ลิ้งค์เชื่อมต่อ

การประชุมเรื่องวัคซีนโรคเอดส์ที่กรุงเทพฯชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนโรคเอดส์


การประชุมเรื่องวัคซีนโรคเอดส์ที่กรุงเทพฯชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนโรคเอดส์
การประชุมเรื่องวัคซีนโรคเอดส์ที่กรุงเทพฯชี้ให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาวัคซีนโรคเอดส์

การประชุมเรื่องวัคซีนโรคเอดส์ประจำปี ค.ศ 2011 ที่กรุงเทพมหานครสิ้นสุดลงในวันที่ 15 กันยายน ซึ่งแม้การคิดค้นวัคซีนป้องกันโรคเอดส์จะยังไม่สัมฤทธิผล แต่ที่ประชุมระบุว่ามีความคืบหน้าไปมากทางวิทยาศาสตร์

นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยและผู้ร่วมประชุมราว 850 คน พบปะหารือเป็นเวลา 4 วันที่กรุงเทพมหานคร เพื่อวิเคราะห์ความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันการติดเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ เป็นการประชุมเดียวที่มุ่งเน้นเรื่องนี้โดยเฉพาะ

คุณ Mitchell Warren ผอ.กลุ่มสนับสนุนการพัฒนาวัคซีนโรคเอดส์ AIDS Vaccine Advocacy Coalition หรือ AVAC กล่าวปราศรัยในวันสิ้นสุดการประชุม แสดงความยินดีต่อการจัดการประชุมในประเทศไทยที่ซึ่งมีการทดลองวัคซีนโรคเอดส์ครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้น และเป็นการทดลองครั้งแรกที่พบว่าวัคซีนโรคเอดส์อาจสัมฤทธิผลได้จริง คุณ Warren ยังระบุด้วยว่าการประชุมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จค่อนข้างสูง โดยให้คะแนนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ไว้ 7-8 เต็ม 10

AVAC คือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งมีเป้าหมายเร่งการคิดค้นพัฒนาและแจกจ่ายวัคซีนโรคเอดส์เพื่อป้องกันการระบาดของเชื้อ HIV โดยวัคซีนที่เข้าข่ายว่าอาจพัฒนาเป็นวัคซีนโรคเอดส์ได้นั้นมีชื่อว่า RV-144 จากผลการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 16,000 คนซึ่งเริ่มขึ้นเมื่อ 2 ปีที่แล้ว พบว่าวัคซีนดังกล่าวมีอัตราการป้องกันเชื้อ HIV ราว 31% ซึ่งเป็นระดับที่ยังไม่ดีพอสำหรับการนำออกสู่ตลาด แต่ก็เพียงพอให้เกิดความหวังว่าวัคซีนโรคเอดส์สามารถเกิดขึ้นได้จริงในอนาคตอันใกล้

สำหรับการทดลองวัคซีน RV-144 ครั้งต่อไปจะมีขึ้นในอีก 3 ปีข้างหน้า อย่างไรก็ตาม เวลานี้ที่สหรัฐกำลังมีการรับสมัครกลุ่มตัวอย่าง 2,200 คนใน 20 เมือง เพื่อทำการทดลองวัคซีนแบบผสมผสาน 2 ชนิด โดยมุ่งเน้นป้องกันการติดเชื้อ HIV ในกลุ่มชายรักเพศเดียวกันและกลุ่มสตรีที่แปลงเพศแล้ว การทดลองดังกล่าวสนับสนุนโดยกลุ่ม HIV Vaccine Trials Network หรือ HVTN 505

คุณ Mitchell Warren ชี้ว่าในช่วงไม่กี่ปีข้างหน้า การทดลองวัคซีนโรคเอดส์จะซับซ้อนยิ่งขึ้น แต่ก็มีความน่าสนใจมากขึ้นด้วยเช่นกัน ผอ.AVAC ยังระบุด้วยว่าในช่วงเวลายากลำบากทางเศรษฐกิจเช่นนี้ ควรมีการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อรับมือโรคเอดส์อย่างเหมาะสมทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยในระยะสั้นไปถึงระยะกลางนั้น คุณWarren บอกว่าควรเน้นที่การควบคุมการระบาดของโรคเอดส์ เช่นดูแลรักษาผู้ติดเชื้อ รณรงค์ให้ใช้ถุงยางอนามัยและขลิบปลายหนังหุ้มอวัยวะเพศชาย ตลอดจนการใช้ยาต้านเชื้อ HIV เป็นกระบวนการหนึ่งในการป้องกัน ส่วนยุทธศาสตร์ในระยะยาวควรมุ่งเน้นที่การพัฒนาวัคซีนเพื่อหยุดการระบาดของโรคเอดส์อย่างถาวร

สำหรับการประชุมเรื่องวัคซีนโรคเอดส์ประจำปี ค.ศ 2012 จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนปีหน้าที่นครบอสตัน รัฐแมสซาชูเสตต์ในสหรัฐ

XS
SM
MD
LG