ลิ้งค์เชื่อมต่อ

Eid Al-Fitr - 2002-12-05


ข้าพเจ้ามีความยินดีที่มีโอกาสได้มากล่าวคำอวยพรทุกท่านที่กำลังฉลองอีด อัล-ฟีตร์ หรือการสิ้นสุดของเดือนแห่งการถือบวช หรือรามาดาน

การถือบวชเป็นการเฉลิมฉลองการแสดงคำสอนของพระผู้เป็นเจ้าในพระคัมภีร์ โกหร่านต่อศาสดาโมฮัมหมัด -- คำสอนที่มีผู้อ่านและท่องบ่นด้วยความสนใจ เป็นพิเศษและด้วยความคารวะในเทศกาลนี้ ในช่วงเดือนที่ผ่านมาชาวมุสลิม ละเว้นการรับประทานอาหารและดื่มน้ำในเวลากลางวัน เพื่อตั้งใจมั่นต่อศาสนา และทำการกุศล

ชาวมุสลิมทั่วโลกได้แสดงความเมตตาเอื้อเฟื้อต่อผู้ที่ตกทุกข์ได้ยาก โต๊ะอาหาร การกุศลที่คนยากจนจะฉลองการสิ้นสุดของการถือบวช เรียงรายตามถนนในเมือง และมีการแจกอาหาร เครื่องนุ่มห่ม และเงินทองเพื่อให้เป็นที่แน่ใจว่า ทุกผู้คน ได้รับการแบ่งสันปันส่วนในความมั่งคั่งสมบูรณ์ของพระผู้เป็นเจ้า ชาวมุสลิมมัก เชื้อเชิญผู้ที่นับถือศาสนาอื่นไปร่วมรับประทานอาหารค่ำเป็นการเฉลิมฉลอง และเพื่อแสดงสปิริทของความอดกลั้น

ในเทศกาลอีด อัล-ฟีตร์ ชาวมุสลิมฉลองการสิ้นสุดการถือบวชและการประสาทพร ที่มาจากการย้ำยืนยันความเชื่อถือ และแต่ละประเทศมีประเพณีที่แตกต่างกันไป ตั้งแต่การจุดตะเกียงในอียิปต์ การจุดประทัดไฟในปากีสถาน ไปจนถึงการเชื้อ-เชิญผู้สูงอายุไปร่วมรับประทานอาหารเป็นการเฉลิมฉลองในประเทศไนเจ้อร์ ครอบครัว เพื่อนบ้าน และมิตรสหายในที่ต่างๆทั่วโลก ร่วมรับประทานอาหาร และแสดงความยินดีซึ่งกันและกันที่พากันผ่านการทดสอบของรามาดานมาได้

เจตนารมณ์ของเทศกาลนี้ เตือนให้เราตระหนักว่า ศาสนาอิสลามให้ความหวัง และความอบอุ่นแก่ผู้คนนับล้านๆคนในประเทศของข้าพเจ้า และแก่ผู้คนอีก มากกว่าหนึ่งพันล้านคนในโลก รามาดานยังเป็นโอกาสที่จะจดจำกันด้วยว่า อิสลามเป็นแหล่งกำเนิดอารยธรรมของการศึกษาเล่าเรียนที่ทำประโยชน์มหาศาลให้แก่มนุษยชาติ

ในสหรัฐ ชาวมุสลิมได้มีส่วนเกื้อกูลหนุนสร้างในทางธุรกิจ วิทยาศาสตร์ กฎหมาย การแพทย์ การศึกษาและวิชาความรู้ในแขนงอื่นๆ ชาวมุสลิมรับใช้เพื่อนร่วมชาติ ชาวอเมริกันอยู่ในกองทัพและในคณะรัฐบาลของข้าพเจ้าด้วยความดีเด่น ยึดมั่น ในอุดมการณ์ของเสรีภาพและความยุติธรรมในโลกที่มีความสันติสุข

ลอร่าและข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมายังชาวมุสลิมทั่วอเมริกา และทั่วโลก ในโอกาสสำหรับความสุขสันต์นี้ ขอให้พรที่ท่านได้รับในรามาดานนี้อยู่กับท่าน ตลอดไปในปีหน้า

XS
SM
MD
LG