ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การทดลองวัคซีนบำบัดโรคเอดส์ในประเทศไทยได้ผลดี จนกระทั่งนักวิจัยขยายขอบข่ายการทดลองเพื่อดูว่าจะใช้วัคซีนนี้ในการป้องกันโรคด้วยได้หรือไม่


การทดลองวัคซีนบำบัดโรคเอดส์ในประเทศไทยได้ผลดี จนกระทั่งนักวิจัยขยายขอบข่ายการทดลองเพื่อดูว่าจะใช้วัคซีนนี้ในการป้องกันโรคด้วยได้หรือไม่

การทดลองวัคซีนบำบัดโรคเอดส์ HVTN 505 เป็นโครงการวิจัยวัคซีนโรคเอดส์ใหญ่ที่สุดในโลก และเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 ในขณะนี้ มีการขยายโครงการนี้ออกไปทั้งในแง่ของจำนวนอาสาสมัครและคำถามที่ต้องการแสวงหาคำตอบ ก็เพราะผลของการทดลองวัคซีน RV-144 เมื่อสองปีที่แล้วในประเทศไทยที่แสดงให้เห็นว่า วัคซีนที่ใช้ในการทดลองสามารถป้องกันการติดเชื้อได้จริง

การทดลองวัคซีนบำบัดโรคเอดส์ HVTN 505 เป็นโครงการวิจัยวัคซีนโรคเอดส์ใหญ่ที่สุดในโลก และเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 2009 HVTN เป็นตัวย่อมาจาก HIV Vaccine Trials Network และโครงการวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันสุขภาพแห่งชาติ หรือ National Institutes of Health ของสหรัฐ

คุณ Mitchell Warren ผู้อำนวยการของแนวร่วม AIDS Vaccine Advocacy Coalition ติดตามการทดลองวัคซีนนี้มาตลอด และบอกว่า ที่มีการขยายโครงการนี้ออกไป ทั้งในแง่ของจำนวนอาสาสมัครและคำถามที่ต้องการแสวงหาคำตอบในตอนนี้ ก็เพราะผลของการทดลองวัคซีน RV-144 เมื่อสองปีที่แล้วในประเทศไทย

ผู้อำนวยการของ AIDS Vaccine Advocacy Coalition บอกว่า การทดลองวัคซีนในประเทศไทย แสดงให้เห็นว่า วัคซีนสามารถป้องกันการติดเชื้อได้จริง จึงต้องพิจารณาโครงการในลักษณะที่แตกต่างออกไป เพื่อจะหาคำตอบว่า วัคซีนขนานนี้ สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HIV ได้จริงหรือไม่

เดิมที โครงการศึกษาวิจัยนี้ ตั้งเป้ามุ่งไปที่การลดเชื้อไวรัส HIV ในเลือดให้กับผู้ที่ติดเชื้อหลังจากที่ได้รับวัคซีนเท่านั้น

การค้นคว้าเรื่องวัคซีนโรคเอดส์ในช่วงคริสต์ทศวรรษ 1980 และ 1990 นั้น กล่าวได้ว่า ไม่ประสบความสำเร็จในด้านการป้องกัน จึงเปลี่ยนเป้าการวิจัยไปที่การบำบัด หรือการลดการติดเชื้อ

คุณ Mitchell Warren บอกว่า โดยพื้นฐานแล้ว ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายตอบโต้การติดเชื้อในสองลักษณะ คือการตอบโต้ของ antibody หรือ humoral immunity ซึ่งอาจช่วยป้องกันการติดเชื้อ และ mediated immunity ซึ่งเป็นส่วนของระบบภูมิคุ้มกันที่จะช่วยจัดการกับโรคที่ร่างกายไปติดเชื้อมา

และต่อนี้ไป โครงการ HVTN 505 จะมุ่งเน้นความพยายามกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันร่างกายมีการตอบโต้ในทั้งสองลักษณะนี้

ตัวยาประกอบด้วยวัคซีน 2 ขนาน คือ DNA วัคซีนซึ่งมีชิ้นส่วนของไวรัส HIV ที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแล้ว แต่จะช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน และวัคซีน Adeno 5 ซึ่งก็คือเชื้อไวรัสหวัดธรรมดานี่เอง และถูกนำมาใช้เพื่อให้เป็นสื่อนำส่งวัคซีนเข้าร่างกาย

อาสาสมัครผู้ร่วมโครงการวิจัยทั้งหมดเป็นผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายด้วยกัน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีอัตราความเสี่ยงที่จะติดเชื้อ HIV สูงมาก ตามตัวเลขล่าสุดจากสหรัฐ

การทดลองกำลังกระทำกันในเมืองต่างๆ 12 แห่งในสหรัฐ คุณ Mitchell Warren ผู้อำนวยการของ AIDS Vaccine Advocacy Coalition บอกว่า เวลานี้เป็นช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดในการวิจัยเรื่องโรคเอดส์

เกี่ยวข้อง

XS
SM
MD
LG