ลิ้งค์เชื่อมต่อ

WHO ชี้แต่ละปีมีคนเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ราว 2 ล้าน 5 แสนคนทั่วโลก


WHO ชี้แต่ละปีมีคนเสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ราว 2 ล้าน 5 แสนคนทั่วโลก

องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เรียกร้องให้มีมาตรการลดอันตรายที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งเป็นสาเหตุให้มีผู้เสียชีวิตราว 2 ล้าน 5 แสนคนทั่วโลกในแต่ละปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศกำลังพัฒนา

องค์การอนามัยโลก (WHO) ระบุว่าอันตรายจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คือสาเหตุสำคัญอันดับ 3 ที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตจากโรคร้ายต่างๆมากที่สุด รายงานของ WHO ชี้ว่าการเสียชีวิตจากปัจจัยเกี่ยวเนื่องกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีมากมายหลายประการ เช่นการเกิดอุบัติเหตุขณะมึนเมา โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคตับ และโรคเส้นเลือดเลี้ยงสมองอุดตัน

มากกว่า 6% ของผู้ชายทั่วโลกที่เสียชีวิตในแต่ละปีมีสาเหตุมาจากแอลกอฮอล์ เทียบกับระดับ 1% ในผู้หญิง รายงานระบุว่าผู้ชายในรัสเซียและประเทศใกล้เคียงเสียชีวิตจากสาเหตุเกี่ยวเนื่องกับแอลกอฮอล์สูงถึง 1 ใน 5 หรือ 20%

คุณ Shekhar Saxena ผอ.ฝ่ายสุขภาพจิตของ WHO กล่าวว่าในบางพื้นที่เช่นอาฟริกาและเอเชียซึ่งระบบกฎหมายและระบบการดูแลสุขภาพยังไม่เข้มแข็ง มีอัตราผู้เสียชีวิตจากโรคและอุบัติเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์สูงมาก ประชาชนในอาฟริกาและเอเชียมีแนวโน้มบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ยต่อหัว ขณะที่ตัวเลขในยุโรปและอเมริกาค่อนข้างคงที่

ด็อกเตอร์ Saxena ระบุว่าผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำมีอายุเฉลี่ยน้อยกว่าผู้ที่ไม่ดื่มแอลกอฮอล์ราว 10 ปี และในจำนวนผู้ที่เสียชีวิตจากโรคและอุบัติเหตุจากการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งมีจำนวนราว 2.5 ล้านคนในแต่ละปีนั้น ส่วนใหญ่เสียชีวิตก่อนวัยอันควรคือมีอายุไม่ถึง 60 ปี

รายงานขององค์การอนามัยโลกแนะนำยุทธศาสตร์การลดอัตราผู้เสียชีวิตจากสาเหตุที่เกี่ยวกับแอลกอฮอล์ ซึ่งรวมถึงมาตรการเพิ่มภาษีเหล้า ลดจำนวนร้านขายแอลกอฮอล์ เพิ่มระดับอายุที่อนุญาตให้ดื่มแอลกอฮอล์ได้ ตลอดจนมาตรการสั่งห้ามโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์บางประเภท

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG