ลิ้งค์เชื่อมต่อ

<b>โครงการ </b>VOA Identity Campaign 2004<br>Rules&Prizes - 2004-04-27


กติกา
1. ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2547 ผู้ฟังรายการ VOA จะสามารถร่วมสนุกในกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจใน VOA Identity นี้ ด้วยการส่งชื่อและที่อยู่อย่างชัดเจน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์เพื่อการติดต่อ และระบุเวลากับสถานีที่ฟัง รวมทั้งตอบคำถามว่า

VOA ย่อมาจากคำเต็มว่าอะไร

2. ผู้ฟังรายการ VOA ทุกคน (ไม่ว่าจะฟังจากสถานีวิทยุในประเทศไทยหรือในต่างประเทศ หรือฟังจากอินเตอร์เนท) มีสิทธิร่วมสนุกในกิจกรรมครั้งนี้ ด้วยการส่งคำตอบทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรไปที่

ตู้ป.ณ. 323 รองเมือง
กรุงเทพมหานคร 10330
(ไม่รับคำตอบทางอีเมล์)

3. เฉพาะจดหมายหรือไปรษณียบัตรที่ประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม และ/หรือไปถึงตู้ป.ณ. 323 ที่ทำการไปรษณีย์รองเมือง กทม. 10330 ภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2547 เท่านั้นจึงจะมีสิทธิ ในการร่วมสนุกครั้งนี้

4. ผู้ที่ตอบคำถามดังกล่าวทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรได้ถูกต้องจะมีสิทธิได้รับของขวัญต่าง ๆ จาก VOA การตัดสินว่าผู้ใดจะได้รับของขวัญจะทำด้วยวิธีจับรายชื่อผู้โชคดี ซึ่งจะมีขึ้นระหว่างเวลา 13:30-15:30 น. วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2547 ที่ห้องอบรม ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชั้น 14 อาคารวิทยกิตติ์ สยามสแควร์ ซอยจุฬาลงกรณ์ 64 กทม. 10330 (ชั้นล่างเป็น British Council)
ผู้ฟังที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในวันจับรายชื่อจะลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์ล่วงหน้าได้ที่ www.chulabook.com (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

5. ในกรณีที่มีการจับรายชื่อซ้ำ ผู้ฟังที่ร่วมสนุกจะได้รับของขวัญอันดับสูงที่สุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น

6. หลังจากจับรายชื่อแล้ว VOA ภาคภาษาไทยจะติดต่อผู้ได้ของขวัญตั้งแต่รายการที่ 1-6 ทางโทรศัพท์ เพื่อให้นำหลักฐานแสดงตนไปติดต่อรับของด้วยตนเองที่สำนักงานตัวแทนของ VOA ในประเทศไทย คือ IBB Marketing Office ห้อง 1501 ชั้น 15 อาคาร Millenia เลขที่ 62 ซอยหลังสวน กทม. 10330 โดยติดต่อล่วงหน้ากับคุณปริชัย (เอ) ที่ 01 744 8756 ส่วนของชำร่วยอื่นๆ ที่เหลือ VOA ภาคภาษาไทยจะส่งให้ทางไปรษณีย์

7. หากมีค่าใช้จ่ายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการรับของขวัญ นอกเหนือจากการจัดส่งทางไปรษณีย์ ผู้รับจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

8. จะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทั้งหมดบน web site ของ VOA ภาคภาษาไทย (www.voanews.com/thai) และของศูนย์หนังสือจุฬาฯ (www.chulabook.com) ภายในวันที่ 10 มิถุนายน 2547

ของกำนัลสำหรับผู้โชคดี ประกอบด้วยของขวัญต่าง ๆ จาก VOA และศูนย์หนังสือจุฬาฯ ดังนี้คือ

1. Notebook Computer Toshiba (A40-S435) 1 เครื่อง

2. ชุดคอมพิวเตอร์ Desk Top IBM ThinkCentre A 30 พร้อมด้วย HP Deskjet Printer 3 ชุด

3. กล้องถ่ายภาพระบบดิจิตัล Canon Ixus 500 ( 5 ล้าน pixels ) 5 เครื่อง

4. โทรศัพท์มือถือ Nokia รุ่น 6820 พร้อมกล้องดิจิตัลในตัว 5 เครื่อง

5. พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์ CyberDict V (Besta) 5 เครื่อง

6. ของขวัญพิเศษ ชุดหนังสือดีมีคุณค่าจากศูนย์หนังสือจุฬาฯ 5 ชุด ได้แก่
ก. พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ข. หนังสือดีที่ควรมีทุกท้องถิ่น
ค. วรรณกรรมและความรู้คู่ห้องสมุดบ้าน
ง. โครงการห้องสมุดฉบับกระเป๋า
จ. ก้าวหน้ากับภาษาอังกฤษ

7. ของชำร่วยจาก VOA ประมาณ 500 ชิ้น ได้แก่
นาฬิกาข้อมือ VOA 50 เรือน
ปากกา VOA (Worthington) 25 ด้าม
วิทยุปากกา 30 ด้าม
กล่องเอนกประสงค์จาก VOA 50 กล่อง
เป้สะพายหลัง VOA 25 ใบ
นาฬิกาติดผนังจาก VOA 20 เรือน
หมวก VOA 50 ใบ
ปากกา VOA 100 ด้าม
เสื้อยืดโปโล VOA 50 ตัว
วิทยุขนาดจิ๋ว VOA 100 เครื่อง
ลูกกอล์ฟ U.S.Open พร้อมลายเซ็นคุณธงชัย ใจดี 12 ลูก

หมายเหตุ

1. VOA อาจเปลี่ยนแปลงประเภทหรือจำนวนของชำร่วยบางรายการได้ตามความจำเป็น

2. ของขวัญต่างๆ ไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

3. ผู้ได้รับของขวัญต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) นอกเหนือจากการจัดส่งทางไปรษณีย์

XS
SM
MD
LG