ลิ้งค์เชื่อมต่อ

ใต้ร่มพระบารมีกับการครองราชย์ 70 ปี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นกษัตริย์ที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในโลก พระองค์ทรงเป็นอำนาจที่ยึดเหนี่ยวประเทศให้เป็นปึกแผ่น และผ่านพ้นวิกฤตต่างๆ มาได้หลายครั้ง

ตลอดระยะเวลา 70 ปีภายใต้การครองราชย์ ประเทศไทยผ่านพ้นเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ช่วงสงครามเย็น ความวุ่นวายในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว กัมพูชาและเวียดนาม รวมถึงความปั่นป่วนภายในประเทศ ซึ่งรวมถึงการก่อรัฐประหารหลายครั้ง


โหลดเพิ่มเติม

หมวดหมู่

XS
SM
MD
LG