกะทราบ

และมีคนอเมริกัน 57% ที่เชื่อในเรื่องราวทั้ง 4 เรื่องนี้ ลดลงจากระดับ 65% เมื่อปี ค.ศ. 2014 อย่างไรก็ตาม มีคนอเมริกันเพียงส่วนน้อย คือราว 25% ที่กังวลกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนี้

รายงานสำรวจชิ้นนี้ถือเป็นการยืนยันแนวคิดที่ว่า เทศกาลคริสต์มาสของคนอเมริกัน กำลังกลายไปเป็นการเฉลิมฉลองในทางโลกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งนักวิเคราะห์ด้านศาสนา อย่างคุณทอม แครทเทนเมคเคอร์ บอกว่า สอดคล้องกับอัตราส่วนของชาวอเมริกันจำนวนมากขึ้น ที่ไม่มีความเชื่อมโยงกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง

Trump Christmas Tree
Trump Christmas Tree

สำหรับนัยสำคัญอื่นๆ เกี่ยวกับเทศกาลคริสต์มาส ที่ศูนย์วิจัย Pew ได้ทำการสำรวจมาเช่นกัน คือ คนอเมริกัน 52% บอกว่า ไม่มีความแตกต่างกันระหว่างคำอวยพรในวันคริสต์มาส ระหว่าง “Merry Christmas” กับ “Happy Holidays” แม้ว่าก่อนหน้านี้ ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ เคยออกมาวิจารณ์ร้านค้าบางร้านที่ไม่ใช้คำว่า “Merry Christmas” ในสินค้าของพวกเขาก็ตาม

แต่ไม่ว่าความคิดของคนอเมริกันจะแตกต่างกันในเรื่องการเฉลิมฉลองวันคริสต์มาสมากน้อยแค่ไหน ประเด็นสำคัญคือคนอเมริกันส่วนใหญ่ คือ 90% ต่างบอกว่าฉลองคริสต์มาสด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการไปโบสถ์ การรับประทานอาหารกับครอบครัวหรือเพื่อน หรือการมอบของขวัญให้กับมิตรสหายและญาติพี่น้องก็ตาม

XS
SM
MD
LG