ลิ้งค์เชื่อมต่อ

นักวิจัยอเมริกันชี้ว่ามลพิษทางอากาศเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคหลอดเลือดอุดตันและสมองขาดเลือดหล่อเลี้ยง


ทีมนักวิจัยอเมริกันเปิดเผยว่าคนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองจะหายใจเอาอากาศที่มีมลพิษเข้าไปในระดับสูงทำให้มีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดอุดตันเร็วขึ้นกว่าเดิม เพิ่มความเสี่ยงต่ออาการสมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยง เมื่อเทียบกับคนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศน้อยว่า

โรคหลอดเลือดอุดตันเป็นหนึ่งในสาเหตุการเสียชีวิตหลักทั่วโลก เป็นเหตุให้เกิดอาการสมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงหากหลอดเลือดเกิดอุดตันหรือชิ้นส่วนของก้อนที่อุดตันเส้นเลือดเกิดแตกออกเป็นชิ้นๆแล้วเข้าไปในสมองและทำให้เส้นเลือดในสมองอุดตัน

ทีมนักวิจัยทำการศึกษาบทบาทของมลพิษทางอากาศต่อการเกิดโรคหลอดเลือดอุดตันด้วยการติดตามดูสุขภาพของผู้ใหญ่เกือบ 5,400 คน ที่อาศัยในเขตเมืองใหญ่หกเมืองในสหรัฐ ผู้เข้าร่วมการวิจัยทั้งหมดไม่มีอาการของโรคหลอดเลือดอุดตันมาก่อนหน้าและเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาเรื่องนี้ครั้งใหญ่ในสหรัฐซึ่งเรียกว่าการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างโรคหลอดเลือดอุดตันกับมลพิษทางอากาศในกลุ่มคนจากหลากหลายเชื้อสาย หรือเรียกสั้นๆว่า MESA (the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis and Air Pollution)

ในช่วงระหว่างปีพุทธศักราช 2543-2548 ทีมนักวิจัยทำการตรวจร่างกายผู้เข้าร่วมการศึกษาแต่ละคนด้วยการทำอัลตร้าซาวด์ภายนอกร่างกาย และทำการตรวจซ้ำอีกครั้งสามปีให้หลังเพื่อวัดดูความหนาของสิ่งที่เกาะติดในผนังหลอดเลือด หากหนาขึ้น แสดงว่าผู้เข้าร่วมการศึกษามีอาการหลอดเลือดเริ่มอุดตันแม้ว่าก่อนการศึกษายังไม่มีอาการโรคหัวใจก็ตาม

จากการวิเคราะห์ผลการตรวจอัลตราซาวด์ ทีมนักวิจัยพบว่าผนังหลอดเลือดของคนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีมลพิษทางอากาศสูงเริ่มหนาขึ้นมากกว่าคนที่อาศัยในพื้นที่ที่มีมลพืษทางอากาศน้อยกว่า คุณซาร่า อาดาร์ นักระบาดวิทยาที่ภาควิชาแพทยศาสตร์ University of Michigan กล่าวกับผู้สื่อข่าววีโอเอว่าผลการศึกษานี้เน้นย้ำผลการศึกษาเรื่องนี้ที่จัดทำก่อนหน้า

คุณซาร่า อะดาร์ นักวิจัยกล่าวว่าผลการศึกษาชิ้นก่อนหน้านี้ที่จัดทำในกลุ่มคนที่อาศัยในพื้นที่มลพิษทางอากาศสูงกับคนในพื้นที่ที่มลพิษทางอากาศต่ำ ก็ชี้ว่าคนที่อาศัยในพื้นที่มลพิษทางอากาศสูงมีโอกาสเกิดอาการสมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงมากขึ้น 2 เปอร์เซ็นต์

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าอากาศที่มีฝุ่นผงคาร์บอนดำขนาดเล็กมากปะปนอยู่ปริมาณสูง เป็นฝุ่นผงดำจากควันเสียรถบัสและควันเสียต่างๆในพื้นที่เขตเมืองทั่วโลกทำให้เกิดอาการอักเสบนำไปสู่การเกิดโรคหัวใจ

คุณอาดาร์ นักระบาดวิทยากล่าวว่าปกติผู้คนจะได้รับคำแนะนะให้อยู่ในบ้านไม่ออกไปไหนมาไหนในวันที่มีปริมาณมลพิษในอากาศสูง แต่เธอเห็นว่าแพทย์ควรพุดคุยเรื่องมลพิษทางอากาศกับผู้ป่วยของตนเหมือนกับคำถามเกี่ยวกับการสูบบุหรี่และลักษณะนิสัยทางโภชนาการของผู้ป่วยในรายที่เป็นโรคอ้วน

เธอกล่าวปิดท้ายรายงานผู้สื่อข่าววีโอเอว่าแพทย์ควรถกเรื่องมลพิษทางอากาศกับผู้ป่วยโดยสอบถามว่าอาศัยอยู่ในเขตที่มีมลพิษสูงหรือไม่ตลอดจนระยะเวลาการอยู่อาศัยในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบว่าผู้ป่วยมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจเพิ่มขึ้นหรือไม่
XS
SM
MD
LG