ลิ้งค์เชื่อมต่อ

สหประชาชาติได้จัดตั้งองค์กรขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาการกีดกันแบ่งแยก ความไม่เสมอภาค และการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนให้กับผู้หญิงในภาคเกษตรกรรม


แม้ผู้หญิงจะมีบทบาทอย่างมากในภาคเกษตรกรรมในประเทศกำลังพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ก็ยังมีการกีดกันแบ่งแยก ความไม่เสมอภาคทางเพศ และการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้หญิงในการเกษตรอยู่ต่อไป และสหประชาชาติได้จัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้

แม้ผู้หญิงจะมีบทบาทอย่างมากในภาคเกษตรกรรมในประเทศกำลังพัฒนา ผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่า ก็ยังมีการกีดกันแบ่งแยก ความไม่เสมอภาคทางเพศ และการเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้หญิงในการเกษตรอยู่ต่อไป และสหประชาชาติ องค์กรเอกชน และบุคคลได้ร่วมกันจัดตั้งองค์กรใหม่ขึ้นมา เพื่อพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้


องค์กรใหม่นี้มีชื่อเรียกว่า The Gender and Agriculture Partnership และประกอบไปด้วยหน่วยงานต่างๆของสหประชาชาติ NGOs ผู้ที่เคยได้รับรางวัลของโครงการอาหารโลก และบุคคลอื่นๆ ที่กำลังร่วมกันจัดทำข้อเสนอแนะโดยอาศัยผลการประชุมสัมนาระดับโลกเรื่องผู้หญิงในการเกษตรเมื่อเร็วๆนี้ที่กรุงนิวเดลีเป็นพื้นฐาน

นาย Mark Holder เลขาธิการบริหารของ Global Forum on Agricultural Research ซึ่งเป็นผู้จัดการประชุมดังกล่าว บอกว่าตัวเลขที่ประมาณกันไว้ว่า 43% ของแรงงานในการเกษตรในประเทศกำลังพัฒนาเป็นผู้หญิงนั้นต่ำไป เพราะตัวเลขจริงในแอฟริกาและบางส่วนของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สูงกว่านั้นมาก

เขาอ้างถึงตัวเลขของยูนิเซฟที่ประมาณว่า ผู้หญิงในประเทศ Cameroon ทำราวๆ 75% ของงานการเกษตร แต่เป็นเจ้าของที่ทำไร่ไถนาไม่ถึง 10% อย่างเดียวกันในแอฟริกาตะวันออก ส่วนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผู้หญิงทำงานปลูกข้าว 90% แต่เป็นเจ้าของนาไม่ถึง 10%

คาดกันว่า ประชากรโลกจะเพิ่มสูงขึ้นเป็น 9 พันล้านคนในปี พ.ศ. 2593 หรืออีก 38 ปีข้างหน้า และก็มีเสียงเรียกร้องให้มีการลงทุนทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงวิกฤติการณ์ขาดแคลนอาหารเหมือนเมื่อสี่ห้าปีที่แล้ว นาย Mark Holder กล่าวว่า ในขณะที่ให้ความสนใจกับความมั่นคงทางอาหารในระดับชาติ แต่แทบไม่มีใครสนใจกับความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือน ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้หญิงมีบทบาทเป็นอย่างมาก นับตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว

ขณะเดียวกัน มีงานวิจัยของ IFPRI หรือสถาบันวิจัยนโยบายการเกษตรระหว่างประเทศที่บ่งชี้ว่า ผู้หญิงและผู้ชายอาจคิดต่างกันในเรื่องพันธุ์พืชที่ปลูก เช่นผู้ชายในประเทศ Ivory Coast ชอบพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตสูง แต่ผู้หญิงไม่นิยม เพราะเวลาเก็บเกี่ยวจะมีปัญหา เนื่องจากผู้หญิงมีลูกสะพายหลังไปด้วย

เจ้าหน้าที่ของ Global Forum on Agricultural Research กล่าวไว้ด้วยว่า ชาวไร่ชาวนาหญิงขาดแคลนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงาน รวมทั้งปุ๋ย น้ำ เครื่องพรวนดิน การขนส่ง และบริการทางการเกษตร และว่าแม้จะมีโทรศัพท์มือถือให้ใช้กันอย่างแพร่หลายตามหมู่บ้าน แต่ผู้ชายจะเป็นผู้ถือโทรศัพท์เสียมากกว่า โอกาสที่ผู้หญิงจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ มักจะถูกกีดกั้น

เลขาธิการบริหารของ Global Forum on Agricultural Research กล่าวว่า เป้าหมายขององค์กรใหม่นี้ คือการยกระดับความสนใจกับผู้หญิงในภาคเกษตรกรรม ด้วยการหาหลักฐานที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการของผู้หญิงในอาชีพนี้ และทำให้ผู้วางนโยบายของประเทศเข้าใจถึงความต้องการที่ว่านี้ด้วย และเพื่อให้ผู้หญิงซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของประชากรโลกได้ใช้ความสามารถ มีสิทธิและโอกาสในการเข้าถึงตลาด บริการ และได้รับค้าจ้างแรงงานอย่างเท่าเทียมกับผู้ชาย

ซึ่งนาย Mark Holder กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่ยังไม่มีใครนำไปปฏิบัติ

XS
SM
MD
LG