ลิ้งค์เชื่อมต่อ

อากาศที่เราสูดเข้าไป อาจส่งผลต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดชนิดที่ 2


อากาศที่เราสูดเข้าไป อาจส่งผลต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดชนิดที่ 2

ที่ผ่านมามีหลายงานหลายชิ้น ซึ่งระบุถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลต่อการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 หรือโรคเบาหวานที่เกิดกับผู้ใหญ่ โดยเฉพาะการขาดการออกกำลังกาย และการเป็นโรคอ้วน แต่ล่าสุด นักวิจัยในเยอรมันนีค้นพบว่า อากาศที่เราสูดเข้าไปนั้น ก็อาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานได้เช่นกัน

รายงานหลายชิ้นระบุตรงกันว่า ตัวเลขผู้ป่วยโรคเบาหวานในเขตเมืองต่างๆ กำลังมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ซึ่งอาจเป็นเพราะวิถีการใช้ชีวิต หรือพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป อย่างไรก็ตาม ขณะนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่า มลพิษทางอากาศที่เกิดจากปัญหาการจราจรในเขตเมือง อาจเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ได้เช่นกัน

นักวิจัย Wolfgang Rothmann ระบุว่า ผู้หญิงที่อาศัยในบริเวณที่มีการจราจรคับคั่งมากๆมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 2 นักวิจัยผู้นี้และเพื่อนร่วมงานที่ศูนย์โรคเบาหวานเยอรมันในเมือง Dusseldorf วิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมสำหรับกลุ่มตัวอย่างสตรี 1,775 คน จากเขตอุตสาหกรรมในเยอรมันนี ซึ่งมีมลพิษทางอากาศระดับสูงเป็นเวลา 16 ปี พบว่า สตรีที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้กับทางด่วน ซึ่งมีระดับไนโตรเจนไดออกไซด์ในอากาศสูงนั้น มีความเสี่ยงในการเกิดโรคเบาหวานแบบที่ 2 เพิ่มขึ้นราว 15-42%

นักวิจัย Rothmann อธิบายว่า เซลล์ภูมิคุ้มกันในช่องทางเดินหายใจในร่างกายคน อาจตอบสนองต่อมลพิษในอากาศ และส่งผลถึงการตอบสนองต่ออาการอักเสบเรื้อรัง โดยรายงานก่อนหน้านี้ชี้ว่า อาการอักเสบเรื้องรังนั้นอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานชนิดที่ 2

รายงานชิ้นนี้นับเป็นการศึกษา โดยอาศัยข้อมูลด้านประชากรชิ้นแรกที่เปิดเผยถึงความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงระหว่างมลพิษทางอากาศกับโรคเบาหวานชนิดที่ 2 อย่างชัดเจน และแม้รายงานนี้จะรวบรวมข้อมูลจากผู้หญิง แต่นักวิจัย Rothmann เชื่อว่า หากสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างผู้ชายก็คงจะได้ผลแบบเดียวกัน อย่างไรก็ตาม ผู้จัดทำรายงานชิ้นนี้ระบุว่า ควรมีการวิจัยเรื่องนี้อีกครั้งโดยใช้กลุ่มตัวอย่างและองค์ประกอบที่ต่างออกไป ก่อนที่จะมีการยืนยันสมมติฐานดังกล่าว และเมื่อมีการยืนยันแล้ว ทางหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบด้านสาธารณสุข จึงสมควรพิจารณาใช้มาตรการควบคุมมลพิษทางอากาศ เพิ่มเติมจากมาตรการรณรงค์ป้องกันโรคเบาหวานที่ใช้อยู่ เช่น การสนับสนุนให้ประชาชนออกกำลังกายหรือทานอาหารที่มีประโยชน์

นักวิจัย Wolfgang Rothmann กล่าวส่งท้ายว่า งานวิจัยชิ้นนี้จะมีผลกระทบใหญ่หลวงด้านสาธารณสุขสำหรับประเทศกำลังพัฒนา กล่าวคือหากประเทศเหล่านั้นต้องการควบคุมจำนวนผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ให้ได้ ก็ควรใส่ใจต่อการควบคุมปริมาณมลพิษทางอากาศเช่นกัน

รายงานเรื่องนี้ตีพิมพ์อยู่ในเว็บไซต์ ของวารสารด้านสุขภาพและสิ่งแวดล้อมรายเดือน Environmental Health Perspectives

XS
SM
MD
LG