ลิ้งค์เชื่อมต่อ

VOA Regional Marketing Director Draws First Week Promo Winners - 2005-05-08


List of First Week Winners
รายชื่อผู้ได้รับรางวัลในสัปดาห์แรก


ลำดับที่ ชื่อและนามสกุล (รางวัลวิทยุตั๊กแตน) จังหวัด
1. กัญญารัตน์ สมพร อ.เมือง จ.ขอนแก่น
2. จรรยา เพ็ชรทวีพรเดช จตุจักร กทม.
3. จันทนา วงมาโรจน์ จ.นนทบุรี
4. ชวลิต จิตติพาณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
5. ชวาลา โกศจานนท์ กทม.
6. ชูเกียรติ ไชยสมบัติ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
7. ด.ญ.อัญจิดา ศรีพงศ์วรกุล จตุจักร กทม.
8. ทัณทิกา คนซื่อ บางกะปิ กทม.
9. ทิวาทิพย์ ธัญญากรณ์ บางกะปิ กทม.
10. ธนกฤต ธัญญากรณ์ บางกะปิ กทม.
11. นวนมาก ตรึงนิรันกูล หาดใหญ่ จ.สงขลา
12. นาง จึงตระกูล อ.เมือง จ.ขอนแก่น
13. นิตยา คนซื่อ บางกะปิ กทม.
14. ประคอง เศวตเศรณี บางเขน กทม.
15. ประสานสุข จินดารัศมี บึงกุ่ม กทม.
16. ปิยะดา จินตตานนท์ ลำลูกกา จ.ปทุมธานี
17. พรพรรณ จันทร์อยู่เย็น บางกะปิ กทม.
18. พิชัย รัตนภาณุ หลักสี่ กทม.
19. พิสมัย รุ่งวิทู ยานนาวา กทม.
20. เพรชรัตน์ ช้างดี อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
21. รัตน์สุดา ชินณรงค์ คลองเตย กทม.
22. วัลลภ วงศาโรจน์ ดุสิต กทม.
23. ศจี ฟูตระกูล สวนหลวง กทม.
24. ศิริชัย คฤหไพศาล ราชเทวี กทม.
25. ศุภชัย เอื้อกิจพงศธร บางกอกใหญ่ กทม.
26. สิทธิชัย สุรโรจกุล อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
27. สาริน พรศาศวัต คลองเตย กทม.
28. สำเนา รัตนวาร อ.เขาสมิง จ.ตราด
29. สุขุม ไชยบุญมา อ.เมือง จ.ลำพูน
30. สุชาดา แดงเกียรติกำจร อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
31. สุดสวาท สายหู กทม.
32. สุทัศน์ ทรายตัน อ.เมือง จ.ลำพูน
33. สุทัศน์ โรจนสิทอง ลาดพร้าว กทม.
34. สุพัณณี จารุจินดา กทม.
35. สุมณฑา ฆ้องชัยนำสกุล ภาษีเจริญ กทม.
36. สุเมธ บุญทารมณ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
37. สุวลักษณ์ กัปปิยานนท์ จตุจักร กทม.
38. โสภิต พิธานพร อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา
39. อัมพร ธัญญะศิริกุล อ.เมือง จ.สงขลา
40. อุทัย อนันตสมบูรณ์ อ.เมือง จ.นนทบุรี

XS
SM
MD
LG